Pomysły Wiadomości branżowe

EY: Polska, mimo słabszych prognoz, liderem wzrostu w regionie

Teaser

PKB Polski w roku 2013 wzrośnie o 1,5% – najmniej w ostatniej dekadzie – wynika z analiz instytutu Oxford Economics i firmy doradczej Ernst & Young. Na wzrost, przekraczający 3% PKB będziemy mogli liczyć dopiero od 2015 roku. W perspektywie średniookresowej wzrost polskiego PKB będzie się kształtował na poziomie 3,5% rocznie.

Zdaniem Marka Rozkruta, Głównego Ekonomisty Ernst & Young, prognoza wzrostu PKB o 1,5% w tym roku jest realistyczna, choć w świetle ostatnich danych, w tym szybkiego szacunku GUS o wzroście PKB w I kw. br., jest duże ryzyko, że wzrost ten będzie w 2013 r. niższy i wyniesie ok. 1%. Mimo to, jak zaznacza Rozkrut, na tle innych krajów UE nie jest to zły wynik: – Pamiętajmy, że nasza gospodarka w latach 2008 ? 2012 urosła o 18,2%. A był to przecież dla gospodarki światowej najtrudniejszy okres od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30-tych XX w.. W tym samym czasie gospodarka całej Unii Europejskiej skurczyła się o 0,8%. Po roku 2013 nadal pozostaniemy liderem wzrostu w regionie, a w okresie ostatnich 5 lat również w całej Europie ? komentuje Rozkrut. – W 2013 r. odczujemy jednak dalsze spowolnienie wzrostu, skutkujące m. in. wyższą stopą bezrobocia. Jest to m.in. konsekwencją nadal trudnej sytuacji u naszych głównych partnerów handlowych, dla których niedawno ponownie skorygowano w dół prognozy wzrostu. Najgorsze jednak prawdopodobnie za nami i w kolejnych kwartałach należy oczekiwać stopniowej, choć powolnej poprawy. Jednym z ważniejszych powodów do ostrożnego optymizmu w horyzoncie najbliższych 10 lat będzie, zdaniem Rozkruta, oddalające się ryzyko rozpadu strefy euro, który mógłby spowodować głębokie załamanie eksportu w Polsce, a także coraz większa dywersyfikacja geograficzna polskiego eksportu, z rosnącym znaczeniem dużo bardziej dynamicznych i perspektywicznych rynków spoza strefy euro.

Mimo słabszych prognoz analitycy Oxford Economics wciąż zaliczają Polskę go grona tzw. rynków szybkiego wzrostu ? czyli 25 krajów, które w najbliższych latach będą napędzały światową gospodarkę. Obok Polski z europejskich gospodarek w gronie RSW są także Czechy (prognozowany spadek PKB w roku 2013 o 0,5%), Rosja (wzrost o 3,5%), Turcja (wzrost o 3,5%) i Ukraina (wzrost o 1,1%).

Silny sektor bankowy się delewaruje

Zdaniem Oxford Economics i EY, Polska ma wciąż silne fundamenty gospodarcze, mimo że popyt wewnętrzny ostatnio się osłabił, a głównym motorem wzrostu jest eksport. Eksperci podkreślają, że atutem polskiej gospodarki jest m. in. zdrowy system bankowy. Trwa co prawda proces delewarowania prowadzony przez zachodnie banki. Te, które popadły w tarapaty przez trudną sytuację w strefie euro, szukają bowiem kapitału między innymi w naszym kraju i jest to na polskim rynku odczuwalne. Jednakże eksperci zauważają pole do wzrostu oszczędności wśród Polaków, co może zachęcić banki do większej otwartości na udzielanie kredytów. Obok zdrowego sektora bankowego, Polska nadal ma dużą zdolność do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2011 roku stanowiły one prawie 4% PKB, plasując Polskę na ósmym miejscu spośród wszystkich Rynków Szybkiego Wzrostu.

 

Prognoza Ernst & Young i Oxford Economics dla Polski

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Realny wzrost PKB (% rocznie)

4.4

2.2

1.5

2.8

3.3

3.6

Wskaźnik inflacji (%)

4.2

3.7

1.7

2.5

2.5

2.5

Bilans obrotów bieżących (% PKB)

-4.9

-3.5

-2.5

-2.8

-3.2

-3.3

Dług zewnętrzny ? łączne zadłużenie sektora prywatnego i publicznego  (%PKB)

66.9

71.4

77.5

82.2

83.6

82.0

Krótkookresowa stopa procentowa (pp.)

4.3

4.7

3.4

3.5

3.7

4.2

Kurs dolara $ (średnioroczny)

3.0

3.3

3.2

3.3

3.4

3.3

Deficyt sektora finansów
publicznych (% of PKB)

-5.0

-3.4

-3.6

-3.1

-2.7

-2.2

Populacja (w milionach)

38.5

38.6

38.6

38.6

38.6

38.6

Nominalny PKB  (mld USD)

514.9

490.2

513.9

526.3

553.0

599.1

PKB per capita (USD)

12,362.8

12,713.3

13,321.0

13,632.2

14,324.9

15,523.6

 

Turcja będzie rosła najszybciej

W roku 2013 najszybciej rozwijającym się krajem w Europie będzie? Turcja. Zmniejszająca się inflacja oraz wzrost eksportu powodują, że wzrost PKB powinien być tam większy o 1,3 p.p. i wynieść 3,5%. Stając się pomostem pomiędzy Azją a Zachodem przy jednoczesnym odbudowywaniu relacji gospodarczych z Bliskim Wschodem, Turcja skutecznie wykorzystuje swoją pozycję gospodarczą. Drugim krajem, który w roku 2013 będzie sobie radził relatywnie dobrze będzie Rosja.  Jej wzrost jest jednak bardziej uzależniony od światowej sytuacji gospodarczej oraz od sytuacji w strefie euro. 

Nasi sąsiedzi – Czechy i Ukraina – są w gorszej sytuacji. W 2013 roku PKB Czech nadal będzie spadać i skurczy się o 0,5%.  Wydaje się, że wpływ cięć budżetowych i reform wprowadzonych przez czeski rząd może być poważniejszy niż sądzono, zwłaszcza że Narodowy Bank Czech praktycznie nie ma już narzędzi, które mógłby użyć by ożywić gospodarkę.  Te najważniejsze, czyli stopy procentowe są bardzo bliskie zera. Starzenie się populacji powoduje spadek zasobów siły roboczej, a tym samym spowolnienie produkcji. Zdaniem analityków, czeska gospodarka jest zbyt uzależniona od eksportu i zewnętrznego finansowania.  Wobec trudnej sytuacji w strefie euro – ma to poważny wpływ na jej możliwości  wzrostu. 

W 2020 roku Europa będzie eksportowała więcej do Azji niż do Ameryki Północnej

Najwięcej eksportowanych będzie maszyn i innych dóbr trwałych. Na drugim miejscu, wśród kluczowych dóbr eksportowych , znajdą się nowoczesne technologie oraz związany z nimi sprzęt, a na trzecim usługi.

– Na rynkach szybkiego wzrostu, wraz z globalną stabilizacją gospodarczą – a zwłaszcza uspokojeniem sytuacji w strefie euro ? będzie rosła także aktywność sektora bankowego, ubezpieczeniowego i usług finansowych, które będą oferować nowe możliwości w zakresie finansowania przedsiębiorstw ? zauważa Rozkrut. – Rosnące znaczenie Rynków Szybkiego Wzrostu i ich ekspansja eksportowa spowodują poważne zmiany w układzie sił na gospodarczej mapie świata.

W raporcie eksperci EY i Oxford Economics zwrócili także uwagę na to, że rynki szybkiego wzrostu  są bardzo zróżnicowane, nawet w ramach tego samego regionu geograficznego. Ameryka Łacińska, a w szczególności Meksyk oraz Chile stabilnie rosną, podczas gdy sytuacja w Brazylii nadal pozostaje niepewna. Kryzys w strefie euro ma poważny wpływ na wschodnią i południową Europę. Turcja natomiast jest wyjątkiem. Tymczasem Afryka Subsaharyjska zaczyna być jednym z bardziej interesujących regionów świata, którego wpływ na światową gospodarkę znacząco wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat. Wśród wszystkich rynków szybkiego wzrostu coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać Bliski Wschód, między innymi dzięki rosnącej, wzajemnej wymianie handlowej między krajami tego regionu. W Azji poprawia się sytuacja gospodarcza Korei Południowej, ale nie tak szybko, jak się spodziewano. Za to Chiny nadal imponują spodziewanym wzrostem PKB na poziomie 8,2%.  

 

O Prognozie dla rynków szybkiego wzrostu (ang. Rapid Growth Markets Forecast)

Kwartalna Prognoza dla rynków szybkiego wzrostu Ernst & Young jest prognozą makroekonomiczną przygotowaną wspólnie z instytutem Oxford Economics. Jej celem jest wypełnienie zapotrzebowania na praktyczne i dostępne prognozy gospodarcze i spostrzeżenia na temat rozwoju 25 krajów szybkiego wzrostu na całym świecie. Kraje te zostały wybrane ze względu na trzy główne kryteria: wielkość, zarówno w odniesieniu do PKB jak i demografii; dynamikę, są to szybko rozwijające się kraje, a także ze względu na  strategiczne znaczenie dla rozwoju biznesu. Nasza prognoza opiera się na Globalnym modelu ekonometrycznym Oxford Economics i oferuje zarówno analizę skutków dla firm działających na szybko wzrastających rynkach jak  i zalecenia dla decydentów. Więcej informacji na stronie  www.ey.com/rapidgrowth

 

 

O Ernst & Young

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. EY w Polsce to ponad 1500 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. Ernst & Young jest audytorem największej liczby spółek w Polsce według Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej 2013. W 2013 roku firma EY zdobyła tytuł Najlepszej Firmy  Doradztwa Podatkowego w VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Jest też najlepszym doradcą ds. fuzji i przejęć wg Financial Times. W badaniu Universum Students Survey Ernst & Young została uznana Idealnym Pracodawcą.

Więcej informacji na: www.ey.com/pl

< 241458" >

Źródło Ernst & Young. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy