Pomysły Sposób na Wiadomości branżowe

Fundusze inwestycyjne będą komunikować się w prostszy sposób

Fundusze inwestycyjne będą komunikować się w prostszy sposób
1 lutego 2013 roku wchodzą w życie przepisy wdrażające w Polsce wymogi dyrektywy UCITS IV. Dla osób nabywających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zmiana ta oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do przejrzystych i bardziej klarownych informacji na temat inwestycji oraz możliwość wygodnego porównania różnych funduszy. Wszystko za sprawą wprowadzenia dokumentu KII - Kluczowych Informacji dla Inwestorów.Zgodna z wymogami Unii Europejskiej znowelizowana ustawa o funduszach inwestycyjnych stawia przed funduszami nowe wyzwania. - Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych nowe przepisy oznaczają konieczność dostosowania zasad prowadzenia działalności do szeregu nowych wymogów, między innymi w obszarze zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego czy operacji. Istotne zmiany dotyczyć będą również procesu komunikacji z uczestnikami funduszy – mówi Paweł Flak, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Ernst & Young.2 strony zamiast encyklopediiCo oznacza wdrożenie UCITS IV dla klientów nabywających jednostki uczestnictwa? Przede wszystkim jaśniejsze i bardziej przejrzyste standardy informacyjne dotyczące funduszy. W ciągu 3 miesięcy, czyli od maja

1 lutego 2013 roku wchodzą w życie przepisy wdrażające w Polsce wymogi dyrektywy UCITS IV. Dla osób nabywających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zmiana ta oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do przejrzystych i bardziej klarownych informacji na temat inwestycji oraz możliwość wygodnego porównania różnych funduszy. Wszystko za sprawą wprowadzenia dokumentu KII – Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Zgodna z wymogami Unii Europejskiej znowelizowana ustawa o funduszach inwestycyjnych stawia przed funduszami nowe wyzwania. – Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych nowe przepisy oznaczają konieczność dostosowania zasad prowadzenia działalności do szeregu nowych wymogów, między innymi w obszarze zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego czy operacji. Istotne zmiany dotyczyć będą również procesu komunikacji z uczestnikami funduszy ? mówi Paweł Flak, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Ernst & Young.

2 strony zamiast encyklopedii

Co oznacza wdrożenie UCITS IV dla klientów nabywających jednostki uczestnictwa? Przede wszystkim jaśniejsze i bardziej przejrzyste standardy informacyjne dotyczące funduszy. W ciągu 3 miesięcy, czyli od maja br., towarzystwa zobowiązane są zastąpić skróty prospektów informacyjnych funduszy 2-stronicowym dokumentem: Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Nowy dokument udostępniany będzie potencjalnym uczestnikom  każdego funduszu otwartego, umożliwiając zapoznanie się z nim przed nabyciem jednostek uczestnictwa.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów to wystandaryzowany dokument, składający się z jasno wydzielonych sekcji. Uczestnicy funduszy znajdą w nich zwięzły opis celów i polityki inwestycyjnej, opracowany ? zgodnie z nowymi wymogami ? prostym, zrozumiałym językiem, bez użycia sformułowań z języka specjalistycznego. Ponadto, w dokumencie KII poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w dany fundusz zaprezentowany jest z użyciem przejrzystej,
7-stopniowej skali. Znacznie uprości się również informacja dotycząca opłat i prowizji, jakie ponosi uczestnik w związku z inwestycją w dany fundusz. W dokumencie KII w ujednoliconym formacie prezentowane będą także wyniki osiągnięte przez fundusz w przeszłości.

Wprowadzane przez dyrektywę UCITS IV zmiany dążą  do stworzenia przystępnego dokumentu ułatwiającego zapoznanie się z najistotniejszymi informacjami na temat funduszy. Ich celem jest umożliwienie uczestnikowi poznania charakteru funduszu i ryzyka związanego z inwestycją, a w rezultacie podjęcia świadomych decyzji inwestycyjnych ? komentuje Paweł Flak. – To znak dla instytucji finansowych, że szczególną uwagę powinny poświęcić kwestii ochrony interesów konsumentów, dodaje.

A to już wiesz?  Jesień w nowym numerze Polska Wita i na www.polskawita.pl

Jeden, europejski standard

Dzięki zastosowaniu wymogu sporządzania dokumentu KII we wszystkich państwach członkowskich (wymóg ten obowiązuje od lipca 2012 roku), uczestnicy mogą w prosty sposób dokonać porównania różnych funduszy zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych (spółki zarządzające).

Wymóg udostępnienia uczestnikom Kluczowych Informacji dla Inwestorów dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). Póki co, inwestorzy nabywający certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych nie będą otrzymywać dokumentu KII. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu stosowania prostego dokumentu informacyjnego, bazującego na założeniach Kluczowych Informacji dla Inwestorów, na inne, szeroko rozumiane produkty inwestycyjne. Kiedy to nastąpi? ? odpowiednie regulacje europejskie są dopiero na etapie projektu.

 

 

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. Ernst & Young w Polsce to ponad 1400 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W roku 2012 firma zajęła I miejsce w Rankingu Audytorów Rzeczypospolitej i Gazety Giełdy Parkiet. Została również uznana Najskuteczniejszą Firmą Doradztwa Podatkowego w VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej i Idealnym Pracodawcą w badaniu Universum Students Survey.

www.ey.com/pl

< 233473" >

Źródło Ernst & Young. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy