Pomysły Wiadomości branżowe

Polacy należą do narodów najmniej ufających politykom i polityce

Wyniki badania European Trusted Brands 2013 Spośród wszystkich zawodów najmniejszym zaufaniem Europejczycy, w tym Polacy, darzą polityków – tak wynika z najnowszego badania European Trusted Brands przeprowadzonego przez Reader’s Digest. Polacy największe zaufanie do polityki rządu deklarują w obszarze polityki zagranicznej, ochrony środowiska i edukacji. Rzadziej niż pozostali

Teaser

Wyniki badania European Trusted Brands 2013

Spośród wszystkich zawodów najmniejszym zaufaniem Europejczycy, w tym Polacy, darzą polityków ? tak wynika z najnowszego badania European Trusted Brands przeprowadzonego przez Reader?s Digest. Polacy największe zaufanie do polityki rządu deklarują w obszarze polityki zagranicznej, ochrony środowiska i edukacji. Rzadziej niż pozostali mieszkańcy Europy ufamy działaniom rządu w obszarze służby zdrowia, opieki nad osobami starszymi, opieki społecznej czy zatrudnienia.

Jak wynika z badania European Trusted Brands 2013, aż 9 na 10 Europejczyków nie ufa politykom. Polscy respondenci nie ufają politykom jako grupie zawodowej, ale także nie mają zaufania do polityki rządu. Obok Czechów, Słoweńców i Portugalczyków, są najmniej ufnym narodem, jeśli chodzi o działania rządu, z kolei największe zaufanie do polityki prowadzonej przez rząd deklarują Szwajcarzy i Finowie.

Politycy od zawsze we wszystkich krajach demokratycznych byli na cenzurowanym, dowodzą tego również kolejne badania European Trusted Brands. Opinia Polaków na ich temat jest jednak szczególnie zła i to niezależnie od składu parlamentu i partyjnych barw władzy. W 2010 roku ufało politykom w Polsce 2% obywateli (czterokrotnie mniej niż średnio w Europie), a w 2013 roku 3% (ponad dwukrotnie mniej niż
w innych krajach). Powodem nie jest wyjątkowa nieudolność czy niemoralność naszych polityków, lecz generalna nieufność rodaków zarówno do bliźnich, jak i instytucji. Kultura nieufności jest główną barierą rozwoju naszego kraju ?
komentuje wyniki badania prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Polityka zagraniczna i edukacja górą

Przeciętny Europejczyk i Polak wykazuje największe zaufanie do polityki zagranicznej swojego rządu ? w obu przypadkach odsetek ten stanowi 35% respondentów. Najbardziej temu aspektowi działań rządu ufają Finowie (65%), ale też Rosjanie (53%). Najmniej natomiast mieszkańcy Portugalii i Słowenii. Polityce edukacyjnej rządu ufa co trzeci Europejczyk, w Polsce jest to co czwarty ankietowany. Spośród wszystkich narodów Europy największym zaufaniem polityka edukacyjna rządu cieszy się w Szwajcarii (66%) i Finlandii (62%). Najmniejsze zaufanie wobec polityki edukacyjnej mają natomiast Portugalczycy, Rosjanie i Rumuni. W Polsce większym zaufaniem niż polityka edukacyjna cieszą się jedynie działania rządu w obszarze polityki zagranicznej oraz ochrony środowiska ? w przypadku polityki środowiskowej deklaruje je 32% respondentów.

Najniższe zaufanie społeczne w UE dla polityki zatrudnienia

Zarówno w Polsce, jak i średnio w Europie, najmniejszym zaufaniem społeczeństwa cieszy się polityka rządu w obszarze zatrudnienia ? ufa jej zaledwie 2 na 10 badanych. Największy brak zaufania wykazują Portugalczycy, Słoweńcy i Czesi, najmniejszy Szwajcarzy (zaufanie na poziomie 56%). Co ciekawe, ogółem w Europie niskim zaufaniem społecznym darzona jest również polityka imigracyjna, zwłaszcza w Belgii, Czechach i Francji. Większe niż przeciętnie zaufanie wykazują jedynie Finowie i Niemcy.

Polacy najmniej ufni wobec działań rządu dotyczących służby zdrowia

Równie niskim zaufaniem Polacy darzą działania rządu związane ze służbą zdrowia i opieką nad osobami starszymi ? zaufanie w tym obszarze deklaruje zaledwie 9% respondentów. To mniej niż wynosi średnia dla wszystkich krajów europejskich biorących udział w badaniu. Polityce rządowej w obszarze opieki nad osobami starszymi ufa 17% Europejczyków, dla służby zdrowia odsetek ten wynosi 28%. Podobne różnice są widoczne w zakresie opieki społecznej. Zaufanie do tego aspektu polityki rządu deklaruje 12% Polaków przy średniej europejskiej wynoszącej 23%.

Polacy, obok Rosjan, wykazują najmniejsze zaufanie w Europie odnośnie polityki zdrowotnej. Największe zaufanie do działań rządu w tym obszarze mają natomiast Belgowie i Francuzi ? deklaruje je ponad połowa respondentów. W obszarze opieki nad osobami starszymi najbardziej sceptyczni wobec działań rządu są Czesi, najbardziej zadowoleni są natomiast Szwajcarzy.

3 na 4 Europejczyków nie ufa działaniom rządu związanym z zarządzaniem gospodarką

Jak wynika z badania European Trusted Brands 2013, zaledwie co czwarty Europejczyk jest zadowolony
z polityki gospodarczej rządu. Najmniejsze zaufanie w Europie w tym obszarze wykazują Czesi, największe natomiast Szwajcarzy, Niemcy i Finowie. 

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Jego organizatorem jest Reader?s Digest.Oprócz tematyki marketingowejcorocznebadanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do różnych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands przeprowadzono po raz pierwszy w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna trzynasta już edycja badania została przeprowadzona w 12 krajach. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia i Szwajcaria. Wzięło w nim udział 18 314 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

< 239396" >

Źródło Reader’s Digest. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy