Tag Archives: Unia Europejska

Co przyniesie szczyt klimatyczny COP19?

Co przyniesie szczyt klimatyczny COP19?

Teaser

Na tegorocznym szczycie klimatycznym COP19, który odbędzie się w dniach 11-22 listopada w Warszawie, rozpoczną się prace nad nowym porozumieniem dotyczącym zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 roku. Porozumienie to ma docelowo nakładać zobowiązania na wszystkie państwa

Top