Firmy

Polsko-rumuńskie partnerstwo na rzecz rozwoju outsourcingu

Warszawa, 15 listopada 2016 r. Informacja prasowa Polsko-rumuńskie partnerstwo na rzecz rozwoju outsourcingu Rozwój polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu wiąże się nie tylko z

Warszawa, 15 listopada 2016 r.
Informacja prasowa

Polsko-rumuńskie partnerstwo na rzecz rozwoju outsourcingu

Rozwój polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu wiąże się nie tylko z powstawaniem nowych miejsc pracy. Polscy managerowie i eksperci wyrastają na globalnych liderów w dziedzinie outsourcingu. Z doświadczenia Polaków postanowiła zaczerpnąć Rumunia – drugi najbardziej rozwinięty rynek usług outsourcingowych w Europie. Właśnie wystartował OutsourcingPortal Romania będący odpowiednikiem największego polskiego portalu branży outsourcingowej.
Funkcjonujący już od sześciu lat OutsourcingPortal to inicjatywa służąca zarówno przedsiębiorcom, inwestorom krajowym i zagranicznym, miastom, studentom, kadrze pracowniczej, jak również organizacjom z bezpośredniego i pośredniego otoczenia branży outsourcingu. Redakcje OutsourcingPortal w Polsce i Rumunii będą ściśle współpracować celem wymiany wiedzy i doświadczeń w obu krajach.

Outsourcing w Rumunii, podobnie jak w Polsce, to z jednej strony obszar centrów typu BPO, SSC czy ITO, a z drugiej strony to rozległy rynek wewnętrzny. Jesteśmy przekonani, że OutsourcingPortal Romania, będzie w taki sam efektywny sposób wspierał rozwój outsourcingu w Rumunii, tak jak już od sześciu lat robi to jego siostrzana wersja Polsce – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio, wydawca portalu.

Partnerem Pro Progressio po stronie rumuńskiej jest firma NNC Services. Portal będzie pełnił te same funkcje co jego polski pierwowzór: edukację, promocję najlepszych praktyk rynkowych, wsparcie marketingowe dla dostawców usług, wsparcie w promocji wydarzeń branżowych. Podobnie jak w Polsce, dostawcy usług outsourcingowych w Rumunii będą mogli zakładać na stronach portalu biznesowe wizytówki swoich firm, zamieszczać publikacje oraz ogłoszenia o pracę, prowadzić blogi, zamieszczać filmy i galerie zdjęć związane z usługami, produktami i wydarzeniami sektora outsourcingu. Anglojęzyczny Outsourcing Portal International będzie od tej pory w dużej mierze wzmocniony publikacjami dotyczącymi rynku rumuńskiego
OutsourcingPortal Romania wystartował podczas konferencji prasowej 10 listopada 2016 w Bukareszcie. W wydarzeniu udział wzięli Wiktor Doktór (Prezes Pro Progressio), Loredana Niculae (Prezes NNC Services) oraz Valerica Dragomir (Dyrektor ANIS – stowarzyszenia branży IT). Partnerzy i eksperci z Rumunii będą również gośćmi międzynarodowej Gali Outsourcing Stars 2016, która odbędzie się 31 stycznia w Lublinie.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.
Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy