Pomysły Wiadomości branżowe

Raport EY: Polska jest bardziej globalnym krajem niż państwa BRIC

Teaser

 

Polska zajęła 27. miejsce w rankingu najbardziej zglobalizowanych gospodarek na świecie, wyprzedzając m.in.: Włochy, Koreę Południową oraz Japonię. Kraje BRIC znalazły się na dużo dalszych pozycjach: Brazylia na 45. miejscu, Rosja na 48., Indie na 54., a  Chiny na 44. Na podium rankingu znalazły się Hong Kong, Singapur i Irlandia.

Indeks Globalizacji został opracowany przez firmę doradczą Ernst & Young oraz Economist Intelligence Unit. Mierzy on powiązania 60-ciu największych gospodarek świata (pod względem PKB) z innymi państwami, biorąc pod uwagę takie kryteria jak otwartość na handel, przepływ kapitału, mobilność siły roboczej, wymianę technologii i wiedzy oraz integrację kulturową. Badanie przygotowano w oparciu o rozmowy z 750 menedżerami globalnych firm.


Globalizacja nie hamuje

Z raportu wynika, że mimo niskiego tempa wzrostu PKB odnotowanego w 2012 roku i niepewnych perspektyw ekonomicznych, globalizacja w dalszym ciągu postępuje. Przede wszystkim dzięki rozwojowi technologii oraz transgranicznemu przepływowi wiedzy.

Raport zwraca również uwagę na to, że lepiej zglobalizowane są średniej wielkości rynki z wysoką dynamiką wzrostu, takie jak: Wietnam, Malezja, Tajlandia i Filipiny, a także mniejsze kraje europejskie: Belgia, Słowacja i Węgry.

Kierunek inwestycji

Nadal państwa BRIC są traktowane jako główne miejsce inwestycji, ale ryzyko wzrostu protekcjonizmu powoduje, że coraz atrakcyjniejsze stają się inne regiony świata. Kraje, które są postrzegane jako lepiej zintegrowane z globalną gospodarką niż BRIC to przede wszystkim Turcja, Meksyk oraz Indonezja. Ich dynamika wzrostu PKB w latach 2000-2015 jest nieznacznie tylko niższa od Chin czy Indii. Peru, Kolumbia, Wenezuela, Malezja i Wietnam, a także niektóre kraje i regiony Afryki, zwłaszcza sub-saharyjskiej, dołączają do grona najdynamiczniejszych i najatrakcyjniejszych inwestycyjnie części świata. Aż 82% respondentów badania przyznało, że spodziewa się zwiększenia inwestycji w Afryce Południowej, Indonezji, Meksyku i Turcji, czyli na najbardziej konkurencyjnych rynkach spoza BRIC. 4 na 10 planuje zwiększenie inwestycji o ponad 10%. Za atuty tych gospodarek uważają m.in. dostęp do pobliskich rynków, stabilność polityczną, koszty pracy oraz infrastrukturę technologiczną.

Jednocześnie w raporcie wskazuje się na konieczność dostosowania inwestycji do warunków i potrzeb lokalnych klientów. “Działaj globalnie, myśl lokalnie” staje się podstawą funkcjonowania międzynarodowych przedsiębiorstw.

Paweł Tynel, Dyrektor w dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young: Zmienny charakter biznesu, rozwój technologii oraz możliwości inwestycyjne na rynkach szybkiego wzrostu będą sprzyjać globalizacji; wyzwaniem dla Polski, jako kraju przyjaznego dla biznesu, będzie podnoszenie konkurencyjności inwestycyjnej na tle innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Bezterminowe funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Natomiast poszerzanie kierunków ekspansji i struktury eksportu pozwoli nam na jeszcze większe umocnienie pozycji Polski na rynkach międzynarodowych. Raport pokazuje, że właśnie w kategorii otwartości na handel wypadamy najlepiej. Najsłabiej zostaliśmy ocenieni w kwestii technologii i wiedzy. Małe inwestycje w badania i rozwój i związany z tym niski poziom wymiany handlowej pokazuje kierunek, w którym polska gospodarka i przedsiębiorstwa powinny się rozwijać.

Raport podkreśla również, że wysoki poziom innowacyjności, wymiany myśli oraz rozwój technologii może dawać w przyszłości rynkom rozwiniętym przewagę nad konkurującymi z nimi, szybko rozwijającymi się gospodarkami. Rozpowszechnienie szerokopasmowego internetu, technologii mobilnych jest na rynkach rozwiniętych znacznie większe, co wciąż pozwala im zachować wysoki udział w światowym eksporcie towarów i usług. Ponadto respondenci badania wskazują, że Stany Zjednoczone, dzięki inwestycjom w gaz łupkowy i wynikającej z tego niezależności energetycznej, mogą znów stać się atrakcyjnym miejscem inwestycji zagranicznych. 

 

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. EY w Polsce to ponad 1500 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. Ernst & Young jest audytorem największej liczby spółek w Polsce według Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej 2013. W 2012 roku firma EY zdobyła tytuł Najskuteczniejszej Firmy Doradztwa Podatkowego w VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Jest też najlepszym doradcą ds. fuzji i przejęć wg Financial Times. W badaniu Universum Students Survey Ernst & Young została uznana Idealnym Pracodawcą.

www.ey.com/pl

< 236274" >

Źródło Ernst & Young. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy