Pomysły Wiadomości branżowe

Polacy nie mają zaufania do systemu prawnego oraz służby cywilnej

Jedynie 27 proc. ankietowanych Polaków darzy zaufaniem krajowy system prawny, a 22 proc. przynaje, że ufa służbie cywilnej ? dowodzą tego wyniki 12. edycji badania European Trusted Brands.

Brak zaufania do sytemu prawnego w Polsce deklaruje 73 proc. ankietowanych. Niemal 80 proc. Polaków nie ma zaufania do służby cywilnej. Taka postawa została zadeklarowana w tegorocznej edycji badania European Trusted Brands, które po raz 12. przeprowadziło Reader?s Digest.

W 2011 r. brak zaufania do systemu prawnego deklarowało 69 proc. ankietowanych Polaków, w 2010 r. ? 70 proc. Konsekwentnie jesteśmy także nieufni wobec służby cywilnej w Polsce. W 2011 roku pracownikom administracji rządowej ufało 23 proc. respondentów, w 2010 r. ? 33 proc.

Średnio, we wszystkich 15 państwach europejskich objętych badaniem, krajowemu systemowi prawnemu ufa 35 proc. ankietowanych Europejczyków. Największym zaufaniem swój system prawny darzą mieszkańcy Finlandii (78 proc.), Szwajcarii (60 proc.) oraz Austrii (54 proc.). Najmniejszym zaufaniem cieszą się systemy prawne w Rosji (11 proc.), Portugalii (13 proc.) oraz w Czechach (14 proc.).

Zaufanie do służby cywilnej deklaruje średnio 27 proc. Europejczyków. Największym zaufaniem darzą pracowników administracji rządowej Szwajcarzy (45 proc.), Finowie (41 proc.) oraz Francuzi (40 proc.). Całkowity brak zaufania do służby cywilnej wykazują natomiast Rosjanie ? ufa jej jedynie 2 proc. mieszkańców Rosji. Niewielkiem zaufaniem służba cywilna cieszy się również w Chorwacji (19 proc.) oraz na Słowacji (20 proc.).

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader?s Digest. Oprócz tematyki marketingowejcorocznebadanie European Trusted Brands obejmuje również tematy społeczne. Pozwala poznać nastroje mieszkańców Europy, postawy i wartości, które kształtują ich opinie i decyzje, a także poziom zaufania w wielu innych sferach życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna ? 12. już edycja badania ? została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader?s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ania   #ciep   #czy   #domowych   #eby   #emy   #Internetu   #Jak   #jaki   #ksi   #najnowsza