Pomysły Wiadomości branżowe

Raport EY: Ostrożny optymizm europejskich bankierów

Z Europejskiego Barometru Bankowości  EY wynika, że członkowie zarządów sektora bankowego w całej Europie z ostrożnym optymizmem oceniają perspektywę sześciu następnych miesięcy. Mniej menedżerów spodziewa się konieczności pozyskania finansowania z banku centralnego i choć cięcia kosztowe wciąż mają wysoki priorytet, presja na redukcję

Teaser

Z Europejskiego Barometru Bankowości  EY wynika, że członkowie zarządów sektora bankowego w całej Europie z ostrożnym optymizmem oceniają perspektywę sześciu następnych miesięcy. Mniej menedżerów spodziewa się konieczności pozyskania finansowania z banku centralnego i choć cięcia kosztowe wciąż mają wysoki priorytet, presja na redukcję etatów maleje. Polscy bankierzy natomiast z większym optymizmem oceniają rozwój sytuacji makroekonomicznej niż w poprzedniej edycji badania. To niektóre wnioski z trzeciej edycji Europejskiego Barometru Bankowości  przygotowanego przez doradczą firmę EY.

Badanie przeprowadzono wiosną br. wśród kadry zarządzającej wyższego szczebla w 250 europejskich bankach w 11 krajach. Również przedstawiciele polskich banków, których aktywa stanowią ponad 50% całego sektora, wzięli udział w badaniu.

Poprawa nastrojów

W ciągu sześciu ostatnich miesięcy nastąpiła niewielka zmiana nastrojów europejskich bankierów jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną. Przeważa ostrożny optymizm – niemal 24% respondentów ocenia, że sytuacja ta się poprawi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, w porównaniu z 15% z poprzedniej edycji badania (sprzed pół roku). Jeszcze lepsze są nastroje wśród polskich bankierów. 31% badanych uznało, że sytuacja makroekonomiczna polepszy się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W poprzedniej edycji uważało tak jedynie 6% ankietowanych w Polsce.

– Wiele dotychczasowych źródeł wzrostu gospodarki wygasło.  Po spowolnieniu w 2012, w obecnym roku oczekiwany jest jeszcze niższy wzrost gospodarczy. Stopniowe ożywienie jest co prawda oczekiwane w drugiej połowie bieżącego roku, ale jego siła będzie umiarkowana.  Dodatkowo, sektor bankowy będzie stał przed wyzwaniem wzrastającego udziału należności zagrożonych i wojny cenowej. Słaby popyt jest niewątpliwe dużym wyzwaniem dla sektora bankowego.  Zatem można mówić o optymizmie, ale nadal bardzo ostrożnym – komentuje Iwona Kozera, Partner Zarządzający Grupą Rynków Finansowych EY w Europie Środkowej i Południowej.

Dalsze wsparcie krajowych banków centralnych?

45% respondentów badania jest przekonanych, że uda im się w tym roku poprawić strukturę finansowania. Mniej niż 25% banków spodziewa się skorzystać z programów finansowania oferowanych przez bank centralny, a 39% oczekuje lepszej zdolności do spłaty środków z tytułu takich programów. W Polsce 15% respondentów oczekuje, że konieczne będzie sięgnięcie po finansowanie z banku centralnego. Wynik ten również poprawił się w porównaniu z poprzednią edycją badania, wówczas prawie co trzeci ankietowany chciał sięgać po środki z banku centralnego. Alarmują jednak wciąż złe nastroje w krajach peryferyjnych i innych krajach strefy euro. 50% banków we Włoszech, 40% we Francji i 40% w Hiszpanii oczekuje, że konieczne będzie sięgnięcie po dodatkowe finansowanie z banku centralnego.

A to już wiesz?  Czy z domowych apteczek znikną tradycyjne polskie leki?

Choć banki wciąż jeszcze nie ukończyły procesów naprawczych po kryzysie finansowym, to zaczynają pojawiać się już pierwsze efekty programów restrukturyzacyjnych. W niektórych krajach, a zwłaszcza w północnej części strefy euro oraz w krajach spoza strefy euro, oczekuje się, iż będzie można w przewidywalnym czasie ograniczyć finansowanie publiczne dla banków – dodaje Iwona Kozera.

Większe zainteresowanie bankowością korporacyjną

Obecna edycja Europejskiego Barometru Bankowościpokazuje, że zwiększyło się zainteresowanie bankowością korporacyjną wśród polskich respondentów. Już prawie co drugi (44,5%) badany menedżer banku w Polsce dostrzega perspektywę wzrostu  dla swojej instytucji w tym segmencie bankowości. W poprzedniej edycji badania tylko co czwarty badany (23%) tak uważał.

Ponad połowa badanych stawia na rozwój bankowości detalicznej. Polscy bankierzy są zdania, że w najbliższym czasie klienci indywidualni wykażą największy popyt na kredyty gotówkowe (60%) i produkty depozytowe (40%).  Zmalała natomiast rozbieżność odnośnie perspektywy rozwoju rynku między Polską i Europą w odniesieniu do kredytów hipotecznych. Polscy bankierzy zakładają zwiększony popyt na kredyty hipoteczne: 22,2% spodziewa się wzrostu popytu w tej grupie produktów, w porównaniu z 7% z poprzedniej edycji badania.

W ostatniej dekadzie nastąpiła istotna transformacja struktury portfela kredytów w Polsce w stronę kredytów dla osób indywidualnych.  Była ona w dużej mierze skutkiem wzrostu wolumenu kredytów hipotecznych. Obecnie ten segment kredytów ustabilizował się i nie oczekuje się jego dużego wzrostu. Zmiany w strukturze portfela odbyły się kosztem spadku znaczenia kredytów dla przedsiębiorstw. Stabilna struktura portfela kredytów w strefie euro w ciągu ostatnich lat wskazuje na zbilansowanie portfela pomiędzy kredytami korporacyjnym i detalicznymi, z relatywnie małym udziałem portfela kredytów konsumpcyjnych. Przy założeniu konwergencji polskiego portfela kredytów do struktury kredytów w strefie euro, należy spodziewać się zwiększenia udziału kredytów dla przedsiębiorstw i w rezultacie spadku udziału kredytów konsumpcyjnych ? mówi Iwona Kozera.

A to już wiesz?  Zamiast prezentu ? rózga! Komu w tym roku nie podarujemy gwiazdkowego prezentu?

 

Jak Twoim zdaniem będzie wyglądał popyt na usługi bankowości detalicznej w ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy? (dane w procentach)

  


Dalsze redukcje kosztów 

41% menedżerów banków wciąż spodziewa się dalszych redukcji zatrudnienia. Największych cięć oczekuje się w Austrii (75%), we Włoszech (66%), w krajach skandynawskich (62%) oraz w Polsce, gdzie ponad 60% banków spodziewa się dalszych zwolnień. Sporych cięć można się spodziewać także w Wielkiej Brytanii i w Holandii, ale perspektywy dla tych dwóch rynków znacznie się poprawiły w porównaniu z danymi sprzed sześciu miesięcy.

Priorytety

Wśród strategicznych priorytetów na najbliższą przyszłość polscy menedżerowie wymienili: cięcie kosztów (62%), zgodność z regulacjami konsumenckimi (62%) oraz minimalizowanie niekoniecznych nakładów (58%). Priorytety w innych europejskich krajach skupiają się na zarządzaniu ryzykiem (60%), poprawie procesów (56%) oraz przygotowaniu do Bazylei III (54%).  

 

O Ernst & Young

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. EY w Polsce to ponad 1500 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. Ernst & Young jest audytorem największej liczby spółek w Polsce według Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej 2013. W 2013 roku firma EY zdobyła tytuł Najlepszej Firmy  Doradztwa Podatkowego w VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Jest też najlepszym doradcą ds. fuzji i przejęć wg Financial Times. W badaniu Universum Students Survey Ernst & Young została uznana Idealnym Pracodawcą.

Więcej informacji na: www.ey.com/pl

Źródło Ernst & Young. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy