Wiadomości branżowe

Europe Health 2006 – Wyniki sondażu Reader?s Digest na temat zdrowia Europejczyków

20 listopada 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której ogłoszone zostały wyniki drugiej edycji sondażu na temat zdrowia Europejczyków – Europe Health, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Reader’s Digest. Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody „Lider Zdrowia Europe Health 2006”. Otrzymały je firmy farmaceutyczne, które zdaniem polskich respondentów wyróżniają się swoją działalnością na tle innych.

Tegoroczna edycja badania Europe Health 2006 poruszała następujące kwestie: Ty i twoje zdrowie, autorytety i źródła informacji zdrowotnych, lekarstwa i środki lecznicze, choroby i dolegliwości oraz wizerunek firm farmaceutycznych.

Wyniki sondażu pokazują, że większość badanych Europejczyków pozytywnie ocenia swoje zdrowie. 63% populacji deklaruje, że stan ich zdrowia jest zadowalający – „doskonały” lub „dobry”. Najlepiej swój stan zdrowia oceniają Szwajcarzy, a najmniej zadowoleni są przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Rumuni, Polacy, Węgrzy i Rosjanie.

Mniej niż połowa badanych Europejczyków przyznaje, że troszczy się o własne zdrowie – 44% badanych. Najbardziej o własne zdrowie troszczą się Hiszpanie, a najmniej Holendrzy, Szwedzi, Francuzi, a także Brytyjczycy. Te narody częściej jednak niż inne pozytywnie oceniają obecny stan swojego zdrowia. Aby utrzymać lub polepszyć stan swojego zdrowia, w ostatnim roku Europejczycy najczęściej podejmowali próby odchudzania się – deklarowało tak 45% badanych Europejczyków. Regularnie zażywali również witaminy i mikroelementy (43% wskazań).

Dla przeciętnego Europejczyka czynnikiem najczęściej wpływającym na decyzję o zakupie danego leku w aptece lub sklepie jest fakt, że dany lek był polecany przez lekarza (deklaruje tak blisko 80% badanych Europejczyków). Ponad połowa Europejczyków kieruje się przy zakupie leku poleceniem go przez farmaceutę – 56% respondentów. Najczęściej ceną kierują się Polacy (62% badanych Polaków). Wśród Europejczyków to również Polacy są najbardziej nieufni wobec nowych leków, o których nigdy nie słyszeli.

Większość Europejczyków uważa, że w reklamach leków powinna być podawana nazwa producenta (65% badanych). Większość potwierdza również, że przed zakupem leku poszukuje informacji zarówno o nim (60% wskazań), jak i to, że „znany producent gwarantuje dobrą jakość leku”.

Badani Europejczycy najczęściej skarżą się na nadciśnienie tętnicze (41%), problemy ze wzrokiem (40%) oraz nadwagę czy otyłość (38%). Około 1/3 ankietowanych cierpi z powodu stresu, wysokiego poziomu cholesterolu lub zaburzeń snu. Ponad 20% Europejczyków ma problemy ze słuchem lub cierpi na depresję czy obniżenie nastroju.

Respondenci zostali również zapytani o swoje opinie na temat firm farmaceutycznych i wytwórców produktów leczniczych. Wśród badanych Europejczyków najczęściej podzielaną opinią na temat firm farmaceutycznych jest stwierdzenie, że „inwestycje w badania nad lekami podnoszą jakość życia” – zgadza się z tym większość – niemal 70% badanych Europejczyków i ponad połowa Polaków. Co drugi badany Polak (częściej mężczyzna) sądzi, że firmy farmaceutyczne są „są ważnym elementem naszego systemu opieki zdrowotnej”.

W badaniu Europe Health 2006 respondenci oceniali firmy farmaceutyczne w czterech kategoriach: oferuje produkty o doskonałym stosunku wartości do ceny, cieszy się świetną opinią, potrafi znakomicie docierać do swoich klientów, inwestuje w leki wysokiej jakości. Firmom, które otrzymały najwyższe oceny przyznane zostały nagrody „Lider Zdrowia Europe Health 2006”. Tegorocznymi laureatami zostały: Bayer, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, Polfa Warszawa, Polpharma, US Pharmacia oraz Jelfa.

Badanie Europe Health to największy sondaż, badający opinie Europejczyków na temat własnego zdrowia, dostępnych źródeł informacji o schorzeniach, stosowanych lekach, sposobach leczenia oraz stosunku do firm farmaceutycznych. Tegoroczną, drugą już edycją badania, objęto 25 000 respondentów z 15 europejskich krajów (Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania). W Polsce w badaniu uczestniczyło 990 respondentów. Respondenci zostali wyłonieni z czteromilionowej bazy europejskich prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest.

hastagi na stronie:

#unicredit OR pekao

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy