Pomysły Wiadomości branżowe

Oświadczenie Ernst & Young w sprawie propozycji legislacyjnych Michela Barniera

Firma Ernst & Young jest zdania, że kilka kluczowych propozycji zgłoszonych 30 listopada br. przez Komisję Europejską na temat zmian w prowadzeniu działalności audytorskiej, może obniżyć jakość audytu nie dając przy tym żadnej

Firma Ernst & Young jest zdania, że kilka kluczowych propozycji zgłoszonych 30 listopada br. przez Komisję Europejską na temat zmian w prowadzeniu działalności audytorskiej, może obniżyć jakość audytu nie dając przy tym żadnej wartości dodanej podmiotom i zwiększając koszt usług w czasie dużej niepewności na rynkach. Ponadto zaproponowane rozwiązania będą miały minimalny wpływ na kluczową kwestię, którą Komisja chce zaadresować, czyli rolę audytu w zapobieganiu kryzysom finansowym.

Jednocześnie Ernst & Young podziela pogląd, że podmioty powinny mieć większy wybór, a sytuacja w której na rynku są tylko cztery globalne sieci dostawców usług profesjonalnych nie jest idealna. Dlatego popieramy te propozycje Komisji, które zwiększą możliwości wyboru dla firm potrzebujących usług profesjonalnych i wpłyną na poprawę jakości audytu, włączając w to propozycje tzw. „paszportu europejskiego” i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, które stworzą silniejszy europejski rynek audytu. Popieramy również proponowane wyeliminowanie ograniczeń własnościowych i sztucznych barier dla wyboru audytora, które będą korzystne dla inwestorów i podniosą jakość usług audytorskich.

Parlament Europejski i kraje członkowskie Unii mają teraz szansę na konstruktywną dyskusję na temat jakości i wagi audytu oraz niezwykle istotnej roli niezależnych Komitetów Audytu. Naszym zdaniem multidyscyplinarny model firm świadczących usługi profesjonalne, wsparty zaangażowanym i efektywnym komitetem audytu, wpływa na poprawę jakości usług audytorskich, pomaga przyciągnąć do zawodu najlepszych specjalistów i daje możliwość dostarczania najwyższej jakości rozwiązań dla firm z całego świata. 

Zobacz oryginalne oświadczenie oraz kontakt dla mediów na globalnych stronach Ernst & Young. 

A to już wiesz?  Reader?s Digest zwiększa nakład miesięcznika

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy