Monika Starecka nowym Dyrektorem ds. Operacyjnych EY

Od września Monika Starecka objęła obowiązki Dyrektora ds. Operacyjnych (COO) w EY.

Poprzednio pełniła funkcję dyrektora finansowego i członka Zarządu Grupy SMYK (Group CFO), gdzie odpowiadała za całokształt kwestii finansowych i audyt wewnętrzny w 10 krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, a także brała udział w projektach akwizycyjnych. Wcześniej pracowała również jako dyrektor finansowy w Telepizza Polska oraz jako dyrektor departamentu rachunkowości finansowej w Vattenfall Heat Poland (dawne Elektrociepłownie Warszawskie).

Monika Starecka w EY będzie odpowiedzialna za zarządzanie pionem świadczącym usługi wspierające biznes. Do jej obowiązków będzie należała koordynacja prac zespołów HR, IT, marketingu, administracji i finansów.

Monika Starecka jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat biegłego rewidenta. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jej pasją jest nurkowanie. Uprawia także tenis i narciarstwo.


dostarczył infoWire.pl
Źródło EY. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top