Indeks globalizacji Ernst & Young: Polska spada, ale poprawia wskaźniki

Polska zajęła 27. miejsce w rankingu najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata opublikowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zestawienie zostało opracowane przez firmę doradczą Ernst & Young na podstawie pomiaru Indeksu Globalizacji. W porównaniu z rokiem 2010 Polska spadła w rankingu o 2 pozycje, mimo że odnotowała poprawę wartości 4 z 5 wskaźników, na podstawie których wyliczany jest indeks.

Indeks Globalizacji stanowi miarę tego jak głębokie są powiązania 60 największych gospodarek świata (pod względem Produktu Krajowego Brutto) z zagranicą. Eksperci Ernst & Young i Economist Intelligence Unit zestawili efektywność funkcjonowania gospodarek z 20 wskaźnikami mierzącymi stopień międzynarodowej integracji biznesu. Wskaźniki zostały zgrupowane w pięciu głównych kategoriach: Otwartość na handel, Przepływy kapitałowe, Wymiana technologii i wiedzy, Mobilność siły roboczej, Integracja kulturowa.

Małe rynki najbardziej ?globalne?

Tegoroczny spadek Polski w rankingu to efekt awansów gospodarek USA (z 28. w roku 2010 na 23. w 2011) i Chile (z miejsca 29. w 2010 na 25. w 2011). W 1995 roku, kiedy po raz pierwszy wyliczono indeks globalizacji, Polska zajęła w rankingu dopiero 40 miejsce.

Pierwsze 3 pozycje w najnowszym rankingu zajęły, tak jak przed rokiem, Hong Kong, Irlandia i Singapur. Podobnie jak w roku 2010, w pierwszej 10 znalazły się tylko 2 kraje, których liczba mieszkańców przekracza 10 milionów. Indeks Globalizacji mierzy bowiem stopień globalizacji gospodarek w sposób relatywny. Oznacza to, że międzynarodowa integracja w zakresie handlu, inwestycji, technologii, siły roboczej czy też kultury jest mierzona w relacji do Produktu Krajowego Brutto.

Niewielkie inwestycje w badania i rozwój ciągną w dół ranking Polski

Polska w tegorocznej edycji rankingu wypada bardzo dobrze w kategoriach otwartości na handel i przepływów kapitałowych. Coraz lepiej prezentujemy się także w kategoriach integracji kulturowej i mobilności siły roboczej (awans w tej kategorii rankingu z 36. na 28 pozycję). Piętą achillesową polskiej gospodarki są jednak bardzo małe inwestycje w badania i rozwój i związany z nimi niski poziom wymiany handlowej. Wymiana handlowa związana z projektami Badawczo- rozwojowymi stanowi w Polsce tylko 0,08% PKB ? prawie pięciokrotnie mniej niż wynosi średnia dla wszystkich krajów uwzględnionych w rankingu ? 0,36% PKB.

? To pokazuje kierunek, w którym musi się rozwijać polska gospodarka. W Polsce nie ma kultury przeznaczania istotnych budżetów na badania naukowe. Dla wielu osób i organizacji to marnowanie pieniędzy. Warto jednak śledzić zachowania światowych koncernów. Nawet w trakcie kryzysu utrzymują wydatki na opracowanie nowych technologii lub nawet je zwiększają szukając tym samym szansy na poprawę konkurencyjności. Polska póki co broni się i nadal jest atrakcyjna dla inwestorów. Jednak bez inwestycji w wiedzę i tworzenie interakcji przedsiębiorstw z naukowcami będzie coraz trudniej o inwestorów z nowoczesnych dziedzin gospodarki ? komentuje wyniki rankingu Paweł Tynel, Dyrektor w dziale Dotacji i Ulg Inwestycyjnych w Ernst & Young.

Eksperci Ernst & Young i Economist Inteligence Unit zwracają uwagę na bardzo korzystne wskaźniki makroekonomiczne, świadczące o rozwoju Polski w 2011 roku. Były to między innymi: wzrost napływu inwestycji bezpośrednich z 1,9% do 2,2% PKB w roku 2011, wzrost wymiany handlowej z zagranicą ? łączna wartość eksportu i importu w roku 2011 przekroczyła 90% PKB i była o ponad 6pp. wyższa niż przed rokiem. Istotnym czynnikiem zdaniem EY i EIU była postępująca informatyzacja Polski i wzrost penetracji Internetu szerokopasmowego aż o 10% w porównaniu z danymi za rok 2010.

O Ernst & Young

Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst & Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń. 

Ranking najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata w 2011 ? Indeks Globalizacji

Pozycja Państwo Indeks Globalizacji Zmiana od 2010
1 Hong Kong 7,42 -0,24
2 Irlandia 7,24 0,13
3 Singapur 6,88 -0,14
4 Belgia 5,81 -0,07
5 Szwecja 5,72 -0,11
6 Dania 5,70 0,71
7 Niderlandy 5,58 0,09
8 Szwajcaria 5,46 -0,19
9 Finlandia 5,39 -0,09
10 Węgry 5,19 0,06
11 Izrael 5,08 0,11
12 Taiwan 5,06 0,03
13 Zjednoczone Królestwo 4,95 0,02
14 Niemcy 4,88 -0,05
15 Słowacja 4,84 0,71
16 Kanada 4,83 0,00
17 Austria 4,77 0,25
18 Czechy 4,62 0,07
19 Norwegia 4,55 -0,05
20 Francja 4,49 0,01
21 Hiszpania 4,47 0,03
22 Nowa Zelandia 4,47 0,11
23 Stany Zjednoczone 4,43 0,01
24 Australia 4,39 0,05
25 Chile 4,27 0,04
26 Bułgaria 4,25 -0,15
27 Polska 4,21 0,08
28 Malezja 4,17 0,06
29 Korea Południowa 4,13 0,09
30 Portugalia 4,13 0,04
31 Włochy 4,06 0,02
32 Rumunia 4,05 0,05
33 Wietnam 4,01 0,15
34 Grecja 3,78 0,03
35 Arabia Saudyjska 3,78 0,10
36 Meksyk 3,73 0,05
37 Filipiny 3,68 -0,04
38 Tajlandia 3,68 0,07
39 Chiny 3,56 -0,01
40 Japonia 3,47 0,01
41 Peru 3,44 0,01
42 Sri Lanka 3,43 0,03
43 Kolumbia 3,43 0,06
44 Ukraina 3,31 -0,05
45 Egipt 3,27 -0,04
46 Nigeria 3,25 0,06
47 Brazylia 3,24 0,02
48 Turcja 3,24 0,10
49 Ekwador 3,15 0,05
50 Argentyna 3,13 0,01
51 Pakistan 3,04 -0,01
52 Kazachstan 3,03 -0,02
53 Azerbejdżan 2,95 0,00
54 Afryka Południowa 2,95 0,05
55 Indie 2,91 0,04
56 Rosja 2,91 -0,01
57 Indonezja 2,82 0,02
58 Wenezuela 2,80 -0,02
59 Algeria 2,63 0,03
60 Iran 2,13 0,01


Authors
Tags

Related posts

Top