Wiadomości branżowe

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym ma wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów i analityków ? dowodzi raport opracowany przez międzynarodową organizację pozarządową CDP oraz firmę doradczą EY

Ryzyka wywołane zmianami klimatu, a także zaostrzenie regulacji w obszarze ochrony środowiska mogą stać się szansą dla spółek giełdowych chcących poprawić swoją efektywność oraz przyciągnąć zainteresowanie inwestorów, w tym globalnych funduszy inwestycyjnych. To podstawowy wniosek z raportu ?Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i jego wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów i analityków?, przygotowanego przez CDP i EY. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane przekazane do CDP przez 14 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowej i Wschodniej.

 W ostatnich latach jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w kwestii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. ?Zmiany środowiskowe ? ocieplanie się klimatu, malejące zasoby wody pitnej czy zmniejszanie się powierzchni lasów ? mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wiele z nich, szczególnie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, zaczęło już dostrzegać korzyści, jakie płyną z profesjonalnego zarządzania kwestiami środowiskowymi zarówno dla klimatu jak i dla efektywności ich działalności? ? mówi Paul Simpson, prezes międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP.  ?Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia wśród spółek notowanych na różnych giełdach na całym świecie. CDP zrzesza 767 inwestorów instytucjonalnych zarządzających łącznie aktywami na poziomie 92 bilionów dolarów, którzy domagają się od spółek publicznych mierzenia i raportowania poprzez narzędzia CDP wpływu zmian klimatycznych na działalność biznesową. Czas aby te najlepsze standardy stały się powszechne także w Polsce i na warszawskiej giełdzie będącej największym rynkiem kapitałowym w tej części Europy? ? dodaje Simpson.

Z badania CDP i EY wynika, że raportujący do CDP liderzy poważnie traktują kwestie zarządzania środowiskiem. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wszyscy uczestnicy sondażu mają w swoich strukturach stanowisko menedżera odpowiedzialnego za kwestie środowiskowe, a aż 92% firm uznaje zmiany klimatu za nową szansę biznesową, którą można wykorzystać do wzmocnienia reputacji firmy. 77% dostrzega także szanse w zmianie zachowań konsumenckich. Zdecydowana większość firm (69%), które przekazały dane do CDP, zdołała obniżyć emisję dwutlenku węgla w porównaniu z rokiem ubiegłym. Firmy, które inwestowały w ograniczanie emisji, efektywność energetyczną itp. w większości (60%) osiągnęły z tych inwestycji zwrot w ciągu zaledwie 3 lat.

Z raportu wynika również, że dbałość o środowisko naturalne i profesjonalne zarządzanie ryzykami klimatycznymi przez spółki giełdowe poprawia ich postrzeganie wśród inwestorów. Obliczany przez CDP indeks Climate Performance Leadership Index (CPLI) skupiający liderów w zakresie raportowania środowiskowego zyskał w ostatnich latach kilka procent więcej niż skupiający największe firmy w swoich branżach Bloomberg World Index czy Dow Jones Sustainability World Index. Ponadto kursy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których właściciele notowani się w CPLI, zachowują się o co najmniej kilka procent lepiej od średniej rynkowej ? indeksu WIG.

 ?Inwestorzy zdają sobie sprawę z faktu, że profesjonalne zajmowanie się kwestiami środowiskowymi stwarza szereg okazji dla firm chcących poprawiać swoją efektywność, co docelowo może się przyczynić do poprawy przychodów i spadku kosztów. Jestem przekonany, że zarządzanie ryzykiem klimatycznym w firmie ma pozytywny wpływ na jej rozwój? ? mówi Piotr Piela, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego w EY.

CDP, międzynarodowa organizacja pozarządowa umożliwiająca przedsiębiorstwom i inwestorom analizę wpływu działalności firm na środowisko, zaprosiła 100 największych giełdowych spółek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do wypełnienia formularza w celu udostępnienia inwestorom informacji na temat zarządzania kwestiami środowiskowymi oraz ryzykami i szansami, jakie się z tym wiążą.

Na ankietę CDP przeprowadzaną w regionie CEE odpowiedziało 14% firm, czyli znacznie mniej niż w innych krajach kontynentalnej Europy i Wielkiej Brytanii. Dane pozyskane w ramach badania pozwalają spółkom odkryć nowe szanse i możliwości wynikające z racjonalnego zarządzania obszarami mającymi wpływ na środowisko naturalne i zmiany klimatyczne na świecie.

 

******

DYREKTYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

We wrześniu  2014 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę, która obliguje przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 500 osób do ujawniania danych pozafinansowych. Tym samym dane niefinansowe uznane zostały przez ustawodawcę za równie kluczowe jak dane finansowe. Państwa Unii Europejskiej mają dwa lata na implementację dyrektywy do prawa krajowego. Współpraca z CDP jest jednym ze sposobów, który pozwoli firmom przygotować się do spełniania nowych wymogów.


dostarczył infoWire.pl

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy