Marek Rozkrut Głównym Ekonomistą Ernst & Young

Od 1 czerwca br. Marek Rozkrut kieruje Zespołem Strategii Ekonomicznej i pełni funkcję Głównego Ekonomisty firmy doradczej Ernst & Young.

Do końca maja br. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie analiz i prognoz makroekonomicznych oraz fiskalnych, w tym na potrzeby ustawy budżetowej i programu konwergencji. Nadzorował prace Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczypospolitą Polską, był przewodniczącym Międzyinstytucjonalnego Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych oraz przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Polityki Ekonomicznej OECD. Wcześniej kierował pracami Zespołu Badań i Analiz Zagranicznych w Narodowym Banku Polskim.

Marek Rozkrut jest doktorem nauk ekonomicznych i autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

Authors

Related posts

Top