Pomysły Wiadomości branżowe

Najbardziej zaufane marki finansowe w Polsce. Wyniki badania European Trusted Brands 2012

Już po raz 12 Europejczycy wybrali marki, które darzą największym zaufaniem. Tegoroczna edycja badania European Trusted Brands pokazała, że Polacy ufają bankom PKO Bank Polski i Alior Bank, kartom płatniczym Visa i Maestro, towarzystwom ubezpieczeniowym PZU i AXA. W kategorii Fundusz inwestycyjny zwycięzcą została marka ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Wydawnictwo Reader’s Digest już po raz 12 przeprowadziło badanie European Trusted Brands, w którym zbadano m.in., które marki z branży finansowej cieszą się największym zaufaniem.

Liderem w kategorii Bank jest PKO Bank Polski – aż 28% respondentów darzy tę markę zaufaniem, dzięki czemu została ona tegorocznym laureatem Złotego Godła European Trusted Brands. Kryształowe Godło otrzymała marka Alior Bank. Alior Bank badani szczególnie wysoko ocenili za jakość i zrozumienie potrzeb klienta.

W kategorii Karta płatnicza, niezaprzeczalnym liderem jest Visa (zdobywca Złotego Godła), która w tegorocznej edycji badania była najczęściej wskazywana jako marka godna zaufania. Visa jest marką szczególnie docenianą przez Europejczyków – zwyciężyła w 13 na 15 krajów objętych badaniem. W Polsce wybrało ją 60 proc. ankietowanych. Laureatem Kryształowego Godła European Trusted Brands 2012 została marka Maestro, którą polscy respondenci szczególnie cenią za jakość, wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta. Rzadziej jako godne zaufania marki respondenci wymieniali: MasterCard (16%), Citibank (4%) i PKO BP (3%).

W kategorii Towarzystwo ubezpieczeniowe zwycięzcą została marka PZU (Złote Godło), którą wybrał niemal co drugi ankietowany (46%). Kryształowe Godło otrzymała marka  AXA, która uzyskała wyższe niż pozostałe marki oceny za jakość, zrozumienie potrzeb klienta oraz społeczną odpowiedzialność. Respondenci za godne zaufania marki towarzyst ubezpieczniowych uznali również: Wartę (9%), Allianz (6%), Avivę (6%) oraz Ergo Hestię (5%).

Tegorocznym zwycięzcą w kategorii Fundusz inwestycyjny jest (podobnie jak w ubiegłym roku) marka ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wybrało ją 16% ankietowanych. Respondenci bardzo wysoko ocenili markę ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za jakość, wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta. Niewiele ustępującą liderowi marką godną zaufania jest według ankietowanych Polaków Pioneer Pekao (niemal 15% wskazań). Polscy respondenci w kategorii Fundusz inwestycyjny jako godne zaufania wskazywali również marki: Aviva (7%), AXA (7%) oraz Alianz (5%).

Wyniki badania European Trusted Brands są podstawą do przyznania nagród – Złotego i Kryształowego Godła, przy czym zdobycie jednej statuetki nie wyklucza możliwości otrzymania drugiej. Złote Godło to nagroda w kategorii ilościowej, w której respondenci spontanicznie wskazują Najbardziej Godną Zaufania Markę. Kryształowe Godła, przyznawane są w kategorii jakościowej, w której marki oceniane są przez badanych w 5 kryteriach: jakość, stosunek wartości do ceny, wizerunek, zrozumienie potrzeb klienta oraz społeczna odpowiedzialność.

 ***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dwunasta już edycja badania – została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy