Restrukturyzacja długu Grecji nie spowoduje recesji w Eurolandzie

Z raportu „Prognoza dla strefy Euro” przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young wynika, że racjonalna restrukturyzacja długu Grecji i udzielenie jej pomocy w utrzymaniu płynności nie powinny spowodować kolejnej fali recesji w strefie Euro. Według ekspertów Ernst & Young i instytutu badań Oxford Economics, poziom wzrostu gospodarczego w latach 2011 – 2015 w strefie Euro będzie się wahał między 1,6% a 2,0%. Ponadto bezrobocie będzie sukcesywnie spadać, a wskaźnik inflacji w latach 2012 – 2015 nie powinien przekroczyć 2%.

 - Według naszego podstawowego scenariusza prognoz zarówno racjonalna restrukturyzacja długu Grecji jak i uruchomienie kolejnego pakietu pomocowego powinno zapobiec kryzysowi, który mógłby dotknąć wszystkie kraje członkowskie unii monetarnej – mówi Iwona Kozera, Partner Zarządzający Grupą Rynków Finansowych w Ernst & Young. – Stopniowe działania na rzecz zmniejszenia długów wszystkich tzw. „krajów peryferyjnych” powinny pozwolić strefie Euro rozwijać się w sposób zrównoważony przez najbliższe lata. Oczywiście zakładając, że proces restrukturyzacji długu nie wywoła paniki na rynkach finansowych lub nie nastąpi „niekontrolowana” restrukturyzacja długu – dodaje Iwona Kozera.

Umiarkowany optymizm, mimo greckiego kryzysu 

Prognoza Ernst & Young i Oxford Economics wskazuje na wyraźne różnice w tempie wzrostu krajów „peryferyjnych” (Grecja, Portugalia, Hiszpania, Irlandia) w porównaniu do pozostałych członków unii monetarnej, a w szczególności największych gospodarek tej unii – Francji i Niemiec. W przypadku tych pierwszych średnioroczne tempo wzrostu będzie się kształtowało do 2015 roku na poziomie 1,2%, podczas gdy w pozostałych krajach będzie przekraczało poziom 2,0%. Prognoza mówi również o sukcesywnym spadku bezrobocia w krajach Eurolandu. Dziś bez pracy jest tam 9,8% ludności. W 2015 wskaźnik ten ma wynieść 8,5%. Będzie to jednak wciąż więcej niż przed wybuchem kryzysu finansowego. Prognoza przynosi również dobre wieści europejskim eksporterom: kurs dolara w stosunku do Euro do 2015 roku spadnie z dzisiejszego poziomu 1,42 (€/$) do 1,24.

- Prognoza dla strefy Euro wygląda w miarę optymistycznie, biorąc pod uwagę to, w jak trudnej sytuacji znalazły się „kraje peryferyjne” po kryzysie finansowym. Trzeba jednak pamiętać, że tempo wzrostu gospodarki światowej może prawie dwukrotnie przewyższać tempo wzrostu strefy Euro. Na przykład w roku 2012 światowa gospodarka ma wzrosnąć o około 3,7% – komentuje Iwona Kozera.

 Polska a sprawa grecka – frank ważny, ale należy uważać na Niemcy

W krótkim okresie Polacy będą odczuwać trudną sytuację „krajów peryferyjnych”, ponieważ część inwestorów wycofując z nich pieniądze, lokuje je tam, gdzie jest to tradycyjnie najbezpieczniejsze. Stąd dzisiejszy wysoki kurs franka szwajcarskiego. Jednak w długim okresie, zakładając, że restrukturyzacja długu i kolejna pomoc dla Grecji nie spowodują nerwowych ruchów na rynkach finansowych, dla Polski bardziej kluczowe znaczenie będzie miała sytuacja gospodarki niemieckiej. Nasi zachodni sąsiedzi zanotowali 3,5-procentowy wzrost PKB w 2010 roku, który najprawdopodobniej zostanie utrzymany w roku bieżącym. Jest to konsekwencją głębokich reform strukturalnych wdrożonych podczas minionej dekady, które pozwoliły zwiększyć konkurencyjność niemieckich przedsiębiorstw. Prognoza Ernst & Young i Oxford Economics zakłada jednak spadek dynamiki niemieckiego PKB, na co wpływ będzie miał umiarkowany popyt zarówno ze strony gospodarstw domowych jak i rządu.

O raporcie „Prognoza Ernst & Young dla strefy Euro”

Raport „Prognoza Ernst & Young dla strefy Euro” jest publikacją kwartalną przygotowywaną przez doradców firmy Ernst & Young i Oxford Economics – instytutu badań gospodarczych związanego z Oxford University. Prognozy publikowane są w formie transmisji online.

Więcej informacji, archiwum prognoz oraz kalendarium wydarzeń znajduje się na stronie:

http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/EUROZONE 

Prognoza gospodarcza dla strefy Euro na lata 2011 – 2015 (dane w %)

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

             

PKB

1,7

2,0

1,6

1,9

2,0

2,0

Inflacja

1,6

2,5

1,9

1,8

1,8

1,9

Poziom bezrobocia (w %)

10,1

9,8

9,5

9,2

8,8

8,5

Bilans obrotów bieżących (% PKB)

-0,4

-0,6

-0,3

-0,1

0,0

0,0

Deficyt budżetowy (% PKB)

-6,0

-4,3

-3,2

-2,4

-1,9

-1,5

Dług publiczny (% PKB)

85,4

87

87,6

86,9

85,7

84,1

Źródło: Ernst & Young, Oxford Economics

 

 

***Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top