Pomysły Wiadomości branżowe

EY: Polska wysoko w kolejnym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

Stany Zjednoczone są najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie do prowadzenia transakcji fuzji i przejęć ? wynika z rankingu dojrzałości rynków do fuzji i przejęć opublikowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Polska znalazła

Stany Zjednoczone są najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie do prowadzenia transakcji fuzji i przejęć ? wynika z rankingu dojrzałości rynków do fuzji i przejęć opublikowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Polska znalazła się na 30 miejscu wśród 148 państw. Największą zaletą naszego kraju jest kapitał ludzki. W tej kategorii rankingu otrzymaliśmy od twórców raportu 92 punkty na 100 ? najwięcej w Europie, nie licząc Rosji. Polacy zostali ocenieni jako bardzo dobrze wykształceni pracownicy, posiadający wysokie kwalifikacje. Stosunkowo najsłabiej wypadamy pod względem regulacyjno-politycznym ? w tej kategorii nasz kraj otrzymał 48 punktów na 100 ? o 2 więcej niż przed rokiem.

Opracowując ranking eksperci Ernst & Young wzięli pod uwagę 23 wskaźniki świadczące o poziomie rozwoju gospodarczego i pogrupowali je w 5 kategorii: regulacyjno-polityczną, ekonomiczno-finansową, technologiczną, socjo-ekonomiczną i infrastrukturalną.

– Dane dotyczące Polski są optymistyczne, wartość transakcji fuzji i przejęć w drugim kwartale tego roku wzrosła o 8% w porównaniu do kwartału pierwszego i aż o 63% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Nie we wszystkich krajach, które uplasowały się wyżej w rankingu nastąpił wzrost aktywności inwestorów  ? podkreśla Zbigniew Jusis, Partner w dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young. – Prognozy na przyszłość są jeszcze lepsze ponieważ rynkiem rządzą oczekiwania, a z naszego raportu Atrakcyjność Inwestycyjna Europy, gdzie badaliśmy percepcję inwestorów, wynika, że w ciągu najbliższych 3 lat Polska będzie 2gim najbardziej atrakcyjnym rynkiem do inwestycji po Niemczech ? dodaje Zbigniew Jusis.

 

Najlepsi ludzie w Europie i stabilna sytuacja ekonomiczna

W kategorii społeczno-ekonomicznej, na którą złożyły się 2 wskaźniki ? wielkości populacji i uwarunkowań demograficznych ? Polska dostała od twórców raportu 87 punków na 100 (81 za wielkość populacji i 92 za uwarunkowania demograficzne). Jest to jeden z najwyższych wyników w Europie i na świecie. Globalnymi liderami w społecznoekonomicznych uwarunkowaniach wzrostu gospodarczego są Chiny i Rosja, które ze względu na skalę rynku wewnętrznego dostały odpowiednio 97 i 94 punkty w tej kategorii..

A to już wiesz?  Powstanie Warszawskie w historia.wp.pl

Polska otrzymała również bardzo dobre noty za wielkość i wzrost PKB ? 89 punktów (kategoria ekonomiczno-finansowa), stabilność polityczną ? 84 punkty (kategoria regulacyjno-polityczna). Całkiem dobrze ocenione zostały też technologiczne czynniki wzrostu, za które dostaliśmy 74 punkty na 100, na podstawie wskaźników eksportu wyrobów zaawansowanych technologicznie, innowacyjności oraz penetracji internetu. Nasza innowacyjność, mierzona ogólną ilością zgłoszonych w kraju patentów, została oceniona na 86 punktów, jednak większość krajów europejskich dostała w tej kategorii dużo wyższe noty.

 

Do poprawy: procesy administracyjne

Polska w rankingu dojrzałości do fuzji i przejęć stosunkowo najsłabiej wypadła w kategorii regulacyjno-politycznej. Złożyły się na to 3 bardzo słabe noty za: ilość formalności, które trzeba spełnić do założenia działalności biznesowej (29 punktów na 100), liczbę dni oczekiwania na decyzję administracyjną w sprawie nabycia aktywów przez jedną firmę od innej (7 punktów) oraz wskaźnik egzekwowania kontraktów mierzony liczbą dni, których potrzebuje sąd na rozwiązanie sporu między przedsiębiorcami (18 punktów). Gdyby nie te 3 wskaźniki, Polska wypadałaby dużo lepiej w kategorii regulacyjno-politycznej rankingu, ponieważ brano w nim pod uwagę łącznie 9 wskaźników ? wszystkie pozostałe kształtują się w naszym kraju na poziomie średniej europejskiej.

Również w kategorii infrastrukturalnej, mimo znaczącej poprawy w związku z inwestycjami na Euro 2012, jest wiele do zrobienia. Za jakość dróg dostaliśmy 64 punkty, podczas gdy nasi sąsiedzi, Czesi, maksymalną liczbę ? czyli 100.

? Obszary, które musimy poprawić, aby stać się jeszcze bardziej atrakcyjni dla inwestorów, są od dłuższego czasu niezmienne. Z punktu widzenia inwestora, który interesuje się przejęciem firmy działającej w Polsce, na pewno powodem do zmartwienia może być czas oczekiwania na decyzje administracyjne. Pamiętajmy natomiast, że w Polsce jest jeszcze bardzo wiele firm i całych sektorów potrzebujących zastrzyku kapitału. Do sprywatyzowania są też setki przedsiębiorstw państwowych. Jeżeli stworzymy potencjalnym inwestorom lepsze warunki, jeszcze bardziej będą się oni interesowali Polską – konkluduje Zbigniew Jusis.

A to już wiesz?  Kucharze z Sosnowca zwycięzcami konkurs kulinarnego „Gęsina nie tylko na św. Marcina”

 

Ranking dojrzałości rynków do transakcji fuzji i przejęć

(punktacja wyrażona w procentach)

Informacje o rankingu dojrzałości rynków do fuzji i przejęć

Ranking został opracowany we współpracy z MARC (M&A Research Center) w oparciu o 5 kategorii, kluczowych z punktu widzenia inwestorów. W każdej z kategorii przyznawano punkty od 0 do 100 biorąc pod uwagę kilka wskaźników (również punktowanych od 0 do 100), które powstały na podstawie danych z źródeł takich jak OECD czy Bank Światowy. Kategorie uwzględnione w rankingu to:

  1. Regulacyjno-polityczna (9 wskaźników ? min. stabilność polityczna, system podatkowy, stosowanie prawa, korupcja)
  2. Ekonomiczno-finansowa (5 wskaźników ? min. poziom PKB, wzrost PKB, inflacja, kapitalizacja giełdy etc.)
  3. Technologiczna (3 wskaźniki ? innowacyjność, poziom eksportu produktów zaawansowanych technologicznie, penetracja internetu)
  4. Społeczno-ekonomiczna (2 wskaźniki ? wielkość populacji, jakość siły roboczej mierzona liczbą osób w wieku produkcyjnym do całej populacji i liczbą absolwentów szkół wyższych)
  5. Infrastrukturalna (4 wskaźniki ? min. liczba portów, jakość kolei, jakość dróg, liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w kraju)

Więcej informacji na temat poszczególnych krajów i całego rankingu znajduje się na stronie www.mandamaturity.pl

 

O Ernst & Young

Ernst & Young to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst & Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.

www.ey.com.pl

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy