Wiadomości branżowe

Którym narodom ufają Europejczycy? – wyniki sondażu European Trusted Brands 2008

Europejczycy najbardziej ufają mieszkańcom Europy Zachodniej, zwłaszcza Szwajcarom. Nie ufają natomiast mieszkańcom dawnych krajów socjalistycznych, zwłaszcza Rosjanom i Rumunom. To wnioski wyłaniające się z europejskiego badania European Trusted Brands 2008.

Badani Europejczycy największym zaufaniem darzą mieszkańców zachodniej części Europy. Cieszą się nim przede wszystkim mieszkańcy Szwajcarii (70% wskazań) – szczególnie ze strony Austriaków, a także samych Szwajcarów. Najmniejsze zaś zaufanie do mieszkańców tego kraju wykazują Polacy
i Portugalczycy. Objęci badaniem Europejczycy, duże zaufanie deklarują także wobec Szwedów, Niemców, Austriaków, a także wobec Holendrów, Finów czy Brytyjczyków.

Dziennikarz Vito Casetti, Włoch od dziewięciu lat mieszkający w Polsce, zgadza się z opinią przeciętnego Europejczyka względem Szwajcarów „Podzielam ogólne zaufanie Europejczyków do Szwajcarów. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Włosi mają duże zaufanie do Szwajcarów i Niemców w interesach, natomiast jeśli chodzi o relacje międzyludzkie to cenią zabawę i przyjaźń
z Hiszpanem, Grekiem i Polakiem”.

Wynikami zaskoczony jest natomiast, znany Europejczyk pochodzący z Hiszpanii, Conrado Moreno: „Zaskakujące są dla mnie wyniki wskazujące, że największym zaufaniem Europejczyków cieszą się Szwajcarzy. Być może powodem są konta bankowe, które Europejczycy mają w tym kraju. A może Europejczycy ufają Szwajcarom dlatego, że uważa się ich za precyzyjnych ludzi, ponieważ produkują najlepsze zegarki. Powodem może być również czekolada, do której  Europejczycy mają słabość, a  której zapach roznosi się nad Alpami. Ufność deklarowana przez połowę Europejczyków do Francji jest dla mnie trudniejsza do uzasadnienia”.

Ponad połowa Europejczyków ma zaufanie do mieszkańców Francji (głównie Francuzi). Co drugi ankietowany darzy zaufaniem Belgów (głównie Belgowie
i Holendrzy), co drugi spośród ankietowanych wskazuje też na Hiszpanów (i najczęściej jest to mieszkaniec Hiszpanii). Te wyniki pokazują, że Europejczycy najbardziej ufają swoim rodakom.

Umiarkowanym zaufaniem Europejczyków darzeni są Włosi (41% wskazań), Portugalczycy (39%), jak również mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (37%).

„Zaufanie Europejczyków do różnych narodów jest ściśle związane z poziomem ich rozwoju. Najbogatsze, najbardziej cywilizowane, budujące od dawna demokracje cieszą się największym zaufaniem. Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone, z którymi Europa od dawna rywalizuje, a od pewnego czasu nie zgadza się w wielu sprawach ważnych w wymiarze światowym, np. wojna w Iraku. Również Polacy, tradycyjnie uznawani za ‘konia trojańskiego’ Ameryki w Europie, stracili ostatnio serce dla USA. Widać to również w radykalnej zmianie kierunku emigracji zarobkowej. Obecnie zaledwie 5 procent wybierających się do pracy za granicą rodaków deklaruje chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, wobec 40 proc. pragnących odwiedzić Wielką Brytanię i 20 proc. – Irlandię. Nic więc dziwnego, że o połowę więcej rodaków ufa Brytyjczykom niż Amerykanom” – wyjaśnia prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Przeciętny Europejczyk darzy małym zaufaniem mieszkańców dawnych krajów socjalistycznych z Europy Środkowo-Wschodniej (Węgry, Czechy, Polska). Najmniejszym zaufaniem Europejczyków cieszą się Rosjanie i Rumuni.

„Wyniki pokazują, jak trwałe są społeczne efekty ‘żelaznej kurtyny’, oddzielającej przez dziesięciolecia dwa systemy. Zdecydowanie najniższym zaufaniem cieszą się wszystkie biorące udział w badaniu kraje z dawnego obozu socjalistycznego. Polacy nie ulegają jednak do końca temu historycznemu stereotypowi, darząc np. Czechów zdecydowanie większym zaufaniem niż Niemców czy Portugalczyków. Nic dziwnego. Sami byliśmy po tej niewłaściwej stronie ‘żelaznej kurtyny’, więc nie to kryterium jest dla nas dzisiaj najważniejsze w ocenie innych ludzi” – uważa prof. Czapiński.

 

Największe zaufanie do Polaków

Polacy

Węgrzy

Brytyjczycy Hiszpanie

Szwedzi

63%

46%

35%

26%

24%

 

Najmniejsze zaufanie do Polaków

Rosjanie

Holendrzy

Austriacy

Belgowie

15%

14%

13%

13%

Polaków największym zaufaniem darzą Węgrzy. Stosunkowo często ufają nam także Szwedzi i Brytyjczycy oraz  Hiszpanie. Bardzo rzadko natomiast ufają Polakom Rosjanie, a także Belgowie i Austriacy.

„Sprawdza się tradycyjne ‘Polak Węgier dwa bratanki’. Spośród szesnastu nacji najbardziej nam – poza nami samymi oczywiście – ufają Węgrzy. Brytyjczycy, drudzy po Węgrach przekonali się zapewne w ostatnich latach, że polscy pracownicy, którzy zawitali do Wielkiej Brytanii, są w większości uczciwi, szczerzy i rzetelni. Nie ufają nam natomiast mieszkańcy małych krajów zachodnioeuropejskich, do których wyjeżdżało dawniej sporo rodaków do pracy ‘na czarno’, oraz tradycyjnie Rosjanie, którym rewanżujemy się równie niskim zaufaniem” – komentuje prof. Czapiński.

Ankietowani Polacy, podobnie jak Europejczycy, największym zaufaniem darzą swoich rodaków – spośród osiemnastu krajów wymienionych w ankiecie, ponad 60% badanych Polaków wskazało właśnie na Polaków jako naród, który darzą największym zaufaniem.

Oprócz swoich rodaków, Polacy ufają głównie Szwajcarom i Szwedom (połowa badanych). Często ufają również Brytyjczykom i Czechom – te narody darzy zaufaniem niemal co drugi Polak. Stosunkowo często przychylnie patrzymy na Holendrów, Włochów, Hiszpanów, Finów czy Francuzów. Prof. Czapiński podsumowuje, że „najbardziej ufamy spokojnym i zamożnym nacjom, rzadko obecnym na czołówkach polskich gazet.  Polacy, naród generalnie nieufny, są mniej niż inne nacje otwarci na przedstawicieli różnych narodów. Przeciętnie inne nacje z Europy Zachodniej cieszą się naszym 40 procentowym zaufaniem, podczas gdy wskaźnik ten w innych społeczeństwach przekracza 50 procent”.

Najmniejszym zaufaniem darzą Polacy mieszkańców Rumunii (7%) i Rosji (10%) oraz Niemiec (30%). W przypadku Rumunów, niemal 40% badanych Polaków twierdzi, że nie darzy ich zaufaniem, w przypadku Rosjan – blisko połowa badanych Polaków. Warto zwrócić uwagę na stosunek do Niemców, który „dzieli” Polaków. Niemców darzy zaufaniem co trzeci Polak, ale też co trzeci Polak zdecydowanie nie ufa temu narodowi.

Niewielu spośród ankietowanych Polaków darzy zaufaniem mieszkańców Austrii, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Belgii. Małym zaufaniem darzą Polacy również Portugalczyków, co może wynikać z nieznajomości tego narodu.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerszych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej, porusza również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – ósma już edycja – została przeprowadzona w 14 językach, w 16 krajach europejskich. Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania.

W sondażu European Trusted Brands 2008 wzięło udział 23 651 respondentów, w tym 1 012 Polaków. Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2007 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego
z krajów.

 

Similar Posts