Wiadomości branżowe

Szwajcaria – godne zaufania i polecenia miejsce wypoczynku urlopowego – wyniki sondażu European Trusted Brands 2008

Dla przeciętnego Europejczyka najbardziej zaufanym miejscem na wakacje jest Szwajcaria. Polacy natomiast najbardziej ufają swojej ojczyźnie, a także Włochom i Hiszpanii. Zaufanie do obu krajów potwierdza się również w popularności tych miejsc wśród polskich turystów. To, które kraje są zdaniem Europejczyków godnymi zaufania miejscami wakacyjnymi, a które nie, pokazują wyniki ósmej edycji badania European Trusted Brands.

Zdaniem Europejczyków krajem najbardziej godnym zaufania na wyjazd urlopowy jest Szwajcaria (74% wskazań). Oprócz samych Szwajcarów, kraj ten najczęściej wskazywali mieszkańcy krajów sąsiednich, czyli Niemcy i Austriacy (po 70% wskazań). Najmniejsze zaufanie względem Szwajcarii jako miejsca urlopowego deklarują Polacy i Rosjanie.

Poza Szwajcarią, Europejczycy z zaufaniem pojechaliby na urlop do Austrii i Francji, a także Hiszpanii, Niemiec oraz Szwecji. Większość badanych darzy zaufaniem również Włochy, Holandię, Wielką Brytanię i Finlandię. Najrzadziej natomiast Europejczycy deklarują zaufanie wobec Rumunii i Rosji. Tym krajom ufa zaledwie 17% badanych. Również niskim zaufaniem Europejczyków cieszy się Polska jako miejsce wakacyjne – ufa jej jedynie co trzeci ankietowany Europejczyk. Najmniejsze zaufanie względem Polski deklarują Rosjanie.

Największe zaufanie do Polski jako miejsca wypoczynku

Polacy

Węgrzy

Szwedzi

Hiszpanie

Brytyjczycy   

71%

47%

32%

31%

31%

 Najmniejsze zaufanie do Polski jako miejsca wypoczynku

Austriacy

Belgowie

Rosjanie

18%

17%

14%

Aż 71% Polaków deklaruje największe zaufanie do swojej ojczyzny, jako do najbardziej zaufanego miejsca na wyjazd urlopowy. Wskazały tak przede wszystkim osoby młodsze (do 50 roku życia). Najwięcej niepewności co do Polski wykazali single.

W kwestii wakacji ufamy także krajom śródziemnomorskim. Jako drugi najbardziej zaufany kraj na wakacje Polacy wskazali Włochy (60%), a jako trzeci – Hiszpanię (57%). Ponad połowa badanych Polaków wskazuje Francję (54%) i Szwajcarię (51%) jako odpowiednie zaufane miejsca na urlop. Znaczym zaufaniem Polacy darzą także Czechy (48%), Szwecję (48%) oraz Wielką Brytanię (46%).

„Nie dziwi mnie fakt, że Polacy tak bardzo ufają Włochom, jako miejscu na wyjazd urlopowy. Każdy znajdzie w tym kraju coś dla siebie. Włochy to ponad 3000km pięknego wybrzeża, prawie zawsze słoneczne lato, ciepłe morze i piaszczyste plaże. To także narty – oczywiście włoskie Alpy i Dolomity, a dla aktywnych mnóstwo zwiedzania – Włochy to kolebka światowej kultury i sztuki” – tłumaczy mieszkający w Polsce od dziewięciu lat Włoch, dziennikarz Vito Casetti.

Wybory Polaków uzasadnia również znany Europejczyk pochodzący z Hiszpanii, Conrado Moreno: „Większość rodaków deklaruje, że najbardziej ufa Polsce, jako miejscu na wyjazd urlopowy. Polska jest krajem bardzo urozmaiconym i nie brakuje jej niczego, by dorównać innym. Oprócz pogody. Dlatego, jeśli decydujemy się wyjeżdżać na urlop to m.in. do Włoch i Hiszpanii. Powszechne wyobrażenie o tych krajach przemawia za tym, iż ciepła będzie pod dostatkiem. Ciekawe jest natomiast deklarowane zaufanie, jakim Europejczycy darzą Szwajcarię. Jest to państwo bardzo restrykcyjne w przyjmowaniu mieszkańców innych państw, bardzo trudno ubiegać się o szwajcarskie obywatelstwo i tam zamieszkać. Może to właśnie dlatego, przynajmniej Europejczycy, chcą ten kraj odwiedzać.”

Wątpliwości wśród badanych Polaków budzą kraje takie jak: Belgia, Rumunia czy Portugalia, co do których blisko połowa z nas nie potrafi się ustosunkować. Niepewność co do zaufanego miejsca wypoczynku dotyczy również krajów takich jak: Finlandia czy Holandia. Jednak kraje te nie zostają zdecydowanie odrzucane przez badanych.

Zaledwie 28% badanych Polaków ufa Niemcom, jako miejscu, w którym warto wypoczywać. Ankietowani Polacy wykazują brak zaufania względem Rumunii, a szczególnie względem Rosji – niemal połowa badanych nie darzy zaufaniem tego kraju (45%), jako miejsca odpowiedniego na wypoczynek. W tej kwestii Polacy są zgodni z Europejczykami, którzy również najmniejsze zaufanie deklarują wobec Rumunii i Rosji.

Kwestię najbardziej zaufanego miejsca na wyjazd urlopowy podsumowuje prof. Janusz Capiński, psycholog społeczny: Mimo rosnącej z roku na rok liczby zagranicznych wyjazdów turystycznych Polaków, znacznie rzadziej niż inne społeczeństwa stać nas finansowo na urlop nie tylko za granicą, ale także w kraju. W ubiegłym roku, z powodu braku pieniędzy, z wyjazdu wakacyjnego zrezygnowała aż połowa rodaków, a znaczna mniejszość tych, którzy wyjechali, wybrała jakieś miejsce za granicą. Ta dysproporcja między popularnością urlopów krajowych i zagranicznych nie wyjaśnia jednak w pełni, dlaczego takie kraje jak Włochy, Hiszpania lub Francja darzymy mniejszym niż ojczyznę Chopina zaufaniem, jako cel wyjazdu urlopowego. Wynikać to może z niechęci i uprzedzeń znacznej części Polaków do ‘obcych’. Tłumaczy to zwłaszcza brak zaufania do Rosji i Rumunii, a także Niemiec. Świadczy o tym szczególnie duży odsetek osób deklarujących jednoznaczny brak zaufania w odniesieniu do tych właśnie krajów. W przypadku pozostałych krajów przeważa brak zdania nad brakiem zaufania, co może wynikać ze słabej znajomości języków. Gdy przewidujemy trudności w dogadaniu się z kimś, zachowujemy wobec niego daleko idącą rezerwę. A Polacy do poliglotów nie należą”.

Prof. Czapiński wyjaśnia także, dlaczego Polska znalazła się prawie na końcu listy miejsc najbardziej zaufanych na wyjazd urlopowy: „Polska jako cel wyjazdów wakacyjnych zajęła trzecie od końca miejsce. Tylko dzięki temu nie ostatnie, że sami Polacy tak gremialnie zagłosowali za swoim krajem. Dlaczego inni nie chcą do nas przyjeżdżać? W przekonaniu Europejczyków Polska jest miejscem niezbyt atrakcyjnym, a przede wszystkim mało cywilizowanym., z kiepskimi drogami i słabą ofertą turystyczną. Prawdziwe przeciwieństwo Szwajcarii – najatrakcyjniejszego dla Europejczyków celu wyjazdów urlopowych. Drogi mamy rzeczywiście marne i usługi turystyczne nie są jeszcze na światowym poziomie, ale mamy bardzo dużo atrakcyjnych turystycznie miejsc. Kłopot w tym, że prawie nikt w Europie Zachodniej o nich nie wie. Nie potrafimy wypromować naszej turystycznej marki”.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerszych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej, porusza również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka. Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – ósma już edycja – została przeprowadzona w 14 językach, w 16 krajach europejskich. Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania.
W sondażu European Trusted Brands 2008 wzięło udział 23 651 respondentów, w tym 1 012 Polaków. Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2007 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy