Wiadomości branżowe

Opóźnienia w realizacji wielkich inwestycji globalnym problemem branży naftowo ? gazowej. W sumie będą kosztowały co najmniej 500 mld USD

64% wielkich projektów inwestycyjnych w branży naftowo – gazowej na całym świecie zostało niedoszacowanych  i wykroczy poza swój pierwotny budżet. W przypadku 73% przekroczone zostały lub zostaną terminy realizacji. Firma doradcza EY przyjrzała się postępom w realizacji 365 projektów inwestycyjnych w branży naftowo – gazowej na całym świecie. Każdy z nich wart był co

64% wielkich projektów inwestycyjnych w branży naftowo ? gazowej na całym świecie zostało niedoszacowanych  i wykroczy poza swój pierwotny budżet. W przypadku 73% przekroczone zostały lub zostaną terminy realizacji. Firma doradcza EY przyjrzała się postępom w realizacji 365 projektów inwestycyjnych w branży naftowo ? gazowej na całym świecie. Każdy z nich wart był co najmniej 1 mld USD.

Łączne koszty niedoszacowania budżetów 365 ?wziętych pod lupę? projektów wyniosą ponad 500 miliardów dolarów. To oznacza, że statystyczny projekt inwestycyjny uwzględniony w raporcie EY został niedoszacowany o 59%. Łączne koszty analizowanych 365 inwestycji wzrosną zatem z 1,2 do 1,7 biliona dolarów.

 – Przyczyny opóźnień i przekroczeń budżetów mogą być zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Wśród tych pierwszych można wymienić: błędy w procesie planowania, złe kryteria wyboru dostawców, podpisywanie umów, które odpowiednio nie zabezpieczały przed ryzykiem, czy też zwiększony apetyt na ryzyko. Wśród czynników zewnętrznych zazwyczaj kluczowe są: zmieniające się otoczenie regulacyjne i zmiany kursów walutowych ? tłumaczy Aleksander Gabryś, Starszy Menadżer w dziale Doradztwa Biznesowego EY. ? Przy odpowiednich procedurach zarządzania ryzykiem wszystkim ww. problemom można jednak zapobiec ? dodaje.

3 na 4 projekty w Europie mają opóźnienia

Najwięcej problemów ze ?zmieszczeniem się? w zakładanym budżecie mają inwestorzy realizujący projekty na Bliskim Wschodzie (89% inwestycji będzie droższych niż zakładano). Dalej plasują się inwestycje z Dalekiego Wschodu ? 68%, Afryki ? 67%, Ameryki Północnej ? 58%, Ameryki Łacińskiej ? 57% i Europy ? 53%.

Jeśli chodzi o opóźnienia w realizacji projektów, najczęściej zaobserwowano je na Bliskim Wschodzie ? w 87% przypadków. W Afryce było ich 82%, na Dalekim Wschodzie w 80%, w Europie w 74%, w Ameryce Łacińskiej w 71%, natomiast w Ameryce Północnej w 55%. 

Najwięcej inwestycji na Dalekim Wschodzie

Największe projekty inwestycyjne w branży naftowo ? gazowej realizowane są na Dalekim Wschodzie. Z badań EY wynika, że opiewają one łącznie na 945 mld USD. Drugie największe nakłady inwestycyjne ponoszone są w Ameryce Północnej ? 482 mld USD. Na trzecim miejscu znalazła się Europa z inwestycjami o wartości 379 mld USD.


dostarczył infoWire.pl

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy