Pomysły Wiadomości branżowe

Ośmiu na dziesięciu Europejczyków jest zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego. Wyniki badania European Trusted Brands 2012

Ośmiu na dziesięciu Europejczyków niepokoi stan środowiska naturalnego. Najbardziej zaniepokojeni są Rosjanie, Słoweńcy, Chorwaci, Rumuni, Portugalczycy oraz Polacy. Przeciwne stanowisko prezentują Holendrzy, wśród których

Ośmiu na dziesięciu Europejczyków niepokoi stan środowiska naturalnego. Najbardziej zaniepokojeni są Rosjanie, Słoweńcy, Chorwaci, Rumuni, Portugalczycy oraz Polacy. Przeciwne stanowisko prezentują Holendrzy, wśród których mniej niż połowa respondentów deklaruje swoje obawy o stan środowiska. Dane te pochodzą z tegorocznej, 12. edycji badania European Trusted Brands, przeprowadzonego przez wydawnictwo Reader’s Digest.

Na pytanie „Czy jesteś zaniepokojony stanem środowiska naturalnego” twierdząco odpowiedziało aż 90 procent mieszkańców Polski. W ten sposób Polacy, obok Rosjan, Słoweńców, Chorwatów, Rumunów oraz Portugalczyków należą do narodów, których najbardziej martwi stan środowiska naturalnego. Porównując wyniki tegorocznego sondażu European Trusted Brands z wynikami ubiegłorocznymi, zauważyć można, że przedstawiciele tych narodów wyrażali rok wcześniej podobne obawy.

Zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego idzie w parze z działaniami podejmowanymi dla jego ochrony. Uboższe, słabiej rozwinięte gospodarczo i cywilizacyjnie kraje, takie jak Polska czy Rumunia, podejmują mniej takich działań w porównaniu z Europą Zachodnią. Przykładem może być niedawne veto Polski wobec planów Komisji Europejskiej zaostrzenia limitów emisji CO2komentuje wyniki badania profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Większość Europejczyków zgadza się z twierdzeniem, że wiele dużych firm w rzeczywistości nie dba o ekologię (75 proc.). Pogląd ten często potwierdzali Polacy, Czesi oraz Rosjanie, zdecydowanie rzadziej Szwedzi.

Niemal 60 proc. Europejczyków nie wierzy też markom, które reklamują się jako dbające o ekologię. Połowa Polaków jest podobnego zdania. W Polsce częściej pogląd ten podzielają osoby żyjące pojedynczo (single) niż osoby żyjące w wieloosobowych gospodarstwach domowych.

Prywatnie postawa Polaków wobec środowiska naturalnego nie jest konsekwentna. Odpowiedzialnością za jego zanieczyszczenie obarczają innych (np. firmy). Jednocześnie, osobiście niezbyt wiele dla czystości środowiska robią – rzadko segregują śmieci czy utylizują baterie, często natomiast porzucają śmieci w ustronnych miejscach. Można, zatem powiedzieć, że nasi rodacy mają świadomość, że żyją w środowisku zagrożonym zanieczyszczeniem, ale sami bardzo wybiórczo temu zagrożeniu przeciwdziałają – dodaje profesor Czapiński.

A to już wiesz?  Czas reportażu i reporterów

W badaniu Reader’s Digest Europejczyków zapytano również, czy zgadzają się z twierdzeniem, że zmiany klimatyczne to wyolbrzymiony problem. Pogląd ten podziela jedynie 42 proc. mieszkańców Europy. O wyolbrzymionym problemie zmian klimatycznych są najczęściej przekonani Rosjanie. Opinię tę często podzielają również Rumuni i Holendrzy. Najrzadziej zaś Szwedzi i Chorwaci.


European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dwunasta już edycja badania – została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy