Polityka compliance w organizacji ? studia podyplomowe z udziałem ekspertów EY

W październiku 2014 na Akademii Leona Koźmińskiego ruszają studia podyplomowe z zakresu compliance czyli strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Zajęcia będą prowadzić między innymi praktycy z firmy doradczej EY. Rekrutacja trwa do 15 września.

W ciągu ostatnich 10-15 lat nadzory giełdowe bardzo sumiennie prześwietlają poszczególne spółki. Te z kolei w obawie przed sankcjami, stopniowo zaczęły wdrażać systemy zgodności z prawem obejmujące kodeksy, procedury, czy zbieranie informacji o nadużyciach. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wkrótce chce wysłać do konsultacji nową edycję dobrych praktyk uzupełnioną o compliance. Właśnie w odpowiedzi na tę potrzebę rynku powstały studia podyplomowe Polityka compliance w organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli średnich i dużych firm z tych branż, którym zależy na budowaniu zaufania społecznego, które ukończyły studia wyższe, planują swoją karierę w działach compliance lub są specjalistami z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji inwestorskich, czy komunikacji spółek.

Wśród wykładowców są praktycy z firmy doradczej EY. Mariusz Witalis jest Partnerem w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, odpowiedzialnym za kierowanie audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Jakub Kraszkiewicz sprawuje nadzór operacyjny nad audytami zgodności a także specjalizuje się w audytach śledczych. Wspólnie z Grzegorzem Idzikowskim będą prowadzić tzw. grę scenariuszową, w której uczestnicy sami będą prowadzić dochodzenie. Przemysław Nowak, poprowadzi zajęcia koncentrujące się na compliance w instytucjach finansowych. Jarosław Grzegorz przedstawi sposoby wdrażania takich systemów. Więcej informacji o zespole audytorów śledczych tutaj.

Studia są realizowane w cyklu dwusemestralnym. Rekrutacja trwa do 15 września. Więcej informacji o studiach tutaj.


dostarczył infoWire.pl
Źródło EY. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top