Wiadomości branżowe

Polacy w poszukiwaniu szczęścia zwracają się ku rodzinie i wierze

?Reader?s Digest? ogłasza wyniki globalnego sondażu ?Wpływ środowiska, wiary, rodziny i pracy na poczucie szczęścia?.

W poszukiwaniu szczęścia Polacy zwracają się ku rodzinie i wierze, przykładając mniejszą wagę do pracy. Tak wynika z najnowszego globalnego sondażu przeprowadzonego przez ?Reader?s Digest?, jedno z najpoczytniejszych pism na świecie. W badaniu zapytano czytelników z różnych krajów, co jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym szczęście: więzi międzyludzkie, rodzina, wiara czy praca.

W sondażu uczestniczyło ponad 6800 czytelników z 10 krajów, a jego wyniki zostały opublikowane na łamach magazynu ?Reader?s Digest?. Sondaż został przeprowadzony za pośrednictwem internetu w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowenii i na Węgrzech.

W każdym kraju najważniejszym czynnikiem zapewniającym szczęście okazała się rodzina. Na pierwszym miejscu umieściło ją blisko trzy czwarte respondentów (71%). Daleko za rodziną, na drugim miejscu, znalazła się wiara (16%) ? za wyjątkiem Brazylii i Stanów Zjednoczonych, gdzie jedna trzecia respondentów uznała ją za najważniejszą (odpowiednio 26% i 32%). Na trzecim miejscu uplasowała się praca (7%). Za czynnik najmniej istotny uznano w sondażu więzi międzyludzkie (6%).

? Sondaż potwierdza, że sukces w pracy nie zawsze przekłada się na szczęście. Najwyraźniej udane życie zawodowe nie ma już takiego znaczenia dla poczucia szczęścia jak kiedyś. Ważniejsze dziś są rodzina i wiara ? komentuje Raimo Moysa, redaktor naczelny międzynarodowych wydań ?Reader?s Digest?.

W Polsce aż 61% respondentów odpowiedziało, że tym, co w największym stopniu zapewnia im szczęście, jest rodzina. Mniej, bo 18%, wskazało wiarę, 12% ? pracę, a 9% ? więzi międzyludzkie.

Oto, na co wskazują wyniki sondażu:

– Rodzina:

Rodzina znalazła się w każdym kraju na pierwszym miejscu. Wskazało na nią od 61% (w Polsce
i Rumunii) do aż 83% respondentów (na Węgrzech). Rezultaty były podobne wśród wszystkich pytanych, co dowodzi, że rodzina czyni respondentów szczęśliwymi bez względu na płeć, wiek czy stan cywilny.

– Wiara:

Stany Zjednoczone okazały się krajem, w którym najwyższy odsetek respondentów wskazał wiarę jako najważniejsze źródło szczęścia (32%). Na drugim miejscu pod tym względem znalazła się Brazylia (26%). Na trzecim ? ex. aequo Polska i Rumunia (18%).

– Praca:

Najmniejszy odsetek respondentów wskazał na pracę jako najważniejszy czynnik zapewniający szczęście w Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech (3%). Na przeciwnym biegunie znalazły się Polska i Rumunia ? po 12%.

– Więzi międzyludzkie:

Najmniej respondentów, zaledwie 1%, wskazało więzi międzyludzkie jako główne źródło szczęścia w Brazylii. Tuż za nią uplasowały się Stany Zjednoczone (2%). Natomiast na szczycie rankingu pod tym względem znalazły się Niemcy, Polska i Rumunia (po 9 %).


dostarczył infoWire.pl

Źródło Tarsago Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #amp   #ceni   #cy   #firm   #Jako   #jeszcze   #kategorii   #kraj   #nasz   #pod   #polacy