Wiadomości branżowe

Losy współczesnego świata w oczach Europejczyków – wyniki sondażu European Trusted Brands 2007

Prawie 70% Europejczyków uważa, że Iran stanowi zagrożenie dla światowego pokoju. O poprawie stosunków własnego kraju ze Stanami Zjednoczonymi w stosunku do okresu sprzed wojny z terroryzmem najmniej przekonani są Hiszpanie. Zdaniem Janusza Czapińskiego, psychologa społecznego, wynika to w dużej mierze z łączenia przez Hiszpanów zamachu terrorystycznego w Madrycie z popieraniem interwencji zbrojnej Amerykanów w Iraku. Informacje o poglądach Europejczyków na temat sytuacji współczesnego świata przynoszą wyniki najnowszej, siódmej już edycji badania European Trusted Brands, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Reader’s Digest.

W tegorocznej edycji badania European Trusted Brands oprócz tematów marketingowych poruszono również zagadnienia społeczne i polityczne. Respondentów z 15 europejskich krajów zapytano, w jakim stopniu zgadzają się z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi wydarzeń mających wpływ na losy świata.

Uzykane wyniki pokazują, że największe obawy wśród ankietowanych Europejczyków budzi Iran – postrzegany jako zagrożenie dla światowego pokoju. Obawy takie wyraża niemal 70% badanych, szczególnie Holendrzy. Sytuacja wokół Iranu budzi również niepokój wielu Polaków. Aż 75% polskich respondentów uważa, że Iran stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie. Niemal połowa badanych przedstawicieli krajów europejskich uważa, że stosunki ich kraju ze Stanami Zjednoczonymi są obecnie lepsze niż na początku wojny z terroryzmem. Sądzi tak również co drugi badany Polak. Najbardziej są o tym przekonani Rumuni, najmniej zaś Hiszpanie.

„Opinie Europejczyków na temat sytuacji na świecie i pozycji własnego kraju pokazują, jakie sprawy mają dla nich wymiar globalny i poprzez podobieństwo przekazów medialnych zbliżają do siebie poglądy poszczególnych społeczeństw, a jakie problemy są lokalne i kształtują zupełnie różne postawy w zależności od sytuacji danego kraju. Do problemów globalnych należy niewątpliwie zagrożenie dla światowego pokoju ze strony Iranu. Również stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, najważniejszym partnerem na arenie międzynarodowej i gwarantem bezpieczeństwa, wywołują podobne, choć już nie tak jednolite jak Iran, reakcje w większości badanych społeczeństw. To, że o poprawie stosunków własnego kraju z USA najmniej są przekonani Hiszpanie wynika zapewne w dużej mierze z łączenia przez nich zamachu terrorystycznego w Madrycie z popieraniem interwencji zbrojnej Amerykanów w Iraku” – uważa Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Wyniki badania European Trustem Brands pokazują, że przeciętny Europejczyk jest przeświadczony, że w przyszłości Europa będzie odgrywać rolę światowego przywódcy – uważa tak prawie 60% badanych. Największe przekonanie w tej kwestii wyrażają Rumuni – aż 74% badanych. Takiego zdania jest również co drugi badany Polak.

Europejczycy nie wierzą jednak, aby ich kraje odgrywały w przyszłości rolę lidera na świecie – takiego zdania jest jedynie 27% respondentów. Najmniej w swój kraj jako ewentualnego lidera wierzą Węgrzy i Portugalczycy. Wyjątkiem są Rosjanie – bardziej wierzą w przyszłą potęgę własnego kraju (64% wskazań) niż Europy (50% wskazań).

„Europejczycy bardziej wierzą w mocarstwową przyszłość Europy niż własnego kraju. Wyjątkiem są Rosjanie, którzy ciągle żywią nadzieję na odbudowę światowej pozycji swojego państwa. Opinie Polaków w tej sprawie — zgodne z innymi Europejczykami, jeśli chodzi o rolę Europy, i zupełnie odmienne w odniesieniu do oceny przyszłej roli własnego kraju — potwierdzają wyniki innych badań (np. Eurobarometru), pokazujące, że przy skrajnym niezadowoleniu z sytuacji w Polsce należymy do największych euroentuzjastów. Doceniamy znaczenie UE i w niej widzimy gospodarczy, polityczny i cywilizacyjny ratunek dla własnego, niezbyt wydolnego państwa”- zauważa Janusz Czapiński.

Co drugi badany Europejczyk jest przekonany, że Rosja pod rządami prezydenta Władimira Putina rozwija się we właściwym kierunku. Spośród wszystkich Europejczyków taki pogląd najczęściej wyrażają Rosjanie – 75% badanych. Podobnego przekonania nie mają natomiast Polacy. O właściwym biegu spraw w Rosji za czasów prezydentury Putina przeświadczonych jest zaledwie 21% polskich respondentów.

„Polska ma obecnie znacznie gorsze relacje z Rosją niż większość krajów europejskich (embargo żywnościowe, zagrożenia związane z dostawami ropy i gazu, napięte stosunki polityczne, niezakończona sprawa rozliczeń z przeszłością). Nic dziwnego zatem, że nasi rodacy ponad dwukrotnie bardziej pesymistycznie od przedstawicieli innych społeczeństw oceniają rozwój sytuacji w Rosji” – dodaje Janusz Czapiński.

European Trusted Brands to największe i najszerzej zakrojone badanie konsumenckie przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Badanie to jest jedynym w Europie, które oprócz tematyki marketingowej bada również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka. Głównym celem badania jest wskazanie poziomu zaufania konsumentów do poszczególnych dziedzin życia społecznego, począwszy od zaufania do grup zawodowych aż po marki.

European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. i od tamtej pory jest ono co roku kontynuowane w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna edycja została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2006 r. w 15 krajach europejskich, łącznie z Rosją. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów. W tegorocznej edycji przeanalizowano łącznie 24 213 ankiet.

Similar Posts