Pomysły Wiadomości branżowe

Raport EY: Ubezpieczyciele będą gotowi na Solvency II dopiero w 2015 roku

Ponad 40% europejskich firm ubezpieczeniowych nie będzie gotowych do spełnienia wymogów Solvency II do końca roku 2013, ale 90% deklaruje, że zdąży z przygotowaniami w przypadku odroczenia wejścia unijnej dyrektywy w życie do 1 stycznia 2015. Na tle Europy, polskich ubezpieczycieli cechuje optymizm, mimo niższego od średniej stopnia zaawansowania prac. Badanie gotowości do spełnienia wymogów dyrektywy Solvency II przeprowadziła firma doradcza Ernst & Young.

Wśród polskich ubezpieczycieli 3 na 4 deklaruje, że jeszcze w 2013 roku osiągnie pełną gotowość do spełnienia wymogów dyrektywy Solvency II, a żaden nie przewiduje, że będzie gotowy dopiero w roku 2015. Z drugiej strony ich własna ocena obecnego stanu prac wskazuje na poziom przygotowania niższy, niż przeciętnie deklarowany na poziomie europejskim.

W skali całego kontynentu, ubezpieczyciele zachowują umiarkowany, w porównaniu z polskimi firmami, optymizm co do gotowości do spełnienia wymogów Solvency II. 43% europejskich firm ubezpieczeniowych deklaruje, że nie będzie w pełni odpowiadało wymogom dyrektywy w roku 2014,  ale 90% (w tym wszyscy respondenci z Polski) sądzi że jest w stanie dotrzymać terminu 1 stycznia 2015 zaproponowanego w ostatnim czasie przez Komisję Europejską.

– Opinie polskich ubezpieczycieli odnośnie terminu ukończenia prac plasują ich w czołówce europejskiej, obok Brytyjczyków, Holendrów i Hiszpanów. Najbardziej sceptyczne podejście  prezentują firmy włoskie i niemieckie ? aż jedna trzecia niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych wskazała, że spełni wymogi w roku 2015 lub później – komentuje Marcin Sadek, Partner w Grupie Rynków Finansowych Ernst & Young, odpowiedzialny za usługi związane z dostosowaniem do wymogów dyrektywy – Badanie pokazało również, że stopień przygotowania polskiego rynku, przeciętnie niższy od średniej europejskiej, różni się znacząco w poszczególnych obszarach. Postęp prac wśród badanych firm jest również bardzo zróżnicowany

Największa zmiana w branży od 30 lat

Solvency II (tłum. Wypłacalność II) jest najważniejszą od ponad 30 lat zmianą regulacyjną, przed którą staje europejska branża ubezpieczeniowa. Celem dyrektywy Solvency II jest wprowadzenie nowych, jednolitych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wymogów kapitałowych i standardów zarządzania ryzykiem. System opiera się na trzech filarach. Filar 1 obejmuje wymogi ilościowe, Filar 2 to standardy zarządzania ryzykiem i własna ocena ryzyka działalności ubezpieczycieli, a także regulacje dotyczące działalności organów nadzoru. Filar 3 zawiera wymogi w zakresie ujawnień i raportowania, w tym informacji, które mają być dostępne publicznie.

Trzeci filar największym problem

Na pytanie o etap przygotowań do wejścia dyrektywy, w Polsce co czwarty badany stwierdził, że nie jest gotowy na wymogi zawarte w Filarze 1 albo spełnia tylko ich część (średnia Europejska to 18%). W przypadku Filaru 2. było to 66% w porównaniu z europejską średnią wynoszącą 44%, a w przypadku Filaru 3. było to 87% w porównaniu z 80%.

Mimo zróżnicowanego w poszczególnych krajach stopnia zaawansowania wdrożenia rozwiązań, które pomogą spełnić wymogi Solvency II, autorzy raportu zauważają, że ubezpieczyciele w całej Europie poczynili znaczne postępy w zakresie spełniania wymogów dyrektywy. ? W skali europejskiej, również w Polsce ubezpieczyciele wykazują wysoki stan gotowości do wymogów Filaru 1. W obszarze zarządzania i oceny własnej ryzyka można (Filar 2) również zaobserwować duży postęp prac, ale polscy ubezpieczyciele są wyraźnie mniej zaawansowani niż firmy zachodnioeuropejskie. Filar 3 stanowi w chwili obecnej największe wyzwanie na wszystkich rynkach, gdzie 4 na 5 towarzystw nie spełnia wymogów ? mówi Marcin Sadek. – Poważnych nakładów pracy  będzie również wymagać spełnienie nowych standardów jakości danych i dostosowanie systemów IT.

W badaniu Ernst & Young 69% respondentów oceniło, że nie spełniają lub spełniają tylko cześć wymagań dotyczących zarządzania danymi, które nakłada Solvency II.

Wysokie koszty nowych regulacji

Doradcy Ernst & Young zapytali również ankietowanych o koszty dostosowania struktur firm ubezpieczeniowych do wymogów Solvency II. Koszty w dużych podmiotach będą wynosiły od 100 do 250 mln Euro i w większości są to koszty pracy zespołów projektowych.

Natomiast, mniejsze organizacje planują co prawda zwiększenie zasobów, jednak ponad 20% nadal uważa, że łączna inwestycja nie będzie przekraczać 5 osobolat.  Zdaniem ekspertów Ernst & Young  w wielu przypadkach szacunki te są zbyt niskie.   

 

Informacje o badaniu European Solvency II Survey

Badanie gotowości do wdrożenia wymogów  Solvency II, firma doradcza Ernst & Young przeprowadziła latem tego roku i objęło ono 160 ubezpieczycieli z 19 krajów UE ? w tym 12 firm i grup ubezpieczeniowych z Polski.

Więcej informacji o badaniu znajduje się w raporcie opublikowanym przez firmę doradczą dostępnym => na tej stronie

Ernst & Young to międzynarodowa firma świadcząca usługi profesjonalne w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. Ernst & Young w Polsce to ponad 1400 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W roku 2012 firma zajęła I miejsce w Rankingu Audytorów Rzeczypospolitej i Gazety Giełdy Parkiet. Została również uznana Najskuteczniejszą Firmą Doradztwa Podatkowego w VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej i Idealnym Pracodawcą w badaniu Universum Students Survey.

www.ey.com/pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy