Wiadomości branżowe

Topniejący optymizm Polaków – Wyniki badania European Trusted Brands 2009

Wyniki dziewiątej już edycji badania European Trusted Brands pokazują, że najczęściej przypisywaną sobie przez Polaków cechą osobowości jest optymizm. Niestety w porównaniu z rokiem ubiegłym nasz narodowy optymizm mocno

Wyniki dziewiątej już edycji badania European Trusted Brands pokazują, że najczęściej przypisywaną sobie przez Polaków cechą osobowości jest optymizm. Niestety w porównaniu z rokiem ubiegłym nasz narodowy optymizm mocno stopniał. Czy to tylko chwilowa zmiana nastroju czy trwała tendencja?

Najczęściej deklarowanymi przez Polaków cechami osobowości są: optymizm (62%), aktywność (61%) i zdecydowanie (58%). Niemniej jednak w ciągu ostatniego roku znacznie zmniejszył się odsetek Polaków przypisujących sobie takie cechy. Co więcej, cechy te występują wśród Polaków najrzadziej w porównaniu z innymi narodami biorącymi udział w badaniu.

Już po raz dziewiąty Reader’s Digest przeprowadziło badanie European Trusted Brands. To fascynujące móc obserwować zmiany, które pokazują uzyskane wyniki. Cykliczność tego badania pozwala nam m.in. obserwować jak z roku na rok zmienia się portret typowego Polaka i Europejczyka oraz nasze podejście do życia. Jako wydawnictwo, jesteśmy dumni z faktu, że czytelnicy miesięcznika Reader’s Digest tak w Europie jak i w Polsce niezmiennie obdarzają nas zaufaniem i dzielą się z nami swoimi opiniami, spostrzeżeniami i troskami. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy musimy dokonywać niełatwych wyborów to właśnie zaufanie jest jedną z najcenniejszych wartości – mówi Bożena Chmielarczyk, Dyrektor Generalny Reader’s Digest w Polsce.

W 2007 roku optymizm jako swoją cechę deklarowało 53% Polaków, biorących udział w badaniu European Trusted Brands. W roku 2008 nastąpił bardzo duży wzrost liczby osób, które określały się jako optymiści – do 78%. Rok 2009 przynosi znaczny spadek – aż do 62%.

Optymizm Polaków rósł stopniowo od 1993 roku z krótką przerwą na początku tego wieku po wprowadzeniu czterech dużych reform społecznych przez rząd Jerzego Buzka. Szczególne jednak przyspieszenie poprawy nastrojów społecznych i wzrostu wiary w pomyślną przyszłość nastąpiło po 2005 roku. I nic dziwnego – gospodarka ruszyła z kopyta, kurczyło się szybko bezrobocie, rosły dochody ludności, złoty tak się umacniał, że wakacje i zakupy za granicą stawały się nie droższe, a często wręcz tańsze od krajowych. Rok 2008 to okres najlepszej w historii kondycji psychicznej Polaków, dorównującej już niemal kondycji rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Komentując ówczesne wyniki sondażu European Trusted Brands, proponowałem wręcz wizerunek Polaka malkontenta i pesymisty wyrzucić do kosza mitów narodowych. Dzisiaj ten kosz należy odszukać i rozważyć, czy nie wyjąć z niego ponownie owego wizerunku – uważa profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Większość ankietowanych Europejczyków (w sumie z 16 krajów) to osoby określające się jako: optymiści (blisko 80%), osoby aktywne (blisko 80%) oraz osoby zdecydowane (także niemal 80%). Często przypisywaną sobie cechą jest wśród nich także ostrożność (ponad 60%). Spośród wszystkich narodów objętych sondażem, to Polacy najrzadziej przyznają się do optymizmu (tylko 62% na tle średniej europejskiej 77%). Relatywnie niski odsetek osób przyznających się do optymizmu występuje również wśród Francuzów (71%), Portugalczyków (71%) i Rosjan (74%). Z kolei największymi optymistami są według deklaracji Holendrzy (86%). Często też wskazania takie występują wśród Szwedów (84%) i Szwajcarów (83%). Do pesymizmu Europejczycy przyznają się rzadko. Nawet Polacy, wśród których nie ma aż tak wielu optymistów, jak w innych krajach, także niechętnie wskazują na pesymizm, jako swoją cechę osobowości (jedynie 9% deklaruje jej występowanie). Na tle wszystkich respondentów do pesymizmu przyznają się najczęściej Portugalczycy (niemal co czwarty ankietowany).

Na szczęście nastrój Polaków nie jest jeszcze tak negatywny jak kilka lat temu. Ciągle większość, prawie dwóch na trzech rodaków uważa się za optymistów i jest to najpowszechniej podzielany rys naszej tożsamości. Ale to i tak dużo mniej niż w innych krajach europejskich, które zostały przecież dotknięte kryzysem gospodarczym znacznie silniej niż Polska. Po drugie, nie wiadomo, na jakim etapie kryzysu się obecnie znajdujemy i czy odwrót od dobrego nastroju to tylko chwilowa reakcja na przejściowe trudności życiowe, czy też bardziej trwały trend ku narodowej smucie. Za optymistycznym scenariuszem rychłego powrotu do narodowego optymizmu przemawia lepsze niż w przeszłości wyposażenie Polaków w skuteczne strategie radzenia sobie z zagrożeniami, głównie dzięki rosnącemu stale wykształceniu i doskonaleniu sposobów gry z państwem. Są też jednak przesłanki dla spełnienia się scenariusza pesymistycznego. A główną z nich jest brak solidarności i nieumiejętność działań zespołowych. W pojedynkę z kryzysem trudno dać sobie radę – dodaje profesor Czapiński.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.
Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziewiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich.  Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 23 287 respondentów, w tym 844 Polaków.
Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – wrzesień 2008 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy