Portret Polaka i Europejczyka Anno Domini 2009 – Wyniki badania European Trusted Brands 2009

Każdego roku badanie European Trusted Brands przyczynia się do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Jaki jest Polak, a jaki Europejczyk a.d. 2009? Czy zmieniło się nasze postrzeganie samych siebie? Odpowiedzi na te pytania dostarczają wyniki 9. już edycji tego największego europejskiego badania European Trusted Brands 2009.

Polacy postrzegają się głównie jako optymiści (62%), osoby aktywne (61%) i zdecydowane (58%). Rzadko przyznajemy się do bierności, pesymizmu czy niezdecydowania. W portrecie Polaka wyróżnikiem jest otwartość, którą Polacy deklarują częściej niż przeciętny Europejczyk. Za osobę otwartą uważa się ponad połowa polskich respondentów (53%), którzy wzięli udział w dziewiątej edycji badania European Trusted Brands 2009.

Owszem bywamy otwarci, ale tylko w relacjach z najbliższymi (członkami rodziny i przyjaciółmi). W odniesieniu zaś do tych, których nie znamy lub znamy słabo, jesteśmy najbardziej w Europie nieufni, pełni podejrzeń o nieczyste intencje – wyjaśnia profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Wśród ankietowanych Polaków można zauważyć też tendencję do braku jednoznacznego określenia swojej psychografii. Podobnie jest w przypadku Holendrów, Rosjan czy Węgrów. W porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami sondażu, widać tendencję do mniej chętnego wskazywania przez Polaków na poszczególne cechy osobowości.

Zaskakującą cechą osobowości Polaków na tle innych nacji biorących udział w sondażu European Trusted Brands jest niezwykłe wręcz rozmycie tożsamości psychologicznej. Jakby przeciętny rodak nie potrafił jednoznacznie się zdefiniować, nie miał na swój temat określonego zdania. Spośród 16 cech, 12 zostało znacznie rzadziej przypisanych sobie przez Polaków niż przez przedstawicieli innych narodów – mówi profesor Czapiński.

Co się zmieniło?

W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiły duże zmiany w deklarowanych cechach osobowości Polaków. Duży wzrost liczby respondentów przyznających się do takich cech, jak: optymizm, aktywność, ostrożność czy patriotyzm lokalny był widoczny w wynikach edycji z 2008 roku. W tegorocznej edycji obserwujemy znaczny spadek. Cechy te występują wśród Polaków najrzadziej w porównaniu z innymi ankietowanymi narodami.
Aktualnie zmalał zarówno odsetek osób nowoczesnych, jak i osób przyznających się do tradycjonalizmu – wyniki te powróciły do poziomu z 2007 roku.

W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiła radykalna zmiana w autoportrecie rodaków. W zakresie wszystkich 16 cech wzrosła niepewność. Najbardziej staliśmy się we własnej opinii mniej radykalni, mniej patriotyczni i mniej ostrożni. O ile spadek patriotyzmu i oryginalności trudno zrozumieć, o tyle zarzut zbytniej nieostrożności tłumaczyć może związane z kryzysem otwarcie oczu na zbyt ryzykowne inwestowanie pieniędzy w okresie prosperity i zbyt pochopne zaciąganie kredytów, z których spłatą coraz większa grupa Polaków ma coraz większe kłopoty – tłumaczy profesor Czapiński.

Na tle Europy

Na tle Europy Polacy wydają się częściej patriotami lokalnymi. Polacy, w przeciwieństwie do innych Europejczyków, bardzo rzadko przyznają się, że są światowcami (Polska 22%, średnia dla Europy 46%). Również w mniejszym stopniu postrzegają się jako tradycjonalistów, osoby konwencjonalne czy osoby powściągliwe.

Większość ankietowanych Europejczyków to osoby określające się jako: optymiści (blisko 80%), osoby aktywne (blisko 80%) oraz osoby zdecydowane (także niemal 80%). Często przypisywaną sobie cechą jest wśród nich także ostrożność (ponad 60%). Ponad połowa objętych sondażem Europejczyków to tradycjonaliści (55%) oraz osoby konwencjonalne (58%). Co drugi ankietowany uważa, że jest osobą powściągliwą.
Blisko połowa europejskich respondentów przyznaje, że są światowcami, a ponad 40% wskazuje na swój patriotyzm lokalny. Znaczne grono respondentów to osoby otwarte, a 35% – osoby nowoczesne. Co trzeci badany Europejczyk uważa się za osobę oryginalną.
Rzadko kto przyznaje się do niezdecydowania, pesymizmu lub bierności. Na tle wszystkich respondentów do pesymizmu przyznają się najczęściej Portugalczycy (niemal co czwarty ankietowany).

Pomimo bardzo częstych wskazań Polaków na aktywność, na tle Europy jest to jednak najniższy wskaźnik. Oprócz Polaków (tylko 61%), najmniej aktywni są według deklaracji Brytyjczycy  (62%) oraz Rosjanie (64%). Jako osoby aktywne najczęściej postrzegają się Holendrzy (86%) i Węgrzy (85%), ale też stosunkowo często są to Belgowie (84%), Francuzi (84%), Portugalczycy (84%) i Hiszpanie (83%).

Do bierności – jako cechy osobowości – zdecydowanie najczęściej przyznają się ankietowani Brytyjczycy (blisko 40%). Stosunkowo często cecha ta występuje wśród Finów (21%).

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziewiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich.  Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 23 287 respondentów, w tym 844 Polaków. Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – wrzesień 2008 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Europejskie nacje

• Wśród Belgów występuje najwyższy odsetek osób ostrożnych (niemal 80%).
• Finowie to naród zdecydowanie konwencjonalny (cecha ta występuje najczęściej ze wszystkich narodów – 85%) i raczej ostrożny. Częściej niż inni są też patriotami lokalnymi (blisko 60%).
• Portugalczycy są na tle Europy najbardziej powściągliwi (niemal 80%). Często też określają się jako światowcy (60%).
• Rosjanie uważają się za osoby nowoczesne (częściej niż inni Europejczycy, blisko 50%). Rzadko też przyznają się do tradycjonalizmu.
• Za to Szwedzi to najwięksi w Europie tradycjonaliści (64%). Charakteryzuje ich także otwartość (65%). Wśród Szwedów występują też stosunkowo często osoby porywcze. Ponad połowa ankietowanych Szwedów uważa się za światowców.
• Węgrzy to naród zdecydowany (86%). Także najczęściej w Europie przyznający się do oryginalności (67%) i bycia światowcami (64%). To naród tradycjonalny (najczęściej w Europie – 64%, razem ze Szwedami), ale niekonwencjonalny (najrzadziej  – 30%).
• Brytyjczycy są bierni częściej niż inni (blisko 40%) i niezdecydowani (25%). Wielu wśród nich to też osoby ostrożne i konwencjonalne.
• Holendrzy to naród najbardziej zdecydowany (obok Węgrów), a także najbardziej aktywny i optymistyczny. Stosunkowo często są to osoby konwencjonalne.
• Francuzi to często naród powściągliwy.
• Podobnie, wielu Niemców przyznaje się do powściągliwości. Wśród Niemców często też występują patrioci lokalni.

Authors

Related posts

Top