Jak często zasiadamy do stołu wspólnie z rodziną?

Globalny sondaż miesięcznika Reader’s Digest wykazał, że wspólne posiłki nadal są ważne w naszym życiu. Zdecydowana większość ankietowanych w 18 krajach deklaruje, że jada z rodziną ponad 5 razy w tygodniu. Tylko 1 na 9 Polaków nigdy tego nie robi.

Jak często jadasz z rodziną przy stole? Na to pytanie nowego globalnego sondażu miesięcznika Reader’s Digest odpowiadali mieszkańcy 19 krajów. Choć tempo życia nie pozwala rodzinom na codzienne celebrowanie posiłków, to jednak w 18 krajach zdanie „ponad 5 razy w tygodniu” było najczęściej wskazywaną odpowiedzią. Najwięcej respondentów wybrało tę opcję na Filipinach (61%), w Holandii (60%) i Rumunii (58%). Zdecydowanie naliczniejszą grupą, która jada razem są starsi Chińczycy – ¾ tych respondentów zaznaczyło tę odpowiedź.

Rosja jest jedynym krajem, w którym takiej odpowiedzi nie wybierano najczęściej. Ale to nie tam zwyciężyła odpowiedź „nigdy nie jadam z rodziną” (27%). Więcej respondentów spożywa posiłki bez towarzystwa bliskich tylko w Chorwacji (29%).

A w Polsce? 43% wskazało „5 razy w tygodniu“, 16% udaje się to 4–5 razy i aż 30% zaledwie 2–3 razy w tygodniu. To może zaskakiwać w kraju, w którym – jak wskazują inne badania – ponad 90% osób jada podstawowy ciepły posiłek w domu. W sondażu Reader’s Digest aż 11% ankietowanych Polaków zadeklarowało, że „nigdy nie jada z rodziną przy stole”. 

Authors

Related posts

Top