Rodzinni Polacy. Wyniki sondażu European Trusted Brands

Polacy określają się jako rodzinni, Brytyjczycy jako uczciwi, a do namiętności najczęściej przyznają się Portugalczycy. Przeciętny Europejczyk uważa się przede wszystkim za osobę uczciwą, praktyczną oraz rodzinną. Profile osobowości Europejczyków udało się stworzyć na podstawie wyników sondażu European Trusted Brands, przeprowadzanego przez Reader?s Digest.

Spośród ponad 25 tysięcy badanych Europejczyków, którzy wzięli udział w 6-tej już edycji sondażu European Trusted Brands, aż 80% uważa się za osoby uczciwe. Europejczycy najchętniej identyfikują się również z takimi cechami jak praktyczny (67%) i rodzinny (67%). Za osoby rodzinne najczęściej uważają się Polacy, Hiszpanie oraz Austriacy.

W sondażu European Trusted Brands badamy europejską osobowość, aby poznać, jakimi cechami charakteryzuje się Europejczyk, a jakimi mieszkańcy poszczególnych krajów członkowskich. Udało nam się uzyskać bardzo interesujące wyniki, które obrazują, jacy jesteśmy, a właściwie, jakimi siebie widzimy ? a to nie zawsze oznacza dokładnie to samo ? mówi Alicja Fuksiewicz, odpowiedzialna za badanie European Trusted Brands w Polsce.

Z sondażu wynika, że połowa badanych Europejczyków określa się mianem społeczników (54%), optymistów (52%) i ostrożnych (50%). Blisko 36% Europejczyków uważa się za ustatkowanych. Zdecydowanie częściej niż pozostali są to Węgrzy (67%), a najrzadziej ? Portugalczycy i Holendrzy (po 9%). Belgowie, Francuzi i Holendrzy, a także Rosjanie określają się jako społecznicy, zaś Finowie jako konformiści.

Uczciwi najczęściej są Brytyjczycy, najrzadziej ? Czesi. Jako praktyczni najczęściej postrzegają się Austriacy oraz Szwajcarzy, a za najbardziej zestresowanych uważają się Rosjanie (34%). Najczęściej do tradycjonalizmu przyznają się Węgrzy i Brytyjczycy (po 46%). Co trzeci badany Europejczyk przyznaje się również do swojej niedbałości. Do namiętności przyznaje się ponad 30% Europejczyków – najczęściej są to Portugalczycy (38%). W Polsce, podobnie jak w Rosji i Finlandii, występuje najmniejszy odsetek osób określających się jako namiętne (17% i 16%).

Polacy częściej niż przeciętni Europejczycy określają się jako rodzinni (76%). Podobnie jak pozostali ankietowani, najczęściej określają się jako osoby uczciwe (82%). Ponad połowa badanych uważa się za osoby ostrożne, spostrzegawcze i ambitne. Niemal, co drugi badany Polak określa się jako stanowczy i optymista. Nieco częściej również niż przeciętni Europejczycy, Polacy widzą się jako osoby ustatkowane, śmiałe i eleganckie. Do tradycjonalizmu przyznaje się 40%, a do nowoczesności 29% badanych. Prawie, co trzeci badany uważa się za osobę pewną siebie, a co piąty za zestresowaną. Niewielu Polaków uważa się za patriotów lokalnych (24%) i społeczników (22%). Najsłabiej Polacy utożsamiają się z konformizmem ? tylko 2% Polaków widzi u siebie tę cechę.

Badanie European Trusted Brands już od sześciu lat jest przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. Jego głównym celem jest poznanie poziomu zaufania Europejczyków do różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Sondaż został przeprowadzany metodą ankiety pocztowej, w okresie od września do października 2005 roku, na próbie ponad 25 tysięcy mieszkańców 14 krajów Europy, w tym również Rosji. W Polsce w badaniu wzięło udział 1109 osób.

 

Authors

Related posts

Top