Wiadomości branżowe

Zaufanie Polaków do zawodów na przestrzeni ostatnich 5 lat – Wyniki badania European Trusted Brands 2010

Od 2005 r. w kwestionariuszach badania European Trusted Brands regularnie pojawiała się problematyka zaufania do przedstawicieli różnych profesji. Dzięki temu wiemy, że zarówno Polacy, jak i mieszkańcy innych krajów

Od 2005 r. w kwestionariuszach badania European Trusted Brands regularnie pojawiała się problematyka zaufania do przedstawicieli różnych profesji. Dzięki temu wiemy, że zarówno Polacy, jak i mieszkańcy innych krajów europejskich darzą dużym zaufaniem m.in. zawód strażaka i pilota samolotów pasażerskich. Wyniki badania pozwoliły także poznać opinie respondentów na temat innych zawodów, również tych, którym z pewnością nie ufają.

Polacy, podobnie jak pozostali Europejczycy, wybrali zawód strażaka i pilota samolotów pasażerskich jako najbardziej godny zaufania. Jednak respondenci wskazywali również na inne profesje. Polacy ufają przedstawicielom służby medycznej – lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom. Zawód lekarza cieszy się uznaniem szczególnie od 2007 r., kiedy wzrosła liczba wskazujących na niego respondentów. Ankietowani wybierali też zawód rolnika, taksówkarza i nauczyciela.

Ciekawostką jest, że pomimo dość niskich wskaźników zaufania do zawodu prawnika, obecnie niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób, oddających głosy właśnie na tę profesję. W 2005 r. zdobył 20% poparcia, które obecnie wzrosło do 40%, co stanowi bardzo zadowalający wynik. 40% poparcia uzyskał również zawód sędziego. Liczba osób wskazujących zaufanie do niego pozostaje niezmienna od 4 lat.

Spadek zaufania w stosunku do wyników z wcześniejszych edycji badania European Trusted Brands zanotowali polscy dziennikarze. Pomimo tego, cieszą się oni największym zaufaniem w Europie. Dużym zaufaniem mogą się za to pochwalić pracownicy biur podróży- w ciągu 6 lat liczba wskazań na ten zawód wzrosła o 20%.

Polacy, gdy potrzebują porady dotyczącej spraw finansowych, są w trudnej sytuacji, gdyż jak wynika z badania, nie mają zaufania do doradców finansowych. Również jeśli chcą kupić samochód, podchodzą z nieufnością do sprzedawców, którzy mają do zaoferowania auta. Zawody te z pewnością nie cieszą się powszechnym zaufaniem.

Pozostali Europejczycy, tak jak Polacy, deklarowali zaufanie do sędziów (średnio 50%) i prawników (40%). Znaczna część mieszkańców Europy zdecydowanie nie ufa natomiast sprzedawcom samochodów i doradcom finansowym. Najmniejszym zaufaniem darzy jednak polityków. Co ciekawe, w Europie zaufaniem respondentów cieszyły się również zupełnie inne niż w Polsce zawody. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że chociaż w naszym kraju zaufanie do policjantów wzrosło w ciągu ostatnich 4 lat, to i tak jego poziom jest niższy niż wśród pozostałej populacji europejskiej.

Typowa polska nieufność widoczna jest także w odniesieniu do przedstawicieli różnych zawodów. W całym okresie badania stosunku do zawodów Polacy deklarują z małymi wyjątkami mniejsze zaufanie niż średnio Europejczycy. Nawet w przypadku profesji, które cieszą się w naszym kraju dużym lub bardzo dużym prestiżem, utrzymują się znaczne różnice. Na przykład zaufanie Polaków do pielęgniarek waha się w Polsce  w zależności od roku badania od 52 do 71 proc., a w pozostałych krajach nie spada poniżej 82 proc. Podobnie ma się sprawa z zaufaniem do rolników, policjantów i duchownych. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje, korzystając z usług biur podróży. I biura podróży zdają egzamin, czego dowodem jest ogromy, ponad dwukrotny w czasie 6 ostatnich lat wzrost zaufania do ich pracowników, do poziomu średniej europejskiej. Obecnie jest to jeden z nielicznych zawodów, których przedstawiciele cieszą się w naszym kraju zaufaniem podobnym jak w innych krajach europejskich. Inne zawody z tej wyjątkowej grupy to doradcy finansowi (od 2007 r. spadek zaufania Polaków aż o ¼), piłkarze i przedawcy samochodów. I wreszcie jedyny zawód, który w Polce cieszy się większym zaufaniem niż średnio w Europie – dziennikarze. Wolne media mamy od zaledwie 20 lat. Większość rodaków pamięta jeszcze niewiarygodne media z okresu PRL. Ale premia, którą przez to porównanie zyskują dzisiejsi dziennikarze dosyć szybko topnienie (spadek odsetka ufający z 58 proc. w 2005 r. do 40 proc. obecnie). Jeśli ten trend się utrzyma, to za kilka lat już wobec wszystkich grup zawodowych Polacy będą bardziej lub co najwyżej tak samo nieufni jak inni Europejczycy. Chyba, że podejmiemy na czas jakieś działania budujące kapitał społeczny, którego istotnym składnikiem jest wzajemne zaufanie, w tym zaufanie w relacjach miedzy przedstawicielami różnych zawodówtwierdzi prof. Janusz Czapiński.

 

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziesiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które są objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 32 163 respondentów.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line i przy pomocy tradycyjnej poczty. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba tak została dobrana, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy