Wiadomości branżowe

Jakim instytucjom ufamy? Wyniki badania European Trusted Brands 2010

W dziesiątej edycji badania European Trusted Brands 2010 respondentom zadano pytanie, jakim instytucjom ufają najbardziej? Wyniki pokazują, iż preferencje Polaków znacznie odbiegają od wskazań pozostałych Europejczyków.W badaniu

W dziesiątej edycji badania European Trusted Brands 2010 respondentom zadano pytanie, jakim instytucjom ufają najbardziej? Wyniki pokazują, iż preferencje Polaków znacznie odbiegają od wskazań pozostałych Europejczyków.

W badaniu zapytano respondentów o to, jakim instytucjom prawnym, politycznym i mediowym ufają najbardziej. Okazało się, że Polacy ufają najczęściej mediom, instytucji małżeństwa i Unii Europejskiej. Respondenci z innych krajów na pierwszym miejscu wymieniali zwykle małżeństwo, policję i system prawny.

Aż 72% ankietowanych Polaków ma zaufanie do Internetu. Co ciekawe, jest to jeden z wyższych wskaźników w Europie. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Czesi. Instytucja małżeństwa jest dla Polaków niemal równie istotna, gdyż aż 70% ankietowanych wybrało właśnie ją, jako godną zaufania. Zwykle wskazywały ją osoby starsze po 60 roku życia. Tym wynikiem nie różnimy się od Europy, gdzie głosy rozłożyły się bardzo podobnie. Unię Europejską jako godną zaufania wymieniali z kolei najczęściej single. Czasopisma również cieszą się zaufaniem respondentów. Co drugi Polak, szczególnie gdy jest singlem lub osobą młodszą, ufa czasopismom. Ankietowani z innych krajów nie podzielają polskiego entuzjazmu i nie wybierali czasopism jako godnych zaufania. Polacy wierzą radiu i telewizji, a także bankom – aż co drugi ankietowany darzy zaufaniem banki.

Europa ufa policji, co nie pokrywa się z polskimi wynikami. W naszym kraju tylko połowa respondentów darzy stróżów prawa zaufaniem, w dodatku są to zwykle starsze osoby. Zupełny brak zaufania lub niewielkie zaufanie deklarują Polacy do polityków i władz państwowych. Wskaźnik ten jest większy niż w innych krajach europejskich. Polacy nie mają też zaufania do Kościoła. Dotyczy to zwykle osób prowadzących samotnie gospodarstwa domowe. Brak zaufania do tej instytucji jest widoczny także w Czechach, Belgii i we Francji.

Polacy są obok Bułgarów i Greków najbardziej w Europie nieufnym narodem. Wyznają powszechnie zasadę „ostrożności nigdy za wiele” zarówno w odniesieniu do ludzi spoza kręgu rodzinno-przyjacielskiego, jak i wobec instytucji. W przypadku instytucji są jednak pewne wyjątki. Na przykład Parlamentowi Europejskiemu ufa większy procent rodaków niż parlamentowi krajowemu. I to nas wyróżnia na tle innych krajów Unii Europejskiej, w których parlamenty krajowe darzone są większym zazwyczaj zaufaniem od Parlamentu Europejskiego. Takim wyjątkiem są również dziennikarze i Internet, którym ufa w Polsce większy odsetek obywateli niż średnio w Europie. Źródłem tej polskiej selektywnej „nadufności” jest skrajny brak zaufania do polityków i instytucji państwa. To tak, jakby rodacy chcieli powierzyć agendom unijnym większą władzę a dziennikarzom większą kontrolę nad poczynaniami naszych polityków i naszej biurokracji. Dowodzi to słabości państwa. Zachłyśnięcie się Polaków Internetem, zwłaszcza w wymiarze komunikacji społecznej, także wpisuje się w syndrom poszukiwania alternatywnych form życia poza obszarem zależnym od wszelkich tradycyjnych instytucji i organizacji – twierdzi prof. Janusz Czapiński.

A to już wiesz?  Miękki piasek, szmaragdowe morze i złociste słońce, czyli wakacje w Hiszpanii

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziesiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które są objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 32 163 respondentów.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line i przy pomocy tradycyjnej poczty. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba tak została dobrana, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line i za pomocą tradycyjnej poczty. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy