Wiadomości branżowe

Nie ufamy sąsiadom, szefowi oraz kolegom z pracy – Wyniki badania European Trusted Brands 2010

W dziesiątej edycji badania European Trusted Brands 2010 sprawdzono m.in. poziom zaufania respondentów do osób. Okazało się, że Polacy,
w zdecydowanej większości mający zaufanie do rodziny, w mniejszym stopniu ufają osobom obcym – sąsiadom, szefom oraz kolegom z pracy. Pod tym względem różnimy się znacznie od ankietowanych Europejczyków.

Największym zaufaniem Polaków, w zestawieniu zaufania do osób, cieszą się członkowie rodziny, których wskazało 90% badanych. Podobnie sytuacja wygląda w Europie (92%). Na równi z Europejczykami chętnie deklarujemy też zaufanie do przyjaciół (89%). Na tym jednak podobieństwa Polaków, względem mieszkańców pozostałych krajów europejskich się kończą.

Przeciętny Polak ma niższe niż Europejczyk zaufanie do osób, z którymi pracuje; w tym szefa, a także koleżanek i kolegów z pracy. Dane uzyskane w badaniu pokazują, że swojemu przełożonemu ufa 38% ankietowanych (przy 48% w Europie). Częściej są to osoby młodsze (poniżej 50 roku życia), single oraz osoby posiadające rodzinę i małe dzieci. Na takim samym poziomie polscy ankietowani określili zaufanie do koleżanek czy kolegów z pracy. Bardziej nieufne są w tym wypadku kobiety, osoby starsze oraz single. W Europie natomiast koleżankom i kolegom z pracy ufa 57% ankietowanych.

Zestawienie określiło też poziom zaufania do sąsiadów. W Polsce kształtuje się ono na poziomie, zaledwie 29%. Wśród osób, które częściej ufają swoim sąsiadom znajdują się głównie osoby starsze, w wieku powyżej do 50 lat. W Europie swoim sąsiadom ufa aż 56% osób.

Polska jest krajem, w którym niemal wszyscy ludzie poza kręgiem rodziny i przyjaciół traktowani są jako obcy. Nasza sarmacka mentalność zamyka nas na nieznajomych a nawet na sąsiadów. Wszędzie wietrzymy w złe intencje i podstępy. To nas powstrzymuje przed działaniem w organizacjach społecznych, rozgrzesza z korupcji i postępowania nie fair (inni wobec nas zachowaliby się tak samo). Takie nastawienie nie buduje kapitału społecznego, który okazuje się warunkiem koniecznym rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Polska nie zbliżyła się jeszcze do tego poziomu, ciągle nasza gospodarka oparta jest na cudzym know how, montujemy pralki, telewizory i samochody zaprojektowane w zagranicznych koncernach, nie tworzymy własnej „Nokii”. Ale jeśli nie chcemy być spychani na peryferia, jeśli zależy nam na innowacyjności, powinniśmy już teraz zacząć budować kapitał społeczny, wyjść ufnie poza rodzinę i podjąć z innymi współpracę w duchu strategii „wygrany-wygranytwierdzi prof. Janusz Czapiński.

 

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także
do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziesiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które są objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 32 163 respondentów.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line i przy pomocy tradycyjnej poczty. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba tak została dobrana, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy