Czy obchodzi nas los innych? – Najnowszy sondaż miesięcznika Reader?s Digest

Polacy wierzą, że coraz bardziej możemy na siebie nawzajem liczyć. A w poprawie sytuacji największą rolę odgrywają media. 26 września Reader’s Digest organizuje w pięciu miastach Dobry Dzień. Wyniki sondażu w najnowszym numerze Reader’s Digest.

Aż 82% osób deklaruje, że pomaga tym, którzy tego potrzebują, jednak 60% uważa, że pomoc to głównie rola państwa – wskazuje sondaż zlecony przez Reader’s Digest. Polacy są skłonni do osobistego angażowania się w pomoc. Dotyczy to codziennych sytuacji, jak zakupy, rozmowa, drobny datek. Nadal niewielkie wydaje się zaufanie do organizacji pozarządowych. W Polsce tylko 19% ankietowanych miało doświadczenie w pracy na rzecz wolontariatu, na Węgrzech – aż 68%.

Szokującą różnicą w wynikach polskich i zleconych przez inne wydania Reader’s Digest na świecie jest to, że współczucie Polaków tak nierównomiernie jest rozdzielane. Najchętniej ze swoich podatków pomagalibyśmy dzieciom – 39,4%. Niepełnosprawnym fizycznie – 32%, a upośledzonym umysłowo – tylko 8%! Takiego rozdźwięku nie widać ani na Węgrzech, ani w Słowenii czy Serbii. Tam też deklarowana była dużo większa akceptacja, by z podatków szła pomoc dla bezrobotnych – ok. 17%, w Polsce to ledwie 2%.

Mimo wszystko to w Polsce wyjątkowo dużo osób wierzy, że ludzie są coraz bardziej wrażliwi na to, co dzieje się wokół nich i skłonni do pomocy (na Węgrzech, w Serbii, Chorwacji, Słowenii większość powiedziała, że jest z tym coraz gorzej).

Na pewno mamy jednak dużo do zrobienia i – to jest rola mediów, skoro ci, którzy widzą poprawę, najcześciej wskazywali w sondażu, że to zasługa mediów. To one podnoszą świadomość, pomagają zrozumieć świat innych ludzi.

Wyniki badań zleconych przez miesięcznik Reader’s Digest dają do myślenia. Październikowy numer tego miesięcznika z ich podsumowaniem trafia właśnie do Czytelników, a Reader’s Digest w piątek 26 września organizuje w pięciu miastach Polski akcję Dobry Dzień. Na ulicach tych miast pojawią się specjalne patrole. Ich zadaniem będzie niesienie pomocy innym i okazywanie wzajemniej życzliwości.

Reader’s Digest to najpopularniejszy magazyn na świecie, który co miesiąc trafia do niemal 80 milionów czytelników. Ukazuje się w 50 krajach i 21 językach. Od października miesięcznik się zmienia. Nowe logo podkreśla słowo DIGEST, czyli wybór, w numerze jest jeszcze większa różnorodność tematów, ciekawsze rozwiązania graficzne i więcej zdjęć. Hasło Nasz wspólny świat oddaje charakter  Reader’s Digest, miesięcznika, który pokazuje wszystko to, co najciekawsze z daleka i bliska. Inspiruje i łączy ludzi.

Czy Polaków obchodzi los innych?
– 95% angażuje się osobiście w niesienie pomocy
– 82% osób deklaruje, że pomaga komuś, kto potrzebuje pomocy
– Co trzeci ankietowany sądzi, że ludzie stają się bardziej czuli na los innych
– 19% polaków pomagało jako wolontariusze. Na Węgrzech aż 68% pytanych

Co zrobiliśmy dla innych w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
– 53,3% ofiarowało pieniądze
– 24,5% zrobiło zakupy komuś, kto sam sobie nie radzi
– 56% pomogło starszej /niepełnosprawnej osobie w codziennych czynnościach
– 53,4% porozmawiało z kimś, kto robił wrażenie samotnego, smutnego

Nad Wisłą inaczej niż u sąsiadów

Niektóre z siostrzanych wydań Reader’s Digest na świecie przeprowadziły w tym samym czasie podobne badania. Różnice w odpowiedziach są widoczne. W Polsce mamy znacząco różny niż w innych krajach stosunek do rodzajów niepełnosprawności oraz do pomocy bezrobotnym. Z danych wynika również, że znaczne rzadziej niż inni spotykamy się z proszeniem o pieniądze.

Sytuacja się poprawia: ludzie są bardziej wrażliwi na los innych.
„Tak” odpowiedziało:
• w Polsce – 30%
• w Serbii – 9%
• w Słowenii – 6%
• na Węgrzech – 6%

Sytuacja się pogarsza: ludzie są mniej wrażliwi na los innych.
„Tak” odpowiedziało:
• w Polsce – 28%
• w Serbii – 70%
• w Słowenii – 65%
• na Węgrzech – 56%

Ze swoich podatków chętnie pomaga bezrobotnym:
• w Polsce – 2%
• w Serbii – 17%
• w Słowenii – 17%

Metodologia badania

Badanie na zlecenie miesięcznika Reader’s Digest zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2008 roku przez BBS OBSERWATOR na reprezentatywnej grupie 1033 osób metodą wywiadu telefonicznego (program CATI-Support). Artykuł z wynikami badania został opublikowany w najnowszym, październikowym numerze miesięcznika Reader’s Digest.

 

Authors

Related posts

Top