Wiadomości branżowe

Dobry Dzień z Reader?s Digest w 5 miastach Polski

W piątek 26. września miesięcznik Reader’s Digest  zorganizował Dobry Dzień – dzień wzajemnej pomocy i życzliwości. Na ulicach Warszawy, Trójmiasta, Poznania, Lublina i Krakowa pojawiły się specjalne patrole, których zadaniem było niesienie pomocy innym i okazywanie wzajemnej życzliwości. Patrole rozdawały przechodniom piłeczki antystresowe i informowały o wynikach najnowszego badania Reader’s Digest  "Czy obchodzi nas los innych".

Z przeprowadzonego przez Reader’s Digest sondażu  wynika, że zdecydowana większość z nas pomaga osobom, które tego potrzebują. Najczęściej chodzi o codzienne drobne, życzliwe gesty, takie jak ustąpienie miejsca czy pomoc w przejściu przez jezdnię. Reader’s Digest  zainspirowany wynikami badania zorganizował 26. września Dobry Dzień – dzień wzajemnej pomocy i życzliwości. Tego dnia na ulicach Warszawy, Trójmiasta, Poznania, Lublina i Krakowa pojawiły się specjalne patrole. Ich zadaniem było niesienie pomocy innym i okazywanie wzajemnej życzliwości. Członkowie patroli mieli stroje, dzięki którym wyróżniali się z tłumu. Pomagali przechodzić przez ulicę, nosić zakupy, nieśli pomoc zagubionym turystom i obcokrajowcom. W Warszawie walizkę jednego przechodnia zanieśli aż na peron dworca, a zagubionemu turyście wskazali drogę do stacji metra. Widząc smutną kobietę siedzącą na ławce dosiedli się do niej i życzliwą rozmową poprawili jej nastrój. Dodatkowo przechodniom wręczali antystresowe piłeczki – gadżet akcji Dobry Dzień z Reader’s Digest.

Reader’s Digest to najpopularniejszy magazyn na świecie, który co miesiąc trafia do niemal 80 milionów czytelników. Ukazuje się w 50 krajach i 21 językach. Nowej wersji miesięcznika przyświeca hasło „Nasz wspólny świat”.
W październikowym numerze opublikowany jest artykuł z wynikami badania „Czy obchodzi nas los innych” przeprowadzonego na zlecenie Reader’s Digest.  Okazuje się, że aż 82% badanych deklaruje, że pomaga osobom, które tego potrzebują. 95% ankietowanych twierdzi, że angażuje się osobiście w niesienie pomocy innym, a co piąty respondent (19,4%) podejmował kiedyś pracę jako wolontariusz. Blisko 60% badanych sądzi, że nasze społeczeństwo jest skłonne do pomocy innym, a 30% jest zdania, że w Polsce wrażliwość na los innych rośnie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy