Dziennikarzom najbardziej ufają Polacy – wyniki sondażu European Trusted Brands 2007

Wśród Europejczyków największe zaufanie wobec dziennikarzy deklarują Polacy. Politycy to grupa zawodowa obdarzona najmniejszym zaufaniem przez mieszkańców Europy. Tak wynika z najnowszej, siódmej już edycji badania European Trusted Brands, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Reader’s Digest.

W tegorocznej edycji badania European Trusted Brands, przebadano 15 krajów europejskich. Jednym z zagadnień poruszonych w badaniu było zaufanie Europejczyków do 20 wybranych grup zawodowych, takich jak m.in. piloci samolotów cywilnych, policjanci, politycy, nauczyciele, dziennikarze.

Prawie wszyscy badani Europejczycy największym zaufaniem darzą takie profesje, jak: strażak (95% badanych) oraz pilot samolotu cywilnego (92% badanych). Bardzo dużym zaufaniem cieszą się również zawody związane ze zdrowiem i opieką medyczną: farmaceuta (89%), pielęgniarka (86%) i lekarz (85%).

Większość badanych Europejczyków ma zaufanie również do nauczycieli (77%) i rolników (73% wskazań). Ponad połowa badanych darzy zaufaniem policjantów (60%). Zawody związane z prawem cieszą się umiarkowanym zaufaniem wśród badanej populacji Europejczyków: sędziom ufa połowa badanych, prawnikom tylko niemal co drugi badany.

Jak wynika z badania European Trusted Brands, Europejczycy mają najmniejsze zaufanie do zawodów, od których wymaga się uczciwości: polityków
i przywódców związków zawodowych. Politykom ufa jedynie 7% badanych. Grupy zawodowe związane z finansami lub sprzedażą nie są szczególnie darzone zaufaniem: pracownikom biur podróży ufa niespełna połowa badanych, doradcom finansowym – 38%, zaś sprzedawcom samochodów tylko 17% ankietowanych.

Okazuje się, że Polacy najczęściej ze wszystkich badanych narodów deklarują zaufanie wobec dziennikarzy. Tej grupie zawodowej ufa 52% badanych Polaków, podczas gdy w całej Europie takie zaufanie deklaruje 29% respondentów. Podobnie jak pozostali Europejczycy, Polacy największym zaufaniem darzą strażaków (94% badanych), a najmniejszym polityków – zaufanie do tej grupy zawodowej deklaruje jedynie 2% polskich respondentów. Co ciekawe, mniejsze zaufanie niż przeciętny Europejczyk Polacy wykazują także wobec księży i duchownych. Ponad połowa badanych Europejczyków darzy zaufaniem księży i duchownych (53%), podczas gdy spośród badanych Polaków takie zaufanie deklaruje 44%. Najbardziej tej grupie zawodowej ufają Finowie – aż 73% badanych.

Austriacy, częściej niż pozostali badani Europejczycy wykazują zaufanie do: pilotów, farmaceutów, sędziów i prawników. Belgowie częściej niż inni ufają lekarzom. Finowie, częściej niż pozostali mają zaufanie do: nauczycieli, policjantów, kierowców taksówek, meteorologów oraz duchownych. Francuzi najbardziej obok Węgrów ufają strażakom. Holendrzy najczęściej ze wszystkich ufają pielęgniarkom i pracownikom biur podróży, ale także przywódcom związków zawodowych. Rumuni, zdecydowanie częściej niż inni Europejczycy, ufają doradcom finansowym, a Rosjanie – piłkarzom. Spośród badanych Europejczyków największe zaufanie wobec polityków wykazują Holendrzy oraz Szwajcarzy.

European Trusted Brands to największe i najszerzej zakrojone badanie konsumenckie, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Badanie to jest jedynym w Europie, które oprócz tematyki marketingowej bada również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka. Głównym celem badania jest wskazanie poziomu zaufania konsumentów do poszczególnych dziedzin życia społecznego, począwszy od zaufania do grup zawodowych aż po marki.

European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. i od tamtej pory jest ono co roku kontynuowane w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna edycja została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2006 r. w 15 krajach europejskich, łącznie z Rosją. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów. W tegorocznej edycji przeanalizowano łącznie 24 213 ankiet.

Authors

Related posts

Top