Joanna Frykowska z EY Polska wybrana na kolejną kadencję do Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

Teaser

Komitet nominujący EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) na ostatnim posiedzeniu zdecydował o wydłużeniu kadencji Joanny Frykowskiej, Dyrektor w Dziale Doradztwa w Zakresie Rachunkowości EY, o kolejne 2 lata. Do lutego 2012 roku funkcję tę sprawowała Anna Sirocka, Partner EY. Obie były jedynymi przedstawicielkami w EFRAG z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej została utworzona w 2001 roku. Jest to prywatna, niezależna instytucja, która doradza Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards - IFRS). W ramach EFRAG działa Grupa Ekspertów Technicznych (TEG - Technical Expert Group), która przygotowuje rekomendacje w oparciu o doświadczenia poszczególnych krajów. Joanna Frykowska jest członkiem tej Grupy.


 

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl 

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top