Wiadomości branżowe

Poczta Polska: konkurs na kartkę z okazji ?Dnia Życzliwości i Pozdrowień?

Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar ogłaszają konkurs na projekt kartki pocztowej, która zostanie wydana z okazji ?Dnia Życzliwości i Pozdrowień?. W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne w wieku 10-16 lat. Partnerami akcji są Envelo.pl oraz Fundacja Integracja.

<

p>Celem konkursu jest promowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt wpisuje się w cykl działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonych przez Pocztę Polską i Fundację Pocztowy Dar.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie pracy, która promuje ?Dzień Życzliwości i Pozdrowień?. Dzieła mogą być wykonane dowolną techniką – liczy się pomysł i kreatywne podejście do tematu. Konkurs rozpoczął się 26 marca i będzie trwał do 18 maja 2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone 9 czerwca, czyli w Dzień Przyjaciela.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

? przygotować pracę plastyczną (na papierze, w formacie A4, dowolną techniką),

? wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy,

? pracę i formularz wysłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; z dopiskiem ?Konkurs na projekt kartki pocztowej?.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Poczty Polskiej Kunkurs.

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat. Nagrodą główną jest emisja okolicznościowych kartek pocztowych. Kartki zostaną wydane w województwie mazowieckim oraz w województwach, z których będą pochodzić laureaci konkursu. Prace, które zajmą II miejsce zostaną wydane w postaci Neokartek. Dodatkowo dla osób, które zajmą I, II i III miejsce przewidziano nagrody pieniężne. Fundatorami nagród są Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar.

Zwycięskie prace będą promowane przez organizatorów i partnerów konkursu, w tym Fundację Integracja. Na stronach http://www.integracja.org/?page_id=5http://www.niepelnosprawni.pl/, w Magazynie “Integracja” oraz w Centrach Integracji znajdzie się informacja o konkursie i jego wynikach.

Źródło Poczta Polska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts