Wiadomości branżowe

Polacy coraz większymi optymistami – wyniki sondażu European Trusted Brands 2008

Polacy są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do życia, zdecydowani, a także bardziej aktywni. Portret Polaka wyłoniony na podstawie wyników ósmej edycji badania European Trusted Brands i w zestawieniu z wynikami

Polacy są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do życia, zdecydowani, a także bardziej aktywni. Portret Polaka wyłoniony na podstawie wyników ósmej edycji badania European Trusted Brands i w zestawieniu z wynikami ubiegłorocznymi pokazuje pozytywny trend zmian naszej osobowości.

Większość badanych Polaków uważa się za optymistów (78%). W porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji badania European Trusted Brands, optymizm Polaków znacznie wzrósł: 53% w 2007 r. vs 77% w 2008 r. Jak wynika z tegorocznego sondażu optymistami są częściej mężczyźni, osoby powyżej 50 lat oraz osoby nie posiadające dzieci (osoby, które nie założyły rodziny – single lub przedstawiciele rodzin z dorosłymi już dziećmi). Polacy bardzo rzadko przyznają się do pesymizmu i bierności. Co ciekawe, największy odsetek biernych znajduje się wśród singli. Największymi pesymistami są natomiast osoby posiadające rodzinę i dzieci do lat 15-tu.

Zaraz po optymizmie, Polacy wymieniają aktywność, jako cechę ich identyfikującą (77%). Na trzecim miejscu znalazło się zdecydowanie (71% wskazań). Aktywni są głównie mężczyźni, osoby młodsze (poniżej 50 lat oraz przedstawiciele rodzin z dziećmi). Osoby powyżej 50 lat, single oraz mężczyźni, częściej niż kobiety, uważają się także za osoby zdecydowane. Niezdecydowanie deklaruje co piąty badany i jest to częściej kobieta, osoba poniżej 50 roku życia lub singiel.

Patriotyzm lokalny jest najczęściej deklarowany przez osoby starsze. Stosunkowo często deklarują go również mężczyźni i przedstawiciele rodzin składających się tylko z dorosłych.

Co drugi badany Polak uważa się za osobę oryginalną (głównie single i osoby młodsze). Niemal co drugi respondent deklaruje, że jest tradycjonalistą (głównie osoby starsze i przedstawiciele rodzin składających się tylko z dorosłych). Blisko 40% respondentów to osoby konwencjonalne. Tylko co trzeci badany Polak uważa się za światowca i częściej są to osoby żyjące pojedynczo (single) oraz osoby młodsze (poniżej 50 lat). Stosunkowo rzadko badani przyznają się do powściągliwości (co trzeci badany) i są to częściej osoby starsze.

Płeć polskich respondentów jest czynnikiem różnicującym ich osobowości. Mężczyźni są częściej optymistami, osobami aktywnymi i zdecydowanymi. Częściej też uważają się za lokalnych patriotów, osoby nowoczesne, konwencjonalne i osoby powściągliwe. Z kolei wśród kobiet wyższy jest odsetek pesymistów niż wśród mężczyzn. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni określają się jako ostrożne, otwarte, niezdecydowane i bierne.

Pozytywny jest fakt rosnącego optymizmu u Polaków, a także naszej aktywności w codziennym działaniu (77% w 2008 r. vs 43% w 2007 r.). Co ciekawe, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła także liczba Polaków uważających się za patriotów lokalnych (24% w 2007r. vs 58% 2008 r.). Nieco wzrósł również odsetek Polaków określających się jako osoby nowoczesne (34% w 2007r. vs 41% w 2008r.). Więcej jest również tradycjonalistów (36% w 2007 r. vs 48% w 2008 r.).

„Wizerunek Polaka malkontenta i pesymisty wyrzucić należy do kosza mitów. Wszystkie badania z ostatnich lat konsekwentnie pokazują rosnące poczucie szczęścia i optymizmu rodaków. Wyniki European Trusted Brands 2008 wpisują się doskonale w tę zmianę. Ponad 70 proc. pewnych siebie i aktywnych optymistów dowodzi, że psychologicznie większość z nas zdołała się po 19 latach w pełni przystosować do nowego systemu gospodarki rynkowej i uodpornić na zawirowania polityczne i przeszkody życiowe. Trafnie też niemal połowa Polaków postrzega siebie jako tradycjonalistów. Przywiązanie do tradycji rzutuje na wiele naszych wyborów, także na wybory polityczne i rynkowe. Wolimy np. marki sprawdzone i znane od dawna niż choćby najlepiej reklamowane nowości. Zdecydowanie nietrafnie natomiast większość rodaków przypisuje sobie otwartość. Pozostajemy od lat najbardziej nieufnym w Unii Europejskiej społeczeństwem. Pewien aspekt naszej tożsamości nie ulega od dawna zmianie. Byliśmy i jesteśmy nadal największymi w Europie patriotami. Jednak nasz patriotyzm jest mało obywatelski. Oznacza bardziej umiłowanie polskości i jej symboli niż żywych sąsiadów” – komentuje wyniki prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Zdaniem dziennikarza, Vito Casettiego, Włocha, który mieszka w Polsce od dziewięciu lat, to jacy jesteśmy jest w dużej mierze uzależnione od sytuacji gospodarczej w danym kraju. „W Polsce gospodarka rozwija się bardzo prężnie, czego skutkiem jest większy optymizm i aktywność Polaków. We Włoszech na przestrzeni ostatnich pięciu lat panuje stagnacja gospodarcza i Włosi są bardziej pesymistyczni. Mimo, że Włosi mają opinię optymistów, a Polacy pesymistów, to obecna tendencja jest odwrotna. Dodatkowo, gdybyśmy mieli więcej słońca w Polsce, to dorównalibyśmy optymizmem Włochom sprzed lat” – uważa Casetti.

Rosnący optymizm Polaków cieszy również znanego Europejczyka pochodzącego z Hiszpanii – Conrado Moreno. „To ciekawe, że Polacy w badaniach przyznają się do coraz większego optymizmu. To oznacza, że jedyna cecha, która powodowała u mnie czasami chęć szukania pozytywnego myślenia i optymizmu w innych krajach, odchodzi w dal. Bogactwo tradycji, obyczajów i kultury polskiej są powszechnie znane w całej Europie. Myślę, że wielu młodych Polaków poczuło wyjątkowość swojej kultury, wyjeżdżając za granicę. Okazuje się, że tam można się rozwijać, ale pole do popisu i rozwoju jest duże także w Polsce, a przedsiębiorczość i pomysłowość Polaków jest ogromna. Jest się z czego cieszyć. Jesteśmy w najlepszym momencie swojej historii i najszybszego rozwoju, a jeśli do tego nasz optymizm wzrasta, to oznacza to tylko jedno – świat stoi przed nami otworem”.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerszych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej, porusza również nastroje społeczne i każdego roku pogłębia analizę portretu typowego Europejczyka.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – ósma już edycja – została przeprowadzona w 14 językach, w 16 krajach europejskich. Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania.

W sondażu European Trusted Brands 2008 wzięło udział 23 651 respondentów, w tym 1 012 Polaków. Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2007 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy