Wiadomości branżowe

Polacy ufają Unii Europejskiej

Wyniki badania European Trusted Brands 2011 W tegorocznym badaniu European Trusted Brands respondentów z 16 państw europejskich zapytano o zaufanie do Unii Europejskiej. Podsumowanie wyników wyłania obraz Polaków pozytywnie

Wyniki badania European Trusted Brands 2011

W tegorocznym badaniu European Trusted Brands respondentów z 16 państw europejskich zapytano o zaufanie do Unii Europejskiej. Podsumowanie wyników wyłania obraz Polaków pozytywnie nastawionych do Wspólnoty, pozostających w tej kwestii w opozycji do reszty Europy.

Aż 56% Polaków zadeklarowało zaufanie do Unii Europejskiej – jest to najwyższy poziom zaufania do UE wśród mieszkańców państw europejskich. Na kolejnych miejscach znalazły się Węgry, Rumunia i Belgia. Największą ilość wskazań negatywnych zadeklarowali Szwajcarzy – 75% i Niemcy – 73%.

Od wielu już lat Polacy ufają bardziej europejskiej niż krajowej władzy. I to nas różni od większości członków wspólnoty europejskiej. Według Diagnozy Społecznej z 2009 r. Parlamentowi Europejskiemu ufało dwa razy więcej rodaków niż Sejmowi RP (15,3 do 7,9 proc.). Badanie ETB z 2011 r. w pełni to potwierdza: Unii Europejskiej ufa niemal dwukrotnie więcej naszych obywateli niż średnio we wszystkich 16 badanych krajach. Pieniądze europejskie, które zasilają nasz budżet nie są jedynym powodem tego doceniania UE. Ważnym czynnikiem jest dość powszechne niezadowolenie Polaków z krajowej biurokracji i przekonanie, że Unia jest lepszym gwarantem postępu niż władze krajowe. Nawet kryzys, który zahamował emigrację zarobkową rodaków do Irlandii i Wielkiej Brytanii w ostatnich dwóch latach, nie podważył naszego zaufania do europejskiego ładu. Wydaje się, że długo jeszcze Polacy będą największymi w UE euroentuzjastami, zachowującymi zarazem przywiązanie do tradycyjnych wartości, o czym świadczy wyższe u nas niż w innych krajach zaufanie do małżeństwa. Tradycjonalizm nie zniechęca nas jednak do nowoczesności, czego dowodem może być większe w Polsce niż w pozostałych krajach zaufanie do Internetu. Do wspólnej waluty jednak się nie palimy. Jesteśmy zatem rozdarci między tęsknotą, żeby było tak pięknie jak w Niemczech czy we Francji, ale w pełnej zgodzie z naszą narodową tożsamościąkomentuje profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Polacy nie są jednak już tak mocno zdecydowani, jeśli chodzi o wpływ Unii Europejskiej na inne państwa – tylko 14% optymistycznie wypowiada się w tej kwestii, prawie tyle samo twierdzi, że Wspólnota nie ma żadnego wpływu na kraje pozostające poza jej obrębem. Z kolei reszta Europy – 53% badanych stoi na stanowisku, ze Unia ma wpływ na inne państwa.

 

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – jedenasta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział 33 005 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy