Wiadomości branżowe

Politycy, uczcie się od strażaków! Ranking zawodów godnych zaufania

Wyniki badania European Trusted Brands 2011 Przeprowadzane co roku badanie European Trusted Brands to sprawdzian społecznego zaufania do marek, instytucji i zawodów. Badanie pozwala zaobserwować zmiany w nastrojach społecznych i wyznawanych

Wyniki badania European Trusted Brands 2011

Przeprowadzane co roku badanie European Trusted Brands to sprawdzian społecznego zaufania do marek, instytucji i zawodów. Badanie pozwala zaobserwować zmiany w nastrojach społecznych i wyznawanych wartościach na przestrzeni lat. Zaufanie Polaków i reszty Europejczyków do zawodów nie różnią się znacznie od siebie. Nadal na czele peletonu są strażacy i przedstawiciele zawodów medycznych. Niezmiennie politycy plasują się na ostatniej pozycji.

Zaufanie Polaków do różnych zawodów nie zmieniło się zasadniczo od ubiegłego roku. Nieznacznym wzrostem zaufania cieszą się lekarze (z 63% w 2010 do 73% w 2011 roku). Największym zaufaniem wciąż darzymy strażaków – otrzymali oni aż 94% pozytywnych wskazań. Jest to wynik, który deklasuje przedstawicieli pozostałych profesji. Dopiero z 84% zaufaniem, na drugim miejscu, wskazujemy farmaceutę, a pilota samolotów cywilnych plasujemy na miejscu trzecim (83%). W pierwszej dziesiątce znajdują się także: nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, rolnicy oraz policjanci.

Niemal połowa z nas ufa prawnikom i meteorologom, duchownym zaś niespełna 35%. Najniższym zaufaniem Polacy darzą polityków – aż 97% respondentów nie ufa tej grupie zawodowej. Podobny wynik negatywnych wskazań – 85% otrzymali przywódcy związkowi. Niskim, zaledwie kilkunastoprocentowym zaufaniem darzymy także piłkarzy i sprzedawców samochodów.

„Od końca ubiegłego wieku rośnie lawinowo liczba dowodów empirycznych na znaczenie zaufania jako decydującego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. W Polsce kapitał zaufania jest bardzo niski, ale nawet w naszym kraju są takie grupy zawodowe i instytucje, które cieszą się równie powszechnym zaufaniem jak w pozostałych krajach europejskich. Są to głównie te instytucje i grupy zawodowe, od których wprost zależy nasze życie i ochrona dobytku – strażacy, farmaceuci, piloci, pielęgniarki, lekarze. Oni nas nie mogą zawieść, bo gdyby zawiedli stracilibyśmy wszelką nadzieję. Ogólnie jednak przedstawiciele większości innych zawodów są dla Polaków mniej wiarygodni niż przeciętnie dla Europejczyków, nawet duchowni, mimo że u nas kościoły jeszcze nie opustoszały. Wyraźnym wyjątkiem są tylko dziennikarze, których Polacy bardziej niż inni Europejczycy traktują jako wiarygodną „izbę kontroli”, patrzącą na ręce władzy” – mówi profesor Janusz Czapiński.

Uśrednione wyniki badania European Trusted Brands w Europie są porównywalne z polskimi. W innych krajach naszego kontynentu podobnie najniższym poparciem obdarzeni zostali politycy, jednak wynik ten jest o 5% wyższy niż w Polsce. Europejczycy wierzą meteorologom i lekarzom nieco bardziej niż my, ale dziennikarze i doradcy finansowi są bardziej doceniani w Polsce.

„Warto też zwrócić uwagę, że jeden z najważniejszych zawodów zaufania publicznego, jakim jest polityk, wzbudza w obywatelach największą nieufność we wszystkich objętych badaniem Reader’s Digest społeczeństwach (ufa mu jedynie 8 proc. średnio w 16 krajach i jeszcze mniej, bo tylko 3 proc. w Polsce). Potwierdza to wyniki badań prestiżu zawodów, według których polityk lokuje się na najniższym możliwym poziomie. Dlaczego? Zapewne dlatego, że większość obywateli albo nie widzi związku między jakością własnego życia i decyzjami władz, albo dostrzega zależność wręcz negatywną. W każdym razie politycy w powszechnym odczuciu ani nie ratują życia czy dobytku, ani też nie poprawiają komfortu życia. Czy z tego wynika, że powinni nami rządzić strażacy? Absolutnie nie. Raczej politycy, a także wzbudzający zdecydowaną nieufność przywódcy związkowi, piłkarze czy sprzedawcy samochodów powinni zacząć dbać o swój wizerunek, to znaczy zachowywać się zgodnie z pełnionymi przez siebie rolami i oczekiwaniami społecznymi. Wskaźnik zaufania bowiem jest miarą spełnienia tych oczekiwań i wagi potrzeb obywateli” dodaje profesor Czapiński.

 

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – jedenasta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział  33 005 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy