Wiadomości branżowe

Portret Polaka 2010 – wyniki badania European Trusted Brands 2010

Każdego roku badanie European Trusted Brands przyczynia się do pogłębienia charakterystyki dotyczącej nas samych – Polaków. Jacy jesteśmy? Jak na przestrzeni dziesięciu lat zmieniało się postrzeganie samych siebie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w tegorocznej, dziesiątej już odsłonie European Trusted Brands.

Polacy są osobami rodzinnymi (76% wskazań), które dużym zaufaniem darzą zarówno członków swych rodzin (90%) jak i instytucję małżeństwa (70%). Postrzegamy się także jako osoby szczere (70%), przy czym częściej wskazywały tę cechę ankietowane kobiety, respondenci w wieku do 60 lat, a także przedstawiciele rodzin z dziećmi. Pomimo tak wysokiego odsetka wskazań, Polacy rzadziej przyznają się do szczerości niż przeciętny Europejczyk. Kolejnymi cechami, które najczęściej przypisywali sobie ankietowani były: spostrzegawczość (64%), praktyczność (63%) oraz aktywność (60%).

W porównaniu z innymi nacjami uważamy się za osoby bardziej rodzinne, zdecydowanie bardziej spostrzegawcze, ambitne, nowoczesne, niekonformistyczne i śmiałe. Jest w tej samoocenie spora doza zadufania. Z pewnością nie jesteśmy przecież bardziej nowocześni w porównaniu z większością społeczeństw UE, jeśli wziąć pod uwagę choćby innowacyjność naszej gospodarki czy procent rodaków korzystających z Internetu. Nie wiem też, skąd się bierze częstsze w Polsce przekonanie, że żyjemy na luzie, lub że jesteśmy tak bardzo spostrzegawczy. Czy ten brak realizmu w samoocenie może być zgubny? Raczej nie. Po pierwsze, zawsze korzystniej jest myśleć o sobie pozytywnie niż negatywnie, bo jak dowodzą setki badań psychologicznych ludziom szczęśliwym i optymistycznym wiedzie się zdecydowanie lepiej niż zakompleksionym pesymistom. Po drugie tam, gdzie trzeba, przyznajemy się jednak do słabości, np. że nie jesteśmy społecznikami (jakże trafne!) ani globalistami, nie cechuje nas żarliwość, cokolwiek to znaczy; uważamy się też za osoby nieco mniej stanowcze niż inni Europejczycy. Jako społeczeństwo na dorobku z rosnącymi szybko aspiracjami (wspomniana już powszechna ambicja rodaków) czujemy się ponad dwukrotnie częściej niż w innych krajach niespełnieni. Generalnie – nie grzeszymy skromnością i powściągliwościątwierdzi prof. Janusz Czapiński.

Polak luzak i optymista

Co drugi badany Polak uważa się za optymistę (54% wskazań). W tym przypadku częściej występowały osoby starsze (w wieku powyżej 50 lat) lub single. Porównując jednak tegoroczny wynik, z rezultatem z ubiegłego roku, kiedy to aż 62 % rodaków wskazało u siebie optymizm, tendencja wydaje się być spadkowa. 

Polscy ankietowani stosunkowo często też przyznawali, że są „na luzie” (45%). Pod tym względem wyprzedają nas jedynie Holendrzy (52% wskazań). Do bycia „na luzie” częściej wśród Polaków przyznają się mężczyźni oraz osoby młodsze, w wieku poniżej 50 lat.

Wśród dalszych cech charakteryzujących Polaków wymienione są: ostrożność (44%), nowoczesność (42%), pewność siebie (41%), ustatkowanie (41%), śmiałość (41%)i stanowczość (38%).

Znacznej zmianie w minionych 10 latach uległa samoocena rodaków. Wedle opinii respondentów Reader’s Digest staliśmy się bardziej ambitni, nowocześni i buntowniczy. Awansowaliśmy też na pierwsze miejsce wśród badanych społeczeństw jako naród przywódców. Do poprawy autoportretu przyczyniły się niewątpliwie sukcesy Polski i samych Polaków. Nasze samopoczucie systematycznie się poprawia, ponieważ coraz skuteczniej zabiegamy o poprawę warunków życia, coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość i nabieramy stopniowo pewności siebie. Gubimy kompleksy, przestajemy myśleć o sobie jako zacofanych prowincjonalnych tradycjonalistach. Coraz śmielej podejmujemy wyzwania współczesnej cywilizacji. Warto jednak zauważyć, że kryzys osłabił nieco naszą pozytywną samoocenę: w porównaniu z 2008 r. przygasł nasz optymizm (spadek wskazań z 78 do 54 proc.), niżej oceniamy też swoją aktywność (spadek wskazań z 77 do 60 proc.)dodaje Czapiński.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze życie.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dziesiąta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 32 163 respondentów, w tym 920 Polaków.

Badanie realizowano metodą ankiety on-line. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy