Wiadomości branżowe

Raport EY: Polski internauta kupuje w sieci częściej niż amerykański czy niemiecki – głównie elektronikę i ubrania

62% polskich internautów to tak zwani „cyfrowi konsumenci” – czyli osoby poszukujące w sieci informacji o produktach, które mają zamiar kupić lub po prostu kupujące online. Proporcja ta odpowiada średniej światowej. Najwięcej „cyfrowych konsumentów” wśród internautów jest w Indiach (75%), Chinach (70%) i Holandii (70%), a najmniej w Szwajcarii (45%), Belgii (47%), Austrii (47%) i

62% polskich internautów to tak zwani ?cyfrowi konsumenci? ? czyli osoby poszukujące w sieci informacji o produktach, które mają zamiar kupić lub po prostu kupujące online. Proporcja ta odpowiada średniej światowej. Najwięcej ?cyfrowych konsumentów? wśród internautów jest w Indiach (75%), Chinach (70%) i Holandii (70%), a najmniej w Szwajcarii (45%), Belgii (47%), Austrii (47%) i USA (50%). Firma doradcza EY przeprowadziła badanie wpływu internetu i mediów społecznościowych na zachowania prawie 30 tys. konsumentów korzystających z sieci w 34 krajach.

Co ciekawe, największy odsetek cyfrowych konsumentów występuje nie w krajach rozwiniętych, a w rozwijających się. – Wynika to z uwarunkowań kulturowych i swego rodzaju ?tradycji zakupowych?, które rozwijały się przez dziesięciolecia w najbardziej zamożnych gospodarkach ? tłumaczy Barbara Górska, Dyrektor Marketingu w EY. Eksperci z EY w raporcie ?Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci??, podają przykład Stanów Zjednoczonych gdzie uwielbienie dla zakupów w centrach handlowych stało się  ważnym elementem stylu życia. ? Informacja o tym, że w Indiach jest więcej cyfrowych konsumentów niż w USA może brzmieć dla kogoś zaskakująco. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę z czego to wynika, okazuje się, że może to być świetna wskazówka dla firm działających w skali międzynarodowej. Jak pokazuje nasz raport, na mniejszą skłonność internautów do zakupów w kanałach tradycyjnych na rynkach rozwijających się wpływa między innymi niższa jakość punktów detalicznych i mniejsza ich dostępność niż w gospodarkach rozwiniętych. Krótko mówiąc  ? by łatwiej i szybciej zdobyć niektóre produkty, konsumenci po prostu muszą kupić je online  ? komentuje Barbara Górska.

Dla Polaka kontakt twarzą w twarz ważniejszy niż poprzez portale społecznościowe

W ramach badania, firma EY pytała między innymi o nastawienie internautów do mediów społecznościowych jako źródła informacji i interakcji społecznych. Na tle 34 badanych krajów, użytkowników internetu w Polsce wyróżnia sceptycyzm w zakresie możliwości zastępowania kontaktu osobistego ? wirtualnym. Poproszeni o ocenę tego, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że ?social media nie zastępują kontaktu osobistego?, Polacy w skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza ?zgadzam się całkowicie?) średnio przyznali temu stwierdzeniu notę 7,8 i była ona jedną z najwyższych w badaniu (średnia dla 34 krajów to 6,9).

Bardziej stanowczo niż inni postrzegamy też media społecznościowe jako pożeracz czasu, a opinia ta nasiliła się w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji tego samego badania EY z roku 2012. Jesteśmy również bardziej niż inne nacje sceptyczni jeśli chodzi o ocenę jakości i rzetelności informacji znajdowanych w mediach społecznościowych. Oceny Polaków są w tej kategorii bardzo zbliżone do ocen internautów na przykład w USA, gdzie różnorodność i intensywność korzystania z mediów społecznościowych jest teoretycznie największa. Amerykanie oceniając jakość informacji znalezionych w mediach społecznościowych wystawili im notę 3,7 na 10 punktów, Polacy 4,2. Natomiast średnia dla 34 krajów objętych badaniem to ponad 5 punktów. ? Polscy internauci sprawiają wrażenie dość dobrze wyczulonych na tzw. “ściemę”. Podchodzą do informacji zawartych w mediach społecznościowych dość krytycznie i warto brać to pod uwagę budując strategie marketingowe. Chociaż z drugiej strony trzeba też pamiętać, że deklaracje konsumentów to jedno, a życie i praktyka, to zupełnie co innego. Część konsumentów może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak bardzo informacje z mediów społecznościowych wpływają na ich decyzje zakupowe ? mówi Maciej Makuszewski, Menedżer w zespole Marketingu w EY.

W sieci kupujemy elektronikę, odzież i? coraz więcej produktów finansowych

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie firmy EY, 49% (o 6pp. więcej niż w roku 2012) ankietowanych Polaków wskazało, że kupiło urządzenie elektroniczne online, a 45% zadeklarowało zakup odzieży (+3pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania). Polacy zaopatrują się w elektronikę i ubrania w sieci nawet częściej niż konsumenci w innych krajach. Nie oznacza to jednak, że nie chodzą do tradycyjnych sklepów. Robią to jednak coraz rzadziej. Spośród ankietowanych internautów, 47% deklarowało zakup elektroniki w tradycyjnym sklepie, odzieży zaś 79%. Jednak w pierwszym przypadku było to o 10pp. mniej niż w 2012 roku, a w drugim mniej o 8pp.

Produkty spożywcze w sieci kupuje 19% internautów. 86% idzie po żywność i napoje do sklepu spożywczego, ale jest to o 6pp. mniej niż w poprzedniej edycji badania sprzed 2 lat.

Polak lojalny wobec telekomu

Konsumenci często korzystający z internetu i mediów społecznościowych teoretycznie powinni mieć więcej informacji na temat produktów i usług niż osoby, które albo nie używają sieci, albo używają jej rzadko. Szersza wiedza o ofercie może wpływać z kolei na większą skłonność do zmian preferowanych dostawców usług i produktów. Dlatego firma EY sprawdziła również lojalność internautów wobec producentów i usługodawców w 10 branżach. Polacy wyróżniają się na tle użytkowników internetu z pozostałych 33 krajów przede wszystkim większą lojalnością w stosunku do dostawców telefonii komórkowej. W skali od 1 do 10 ocenili ją na 7,8. Dla porównania ? Czesi wystawili telekomom ocenę 7,2, Amerykanie 6,7, Węgrzy 7,6, a Brytyjczycy tylko 6,5. Druga kategoria, w której poziomem zaufania wyróżnili się konsumenci znad Wisły są dostawcy mediów (energii, gazu i wody). Tu deklarowana lojalność wyniosła 7,7 punktów na 10 możliwych. Średnia dla wszystkich objętych badaniem wyniosła 6,6. Niższe oceny dostawcom mediów wystawili m.in. Czesi (7,2), Węgrzy (7,2), Włosi (7,0), Brytyjczycy (5,3).

Informacje o badaniu ?Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci??

Dane wykorzystane w badaniu zebrano w ramach badania online. Przebadano 29 943 respondentów w 34 krajach w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, regionie Azji i Pacyfiku, Europie (w tym w Polsce), Indiach, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Próba badawcza odzwierciedlała różnorodny i kompleksowy przekrój konsumentów na świecie: 55% respondentów stanowili mężczyźni, a 45% kobiety; przedział wiekowy obejmował osoby w wieku od 15-20 do ponad 60 lat; wysokość rocznego dochodu sięgała od poniżej 10 000 euro do ponad 100 000 euro.


dostarczył infoWire.pl

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy