Pomysły Wiadomości branżowe

Badanie EY: Kontrole cen transferowych coraz częstsze. Firmy chcą być lepiej przygotowane

Międzynarodowe firmy z całego świata odnotowują znaczący wzrost liczby kontroli skarbowych, podczas których urzędnicy szczególnie interesują się cenami transferowymi. Aż 60 proc. spółek dominujących płaci karne odsetki w wyniku korekty cen transferowych – wynika z badania „Global Transfer Pricing Survey” przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.

Teaser

Międzynarodowe firmy z całego świata odnotowują znaczący wzrost liczby kontroli skarbowych, podczas których urzędnicy szczególnie interesują się cenami transferowymi. Aż 60 proc. spółek dominujących płaci karne odsetki w wyniku korekty cen transferowych ? wynika z badania ?Global Transfer Pricing Survey? przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.

Jednocześnie zdecydowana większość badanych firm deklaruje stosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Aż 66 proc. ankietowanych wskazuje na zarządzanie ryzykiem jako swój najważniejszy priorytet w tym obszarze – o 32 proc. więcej niż w 2010 roku. Prawie połowa przyznaje, że padła ofiarą podwójnego opodatkowania w efekcie przeprowadzonej kontroli ? czytamy w raporcie EY.

Międzynarodowe korporacje przywiązują coraz większą wagę do zarządzania cenami transferowymi (ang. TP – Transfer Pricing) na rynkach wschodzących, mimo że 74 proc. badanych stwierdziło, że w krajach tych nie zatrudnia pełnoetatowego personelu specjalizującego się w tym zakresie.

Coraz więcej sporów z organami podatkowymi

W ciągu ostatnich trzech lat nałożone zostały kary podatkowe na co czwartą z badanych spółek dominujących (udziałowców), podczas gdy w badaniu za rok 2010 liczba ta wynosiła 19 proc.(w 2007 r. – 15 proc.). 28 proc. respondentów (dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji badania) zadeklarowało, że w ciągu minionych 3 lat zwracali się z prośbą o pomoc do rządu własnego kraju w celu załagodzenia sporu z organami skarbowymi innego kraju. Badanie ujawniło ponadto, że firmy starają się zapewniać (w szczególności na rynkach wschodzących) niezbędne zasoby umożliwiające sprawne zarządzanie źródłami sporów z organami skarbowymi. Firmy raportują też 15-procentowy wzrost liczby sporów sądowych, z zaledwie 4 proc. w roku 2007.

Globalne tendencje w zakresie cen transferowych znajdują odzwierciedlenie także w Polsce. W minionych latach wzrosło zainteresowanie organów podatkowych tym zagadnieniem. Ostatnia analiza interpretacji i wyroków sądów administracyjnych pokazuje, że punkt widzenia organów podatkowych na wiele kwestii jest często inny niż stanowisko podatników ? komentuje Aneta Błażejewska-Gaczyńska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Polsce, lider zespołu Cen Transferowych. ? Ministerstwo Finansów deklaruje, że ma zasoby i przeszkolonych inspektorów, którzy badają te kwestie. A kontrole skutkują także stosowaniem sankcyjnej stawki CIT za brak kompletnej i jakościowej dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo Ministerstwo Finansów wprowadza nowe regulacje, które mają stanowić efektywne narzędzie zapobiegające nieprawidłowościom z zakresu transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi?.

 

Starają się coraz bardziej

Firmy twierdzą, że podejmują wzmożone wysiłki w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów. 70 proc. respondentów deklaruje, że w pełni stosuje się do obowiązujących wymogów i regulacji w zakresie TP. Jednocześnie tylko niespełna 20 proc. z nich monitoruje wyniki finansowe pod kątem zgodności z własną polityką w obszarze cen transferowych, na bieżąco lub miesięcznie, co jest rozwiązaniem optymalnym. Część firm posiada rozwiązania systemowe (np. programy komputerowe), które ułatwiają i automatyzują działania dotyczące TP.

Aneta Błażejewska-Gaczyńska zauważa, że międzynarodowe i polskie grupy kapitałowe muszą mieć się na baczności: – Przed polskimi podatnikami stoją ogromne wyzwania: nieprecyzyjne regulacje i brak orzecznictwa z zakresu cen transferowych. Także relatywnie (w porównaniu do innych krajów) niewielkie doświadczenie organów podatkowych w badaniu i ocenie transakcji zawieranych w grupach kapitałowych. Dlatego dla polskich przedsiębiorców istotne jest efektywne zarządzenie ryzykiem cen transferowych. I nie tylko i wyłącznie poprzez przygotowanie podstawowej dokumentacji, ale także poprzez dokonanie oceny racjonalności zawieranych transakcji i przygotowanie odpowiednich argumentów dla fiskusa.

 

O raporcie “Global Transfer Pricing Survey 2012″Raport ?Global Transfer Pricing Survey 2013: Navigating the choppy waters of international tax 2013? został przygotowany przez EY w oparciu o wywiady przeprowadzone ze specjalistami z zakresu cen transferowych i podatków pochodzących z 26 krajów. W badaniu wzięli udział przedstawiciele z 878 korporacji, z czego 637 z nich stanowiło spółki dominujące (udziałowcy). Wcześniejsze edycje badania miały miejsce w 2010 i 2007 roku.

 

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl 

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy