Wiadomości branżowe

Korporacje chcą być coraz bardziej ?zielone?

Badanie dotyczące wdrażania czystych technologii, przeprowadzone przez doradczą firmę Ernst & Young, dowodzi, że aż trzy czwarte dużych międzynarodowych firm planuje zwiększyć lub znacząco zwiększyć budżety przeznaczone na czyste

Badanie dotyczące wdrażania czystych technologii, przeprowadzone przez doradczą firmę Ernst & Young, dowodzi, że aż trzy czwarte dużych międzynarodowych firm planuje zwiększyć lub znacząco zwiększyć budżety przeznaczone na czyste technologie w latach 2012 – 2014. Dotychczas inwestycje te były postrzegane jako sposób na bardziej efektywne zarządzanie energią. Dziś firmy dostrzegają w nich możliwość generowania dodatkowych dochodów.

W badaniu wzięło udział 300 menadżerów wysokiego szczebla z firm globalnych, których przychód wynosi co najmniej 1 mld USD. 44% respondentów przewiduje, że jeszcze w tym roku wydatki ich organizacji na czyste technologie wyniosą ponad 50 mln USD, natomiast 12% respondentów przewiduje, że wyda więcej niż 250 mln USD.

– Określenie czyste technologie odnosi się do każdego produktu, usługi lub procesu, który dostarcza wartości zużywając ograniczoną ilość lub nie zużywając w ogóle surowców nieodnawialnych. Jednocześnie generuje znacznie mniej odpadów w porównaniu do technologii konwencjonalnych – mówi Jarosław Wajer, Partner w dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young.

Badanie przeprowadzone przez Ernst & Young pokazuje wyraźną zmianę podejścia do inwestycji w czyste technologie. Początkowo ich atrakcyjność wynikała z możliwości redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej. Obecnie czyste technologie to także sposób na zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa. Ankietowani podkreślali, że wydatki na sam rozwój i badania nad produktami i usługami czystych technologii pochłoną 40% całości budżetu przeznaczonego na te technologie. Jednocześnie 20% z nich podało możliwość uzyskania przychodów jako najważniejszy powód dla zwiększenia inwestycji. Dodatkowo, 77% respondentów spodziewa się wzrostu zaangażowania działów firm do spraw badań i rozwoju w swoich przedsiębiorstwach w projekty związane z czystymi technologiami w ciągu najbliższych trzech lat.

– W przypadku Polski masowe zastosowanie czystych technologii mogłoby oznaczać ograniczenie zużycia węgla oraz niższe ceny energii, związane z mniejszą potrzebą zakupu praw do emisji CO2. Konieczne jest szybsze wykorzystanie już dostępnych technologii i zwiększanie nakładów na opanowanie kolejnej generacji nowych technologii, bezpośrednio lub pośrednio obniżających emisję CO2. Mamy już w Polsce przypadki prób wykorzystania takich technologii jak smart grid (leaderem w tym zakresie wydaje się być Energa) czy CCS (planowana inwestycja PGE w Bełchatowie czy wspólny projekt Taurona i ZAK). Aby Polska mogła włączyć się do wyścigu o nowe technologie, największy ciężar muszą na siebie wziąć polskie przedsiębiorstwa, gdyż największe, międzynarodowe koncerny energetyczne, które jeszcze dwa lata temu głośno i dumnie zapowiadały inwestycję miliardów euro w energetykę w naszym kraju, teraz, po cichu, rezygnują ze swoich planów lub wręcz rozważają sprzedaż aktywów w Polsce – uważa Jarosław Wajer.

Przejęcia głównym źródłem transferu czystych technologii

Najczęściej stosowaną w praktyce strategią wdrażania czystych technologii są przejęcia firm wyspecjalizowanych w ich rozwoju. Prawie trzy czwarte badanych przejęło już firmę specjalizującą się w czystych technologiach lub planuje przeprowadzić taką akcję w najbliższej przyszłości. W przeszłości korporacje przejmowały firmy specjalizujące się w omawianych technologiach na krótki okres czasu, aby wykazać zwrot z inwestycji. Jednakże 40% opiniodawców przewiduje, że powód ten zmieni się w ciągu najbliższych pięciu lat. Najnowocześniejsze technologie stają się coraz częściej uzasadnieniem dla przejęcia młodych przedsiębiorstw typu start-up związanych z czystymi technologiami.

Menadżerowie wyższego szczebla zajmujący stanowiska operacyjne wykazują wysoką skłonność do wdrażania innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii. Aż 48% z nich twierdzi, że rozwój technologii będzie jednym z ich kluczowych zadań w ciągu najbliższych pięciu lat. Mimo, że większość nastawia się na transfer technologii z firm przejmowanych, nie wykluczają oni rozwoju działów BiR wewnątrz swoich organizacji.

Dyrektorzy międzynarodowych firm wykazują coraz większe zainteresowanie tematem czystych technologii jako źródła nowych przychodów. Jednocześnie wykorzystują szanse transformacji swoich przedsiębiorstw na różne sposoby, w tym poprzez:

  • rozwój istniejących produktów z wykorzystaniem czystych technologii w celu poprawy oddziaływania produktów na środowisko.
  • rozwijanie portfolio produktów o produkty zbliżone jakością i zastosowaniem, lecz powstające z wykorzystaniem czystych technologii.
  • tworzenie zupełnie nowych produktów z wykorzystaniem czystych technologii i zdobywanie nowych rynków.

– Badania wykonywane w różnych krajach Unii Europejskiej wskazują, iż konsumenci są coraz bardziej świadomi kwestii środowiskowych i preferują produkty bardziej ekologiczne, do czego firmy muszą się dostosować. Ponadto regulacje unijne sprawiają, że musimy zmniejszać emisyjność gospodarki oraz jej energochłonność – mówi Jarosław Wajer.

 

 

***Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy