Raport EY: Polscy klienci banków jak Zosie samosie

37% Polaków to klienci samowystarczalni w kontaktach z bankiem. Dla porównania, w Europie Zachodniej, klientów zaliczanych do kategorii samowystarczalnych było średnio o 13 pp. mniej. Jest to grupa mało lojalna, ale też niezbyt skłonna do otwierania lub zamykania rachunków bankowych. Osoby należące do tego segmentu klientów zdecydowanie najbardziej wierzą we własne rozeznanie rynku ? wynika ze Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.

Firma EY już po raz trzeci przeprowadziła badanie potrzeb i nastrojów klientów banków na całym świecie. Trwało ono od lipca do października 2013 roku. Wzięło w nim udział ponad 32 tys. klientów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa osób z Polski. Klienci byli pytani o zaufanie do sektora bankowego, skłonność do rekomendacji banku oraz powody, dla których kupują nowe produkty lub rezygnują z posiadanych. Na podstawie wyników badania, eksperci ds. rynków finansowych z firmy doradczej EY stworzyli też unikalną segmentację klientów, którą można zastosować na każdym z badanych rynków.

Trwa kryzys zaufania w Europie Zachodniej

W Europie Zachodniej klienci wciąż są bardzo nieufni wobec banków. 41% badanych w 16 krajach tej części starego kontynentu powiedziało, że ufa bankom mniej niż rok wcześniej. Tylko 9% ankietowanych stwierdziło, że poziom ich zaufania wzrósł. Najwięcej coraz bardziej rozczarowanych klientów instytucji finansowych jest w Irlandii (62%), Hiszpanii (60%) i Włoszech (52%).

Polacy na tle obywateli krajów Europy Zachodniej to optymiści. 14% ankietowanych rodaków powiedziało, że ufa bankom bardziej niż 12 miesięcy wcześniej, a 26% że mniej. - Dane dla Polski są bardzo podobne do wskaźników notowanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie klienci powoli zapominają o kryzysie finansowym. Widać również poprawę w porównaniu do poprzedniej edycji badania, która odbyła się w roku 2012. Wtedy aż 39% polskich klientów darzyło banki zaufaniem  mniejszym niż 12 miesięcy wcześniej, co było echem kryzysu w strefie euro ? komentuje Piotr Popowski, Dyrektor w Grupie Rynków Finansowych w EY.

Co trzeci klient poleci swój bank

34% ankietowanych Polaków twierdzi, że z chęcią poleci swojego głównego dostawcę usług finansowych (GDUF) znajomym. To o 5 pp. więcej niż wynosi średnia dla klientów banków z Europy Zachodniej i o 5 pp. mniej niż w Europie Wschodniej. Ponieważ skłonność do rekomendacji jest pochodną poziomu zaufania, w Europie Zachodniej banki mają zdecydowanie mniej ?ambasadorów?. Tylko 29% klientów z ?Zachodu? poleciłoby bank znajomym. Najchętniej swój bank poleciliby Szwajcarzy ? 42%, najmniej skłonni do mówienia w superlatywach o swojej instytucji finansowej są mieszkańcy Irlandii ? zaledwie 17% ankietowanych opowie znajomym o swoim banku. U naszych południowych sąsiadów ? Czechów ? 31% klientów banków poleciłoby swego dostawcę. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie banki mają zdecydowanie więcej ?adwokatów?. W obu tych krajach ponad 45% respondentów poleciłoby swój bank.

 Cena przede wszystkim

Z raportu EY wynika, że Polacy wskazują ceny, prowizje i opłaty jako czynniki mające największy wpływ na decyzję o otwieraniu kont i kupowaniu nowych produktów finansowych. Tak stwierdziło 44% badanych. Drugim powodem było nawiązanie kontaktu z inną instytucją finansową ? 40% wskazań. Kwestie finansowe były również najczęstszym powodem zamykania kont i rezygnacji z produktów finansowych. 27% badanych właśnie ze względu na stawki i opłaty zrezygnowało z prowadzenia konta w danym banku. Drugim najczęstszym wskazaniem była wygoda posiadania wszystkich usług w jednym banku (17%), a trzecim ? nawiązanie kontaktu z innymi instytucjami finansowymi (15%).

Również w krajach Europy Zachodniej cena najbardziej motywuje klientów do otwierania i zamykania kont w bankach. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie ważniejsze są czynniki miękkie. Dla mieszkańców Ameryki Północnej ważniejsze jest doświadczenie w kontakcie z bankiem niż poziom prowizji i opłat.

Polak ? klient samowystarczalny

Firma doradcza EY na podstawie wyników badania przygotowała również unikalną segmentację klientów banków. Biorąc pod uwagę ponad 30 wskaźników, eksperci EY wskazali 8 grup klientów, które w różnych odsetkach występują na każdym z badanych rynków. Te grupy to: Samowystarczalni, Tradycjonaliści, Zachowawczy, Wyważeni, Odkrywcy Nowego Świata, Elity, Mobilni pionierzy i Sfrustrowani niemobilni. W Polsce aż 37% badanych stanowili klienci Samowystarczalni. W Europie Zachodniej stanowili oni natomiast 24%. Drugą najliczniejszą grupę wśród Polaków stanowiły osoby Zachowawcze ? 16% (dla porównania w Europie Zachodniej 19%).

- Duży i rosnący udział klientów samowystarczalnych, których cechuje większa samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru usług bankowych, nie powinna być zaskoczeniem. Klienci banków w Polsce w coraz większym bowiem stopniu korzystają z nowoczesnych technologii np. porównywarek internetowych przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty raczej niż zdają się na doradców bankowych czy pośredników finansowych. Jednocześnie tacy klienci cenią wygodę i prostotę obsługi swoich produktów bankowych. Lubią i korzystają z bankowości online i chcą mieć szeroki dostęp do sieci bankomatów ? mówi Piotr Frankowski, Starszy Menedżer w Grupie Rynków Finansowych EY. ? Na pewno bankom nie jest łatwo budować lojalność w grupie klientów samowystarczalnych. Wydaje się, że to, na co banki powinny stawiać w większym stopniu w odniesieniu do tej grupy, to poprawa komunikacji w zakresie oferty i jej transparentności czy też rozwijanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na samodzielne zarządzanie finansami ? dodaje.

 

Informacje o Światowym Badaniu Klientów Banków Detalicznych EY

W trzeciej edycji Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych EY wzięło udział ponad 32 tys.  klientów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 500 osób z Polski.

Na podstawie odpowiedzi na pytania o ponad 31 aspektów relacji klienta z bankiem eksperci z Grupy Rynków Finansowych EY stworzyli unikalną segmentację klientów banków wychodzącą poza standardowe miary takie jak wiek, dochód czy miejsce zamieszkania. Więcej informacji o wynikach Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych EY 2014 znajduje się TUTAJ

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top