Wiadomości branżowe

Lekarz i farmaceuta ? najczęściej wykorzystane i najbardziej wiarygodne źródła informacji o zdrowiu. Wyniki europejskiego sondażu Europe Health 2008

Skąd Polacy czerpią informacje o zdrowiu? Gdzie szukają porad? Okazuje się, że lekarz i farmaceuta zarówno dla Polaków jak i innych Europejczyków to główne autorytety i źródła informacji. Najczęściej

Skąd Polacy czerpią informacje o zdrowiu? Gdzie szukają porad? Okazuje się, że lekarz i farmaceuta zarówno dla Polaków jak i innych Europejczyków to główne autorytety i źródła informacji. Najczęściej wykorzystywane i uważane za najbardziej wiarygodne.

 Z trzeciej edycji badania Europe Health, przeprowadzanego przez miesięcznik Reader’s Digest wynika, że głównym źródłem informacji na temat zdrowia dla Polaków jest lekarz (91% wskazań), który jest także uważany za najbardziej wiarygodne źródło. Bardzo istotnymi źródłami informacji są także artykuły w czasopismach – korzysta z nich 73% ankietowanych, częściej kobiety niż mężczyźni. Kolejnymi często wymienianymi źródłami informacji są: farmaceuta – z jego porad korzysta 73% ankietowanych, dentysta (71% wskazań), opakowania leków (69% wskazań), poradniki zdrowotne (68%), rodzina i znajomi (64%) oraz programy telewizyjne (63%).

Zaufanie do lekarza widoczne jest również przy zakupach leków bez recepty (OTC). Prawie 80% badanych Polaków sugeruje się poleceniem przez lekarza. Na wpływ farmaceuty przy zakupie leku bez recepty wskazało 61% badanych Polaków (częściej kobiety, osoby młodsze poniżej 40. roku życia). Porównując obecne wyniki z wynikami z 2006 roku, wzrosła liczba osób, kierujących się poleceniem leku przez farmaceutę przy zakupie leku bez recepty.

Również w pozostałych europejskich krajach objętych badaniem głównym źródłem informacji jest lekarz – wskazało tak 88% badanych Europejczyków. Polecenie leku przez lekarza to najbardziej decydujący o wyborze czynnik we wszystkich krajach z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Dla większości Brytyjczyków (90%) stosowanie leku jest czynnikiem najważniejszym.

W Europie wzrosła rola farmaceutów na decyzje zakupów leków, szczególnie we Francji (84%). W Finlandii 37% respondentów twierdzi, że opakowanie i etykieta produktu ma największy wpływ na ich decyzję – jest on  dwukrotnie większy niż średnia dla wszystkich krajów objętych badaniem. Niewielu respondentów przyznaje, że wpływają na nich reklama produktu lub promocja w sklepie. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2008 roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy