Coraz mniej fuzji i przejęć na światowych rynkach

Liczba transakcji fuzji i przejęć w ostatnim kwartale 2011 roku spadła o 14% w porównaniu do III kwartału minionego roku i była o 18% niższa niż w tym samym okresie roku 2010 – wynika z raportu M&A Tracker przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young. Wartość transakcji zmniejszyła się w minionym kwartale o 25% i była najniższa od I kwartału 2010 roku. W Polsce liczba fuzji i przejęć spadła prawie o 40%, a ich wartość aż o 75%.

Niepewność co do perspektyw wzrostu światowej gospodarki i obecna sytuacja  strefy euro sprawiły, że gwałtownie spadła aktywność inwestorów w zakresie transakcji transgranicznych. W IV kwartale 2011 roku stanowiły one tylko 30% wszystkich światowych transakcji. W ostatnich trzech kwartałach minionego roku odnotowano ponadto rekordową liczbę transakcji rozliczanych wyłącznie w gotówce. Transakcje fuzji i przejęć odzwierciedlają poziom optymizmu przedsiębiorców i właścicieli kapitału. Dane przedstawione w raporcie pokazują, że optymizmu w gospodarce jest obecnie coraz mniej – komentuje Bartłomiej Smolarek, Dyrektor w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young.

Motoryzacja w kryzysie ma się dobrze

Sektor motoryzacyjny był jedynym, w którym zaobserwowano wzrost liczby i wartości transakcji
w ostatnim kwartale 2011 roku. Wzrost wartości transakcji odnotowano również w branży medialnej, górnictwie i metalurgii oraz energetyce. Spośród wszystkich sektorów największy spadek wartości transakcji - ponad 40% - zanotowano w bankowości, zarządzaniu aktywami, FMCG i telekomunikacji.

Cały świat „na czerwono”

Choć spadek aktywności w obszarze fuzji i przejęć był wyraźnie widoczny na całym świecie,
to stosunkowo najmniejszy odnotowano w Azji i na Bliskim Wschodzie. Największe spadki wartości transakcji miały miejsce w Europie Środkowo – Wschodniej i Oceanii - wyniosły ponad 50%. Europa Zachodnia, pochłonięta kryzysem strefy Euro, również doświadczyła spadków. Liczba transakcji zmniejszyła się o 18% a wartość była niższa o 22%. Natomiast w Ameryce Północnej spadki wyniosły odpowiednio 14% i 21%.

Polskie firmy (na razie) nie ryzykują

Liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce zmniejszyła się w IV kwartale 2011 roku, w stosunku do IV kwartału roku 2010, o 39%. Wartość tego typu transakcji w tym samym okresie spadła o 75%. Tak wysoki spadek łącznej wartości transakcji wpłynął na obniżenie przeciętnej wartości jednej transakcji o blisko 60%. Wartość ta wyniosła 103 mln USD i była najniższa w grupie 12 krajów europejskich analizowanych w raporcie Ernst & Young.

- Dane o wzroście gospodarczym, produkcji przemysłowej i konsumpcji nie wskazują, by sektor przedsiębiorstw w Polsce miał jakiekolwiek problemy. Wiele firm „śpi na gotówce” – są gotowe do inwestycji, w tym przejęć, ale obawiają się szybkiego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. Wolą trzymać gotówkę na ciężkie czasy – mówi Bartłomiej Smolarek. Z jednej strony ta awersja do ryzyka jest zrozumiała, z drugiej trudna sytuacja strefy euro stwarza polskim firmom atrakcyjne okazje do przejęć transgranicznych – dodaje Smolarek. Raport Ernst & Young potwierdza niewielką aktywność polskich firm na rynku przejęć transgranicznych.

Największe transakcje na polskim rynku w czwartym kwartale 2011 r. to: przejęcie Kulczyk Pon Investments BV  przez Porsche Automobil Holding SE (wartość transakcji: 218 mln USD), przejęcie farm wiatrowych na południu Polski przez INGKA Holding BV (117 mln USD), przejęcie Domu Maklerskiego TMS Brokers SA przez Nabbe Investments Srl (pierwsze wezwanie w historii rynku NewConnect; 59 mln USD), przejęcie Stream Communications Sp. z o.o. przez spółkę giełdową Multimedia Polska SA (42 mln USD) oraz przejęcie home.pl spj przez Amundi Private Equity Funds SA (30 mln USD).

 

 

O raporcie Ernst & Young M&A Tracker

Raport został opracowany przez Ernst & Young oraz M&A Research Centre (MARC) w Cass Business School. Dane pochodzą z sześciu różnych źródeł. Poziom kwartalnych aktywności w obszarze fuzji i przejęć obliczono na podstawie danych z: Bloomberg, CapitalIQ, Dealogic, Mergermarket, Thomson and Zephyr i są to dane skonsolidowane i porównane do aktywności w I kwartale 2010 roku przy użyciu własnej metody średniej ważonej.

Ernst & Young M&A Tracker obejmuje wyłącznie transakcje pociągające za sobą zmianę kontroli korporacyjnej i nie uwzględnia transakcji prywatyzacyjnych, wezwań własnych, wykupów akcji, podziałów przedsiębiorstw, wydzielania przedsiębiorstw i dokapitalizowań. Minimalna wartość transakcji przyjęta do pomiaru to 10 mln USD. Transakcje są uwzględniane od chwili ich ogłoszenia, a zapowiedzi i informacje nieoficjalne nie są brane pod uwagę. Transakcje są zaliczane jako przeprowadzane w danym kraju według kryterium siedziby podmiotu przejmowanego. Taka sama zasada jest stosowana przy kwalifikowaniu sektorowym transakcji.

O Ernst & Young

Ernst & Young, to jedna z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst & Young w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwestycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń. 

 

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top