Wiadomości branżowe

Co myślą Irańczycy? – wyniki sondażu przeprowadzonego przez Reader’s Digest

Sondaż przeprowadzony przez Reader?s Digest i Zogby International przedstawia, co mówią, co myślą i w co wierzą zwykli obywatele Iranu

O irańskim programie nuklearnym piszą na pierwszych stronach gazety na całym świecie, tymczasem z najnowszego sondażu Reader´s Digest i Zogby International wynika, że Irańczycy (41%) uważają, iż reformy, których celem jest poprawa efektywności gospodarki ich kraju, są ważniejsze niż potencjał nuklearny. Mniejszy odsetek ankietowanych, 27%, jest zdania, że priorytetem Iranu powinien być rozwój arsenału broni jądrowej, a 23% uważa, że głównym celem irańskiego rządu powinno być poszerzenie swobód obywateli.

Te i inne opinie zostały udokumentowane dzięki szeroko zakrojonemu badaniu przeprowadzonemu wśród obywateli Iranu. Ujawniło ono skrajne zróżnicowanie poglądów charakterystyczne dla społeczeństwa, w którym zachodzą gwałtowne zmiany. Sondaż, w którym wzięto pod uwagę wiele różnych zagadnień ? takich jak broń nuklearna i polityka regionalna, stosunek do USA, Izraela i innych państw, a także kwestie kulturowe ? objął 810 dorosłych Irańczyków, a margines błędu wynosi 3,5%. Wyniki sondażu przedstawia artykuł na temat Iranu opublikowany w sierpniowym numerze Reader?s Digest ? miesięcznika, który ma 50 wydań na świecie. Pełne wyniki można znaleźć w Internecie na stronach Reader´s Digest www.rd.com i www.zogby.com

? Nasz sondaż odkrywa fascynujący obraz poglądów społeczeństwa w tej niezwykle ważnej części świata ? mówi Conrad Kiechel, dyrektor wydawniczy międzynarodowych wydań Reader?s Digest. ? Wieczorne wiadomości przedstawiają zwykle opinie światowej rangi przywódców, nasze badanie rzuca światło na to, co mówią, i w co wierzą sami obywatele.

Sondaż pokazał, że społeczeństwo jest podzielone w wielu kwestiach, choć zgodne co do tego, jaką rolę Iran powinien odgrywać w regionie. Irańczycy sądzą, że ich kraj powinien przewodzić regionowi w sferze ?dyplomatycznej i militarnej? ? 56% ankietowanych wyraża taki pogląd, a tylko 12% uważa, że Iran nie powinien być dominującym państwem w regionie. 31% respondentów chce, by Iran stał się bardziej świecki i liberalny. Prawie tyle samo (36%) pragnie, by stał się bardziej religijny i konserwatywny.

W jednej kwestii Irańczycy są niemal całkowicie zgodni, niezależnie od wieku czy płci. Na pytanie, czy państwo Izrael jest nielegalne i czy powinno przestać istnieć, 67% odpowiedziało twierdząco, a tylko 9% zaprzeczyło.

Pomimo napięć między USA a Iranem, większość Irańczyków ? prawie 2/3 ? nie wierzy, że między tymi dwoma państwami wybuchnie wojna w ciągu najbliższych 10 lat.

Mężczyźni w Iranie bardziej niż kobiety są zainteresowani tym, by gospodarka funkcjonowała sprawniej. 47% mężczyzn uważa, że gospodarka powinna być priorytetem rządu, gdy tego samego zdania jest tylko 33% kobiet. Im starsi respondenci, tym mniejszą wagę przywiązują do rozwoju arsenału broni jądrowej.

Większość przyznaje, że jest gotowa znieść gospodarcze kłopoty, gdyby taką cenę kraj musiał zapłacić za rozwój programu nuklearnego. Ponadto ? jeśli ONZ wprowadziłaby sankcje przeciwko ich krajowi w reakcji na irański program nuklearny ? 25% ankietowanych obwiniałoby USA, ale prawie 40% nie wie, kogo powinno obciążyć winą. Jedynie co szósta osoba obwiniłaby rząd Iranu. Zdaniem 25% respondentów, jeśli Iran rozwijałby produkcję broni jądrowej, to przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, jednak 35% nie zgadza się z takim poglądem.

W podejściu do Stanów Zjednoczonych ujawnia się rozdźwięk między pokoleniami. Starsi Irańczycy znacznie częściej niż młodzi podziwiają Amerykanów i amerykańskie społeczeństwo. John Zogby, prezes i dyrektor naczelny firmy Zogby International, stawia hipotezę, że te różnice pokoleniowe mogą częściowo wynikać z braku kontaktów z Amerykanami w ciągu minionych dwudziestu lat.

Młodzi i starsi Irańczycy opowiadają się za bardziej konserwatywnym, religijnym społeczeństwem, podczas gdy osoby w wieku 30-49 lat wolą kulturę bardziej liberalną i świecką. Uderzające, że tylko 15% uważa, iż irańska kultura powinna pozostać taka, jaka jest obecnie. Kobiety częściej niż mężczyźni przyznają, że chcą społeczeństwa bardziej liberalnego i świeckiego. Spośród Irańczyków, którzy mają dostęp do Internetu 41% chce kultury bardziej religijnej, podczas gdy 33% opowiada się za bardziej świeckim społeczeństwem.

? Sondaż ilustruje wpływ 25 lat izolacji ? mówi Zogby. ? Stosunek młodych Irańczyków do rządu, społeczeństwa i polityki USA ukształtowały lata odosobnienia, religijni przywódcy, w większości konserwatywni, i antyamerykańska retoryka. Ta grupa jest konsekwentnie bardziej negatywnie nastawiona do Amerykanów i amerykańskiego rządu niż starsi Irańczycy. Jednak nowe technologie, w tym telewizja satelitarna i Internet, mogą być narzędziami, które połączą młodych Irańczyków z innymi narodami w regionie i na Zachodzie.

Te technologie ? Internet i własny odbiornik telewizji satelitarnej ? najwyraźniej wpływają na poglądy Irańczyków. Irańczycy korzystający z Internetu lub telewizji satelitarnej znacznie częściej niż ich ?niepodłączeni? rodacy wskazują na Stany Zjednoczone jako kraj, który najbardziej podziwiają. Również znacznie rzadziej uznają amerykański rząd za najmniej godny podziwu ? z sondażu wynika, że co trzeci Irańczyk bez dostępu do Internetu (34%) wskazuje na Stany Zjednoczone jako kraj najmniej przez siebie podziwiany, natomiast mniej niż jeden na pięciu ankietowanych z dostępem do Internetu (18%) wyraża podobny pogląd.

Ponadto amerykański rząd najwyraźniej budzi większy podziw wśród tych Irańczyków, którzy opowiadają się za bardziej świeckim lub liberalnym kierunkiem rozwoju Iranu.

Zogby International jest jedną z najbardziej liczących się firm badania opinii, o światowym zasięgu, która zdobyła doświadczenie w 65 krajach. Specjalizuje się w badaniach sondażowych w trudno dostępnych obszarach, między innymi w Afryce,  na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Jako lider w swojej branży kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w badaniach opinii, na przykład wykorzystała Internet w celu uzyskania dokładnych wyników podczas wielu wyborów w USA. Zogby ma swoje biura w Utica w stanie Nowy Jork, w Waszyngtonie oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Reader?s Digest Association, Inc. (NYSE: RDA) jest międzynarodowym wydawnictwem, liderem w sprzedaży bezpośredniej książek, płyt i czasopism, które informują, bawią i inspirują ludzi w każdym wieku i pod każdą szerokością geograficzną. Około 80 milionów osób w ponad 60 krajach czyta Reader?s Digest, czasopismo o największym nakładzie na świecie. Ukazuje się ono w 50 wydaniach i 21 językach. Adres strony internetowej spółki: www.rda.com; wydawnictwa w Polsce: www.digest.com.pl

Więcej informacji na temat badania udzielają:

The Reader?s Digest Association, Inc., Global Communications Reader?s Digest Road,
Pleasantville, NY 10570-7000, U.S.A. William Adler, Tel. +1 914 244-7585

Zogby International 901 Broad St, Utica, NY 13501, U.S.A.
Fritz Wenzel, Tel. +1 315 624-0200, ext: 229; +1 419 205-0287  

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #EY   #firmy   #naszych