Wiadomości branżowe

Leki, które Polacy darzą największym zaufaniem

Wyniki badania European Trusted Brands 2011

Centrum, Apap, Pyralgina, Rutinoscorbin, Gripex i Herbapol Lublin – oto marki, którym, jak wynika z badania European Trusted Brands 2011, ufamy najbardziej.

Dbałość o zdrowie to jeden z najważniejszych aspektów w życiu człowieka. Wyniki tegorocznej edycji badania European Trusted Brands pokazały, że w tej materii jesteśmy konsekwentni i często od lat wybieramy te same marki, jeśli już raz wzbudziły nasze zaufanie.

W kategorii Środek przeciwbólowy Złote Godło zdobyła marka Apap, Godło Kryształowe – Pyralgina. Marka Apap, którą jako godną zaufania wybrało 30 proc. respondentów, została nagrodzona Złotym Godłem już po raz jedenasty. Markę tę stosunkowo często wybierali mężczyźni. Apap kojarzona jest z marką praktyczną oraz dobrze znaną.

Zdobywca Kryształowego Godła marka Pyralgina została najlepiej na tle innych marek oceniana za jakość, stosunek wartości do ceny oraz zrozumienie potrzeb klienta. Markę Pyralgina wyróżnia to, że jest dobrze znana i ma długie tradycje. Jest także, w opinii ankietowanych, marką lubianą przez dzieci.

W kategorii Witaminy zarówno Złote jak i Kryształowe Godło zdobyła marka Centrum. Markę Centrum częściej wybierały kobiety, osoby w wieku 30–39 lat oraz osoby reprezentujące gospodarstwa domowe złożone tylko z osób dorosłych. Centrum jest laureatem również w Czechach oraz w Portugalii. Jako równoczesny zdobywca Kryształowego Godła marka Centrum została szczególnie wysoko oceniona za jakość, wizerunek i zrozumienie potrzeb klienta.

W kategorii Lek na przeziębienie Złote Godło zdobyła marka Gripex, Godło Kryształowe marka Rutinoscorbin. Osoby, które wybierały markę Gripex jako godną zaufania, bardzo często były także jej konsumentami. Większość deklarowała też, że poleciłaby ją innym. Marka Gripex była często wybierana przez osoby młode w wieku do 30 lat. Marka Rutinoscorbin uzyskała najwyższe oceny za jakość, wizerunek, stosunek wartości do ceny i zrozumienie potrzeb klienta. Markę Rutinoscorbin częściej wybierali mężczyźni.

W kategorii Preparat ziołowy/na witalność zdobywcą Złotego i Kryształowego Godła European Trusted Brands 2011 została marka Herbapol Lublin, którą wskazało blisko 20 proc. ankietowanych. Marka ta została wyżej niż konkurencyjne marki oceniona za jakość, zrozumienie potrzeb klienta, silny wizerunek oraz stosunek wartości do ceny. Marka Herbapol Lublin jest kojarzona przede wszystkim z marką praktyczną oraz przyjazną w użyciu i dobrze znaną. To także marka wysokiej klasy, posiadająca długie tradycje.

Wyniki badania European Trusted Brands są podstawą do przyznania nagród – Złotego i Kryształowego Godła, przy czym zdobycie jednej statuetki nie wyklucza możliwości otrzymania drugiej. Złote Godło to nagroda w kategorii ilościowej, w której respondenci spontanicznie wskazują Najbardziej Godną Zaufania Markę. Kryształowe Godła, przyznawane są w kategorii jakościowej, w której marki oceniane są przez badanych według 4 kryteriów: jakości, stosunku wartości do ceny, silnego wizerunku oraz zrozumienia potrzeb klienta.

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufania do wielu innych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – jedenasta już edycja badania – została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry oraz po raz pierwszy Chorwacja i Słowenia. Wzięło w niej udział 33 005 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub ankiety pocztowej w okresie sierpień – październik 2010 r. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy