Wiadomości branżowe

Cenzurka dla rodziców – specjalny sondaż Reader’s Digest

Polska mama sprawuje się na czwórkę z plusem, tata też, choć plus jest nieco mniejszy – tak oceniły rodziców nastolatki poproszone przez miesięcznik Reader’s Digest o wystawienie im cenzurek. Najlepsze stopnie stawiano za pracowitość i akceptowanie dziecka takim jakie jest, najgorsze – za umiejętność rozmowy o seksie i dawanie dobrych rad bez prawienia kazań.

Na zlecenie Reader’s Digest badanie na reprezentatywnej grupie młodzieży przeprowadził w marcu krakowski CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. W sondażu 608 chłopców i dziewcząt w wieku 14–18 lat oceniło ponad 30 cech mamy i taty. Reader’s Digest poprosił o wystawienie stopni z takich „przedmiotów” jak pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne spędzanie czasu, dotrzymywanie słowa, poczucie dumy z dziecka, wspieranie go, ale i poszanowanie jego prywatności, znajomość imion jego przyjaciół, a nawet – poczucie humoru. Młodzież oceniła też, na ile rodzice są surowi, nadopiekuńczy, konsekwentni w wychowaniu i podatni na „przekabacanie ich na swoją stronę”.

Średnia na rodzicielskich świadectwach nie jest zła, ale tylko 20,4% nastolatków przyznało mamie stopień celujący, a tacie jeszcze mniej (17,6%). Najostrzej zostali ocenieni ojcowie przez córki, żadnej pały nie postawiły tylko dzieci mamom mieszkającym w dużych miastach. Więcej złych ocen mają mamy z wyższym wykształceniem (5,7%), a ojcowie z wykształceniem średnim i poniżej średniego (11,6%).

Jeśli dokładnie przyjrzeć się notom z poszczególnych „przedmiotów”, łatwiej zrozumieć, dlaczego psychologowie mówią o „rozpadzie więzi rodzinnych”. Rodzice i dzieci niewiele wiedzą o sobie nawzajem. Na przykład 60% spośród tych, którzy wystawili mamom najwyższe noty, nie wie, jakie one mają wykształcenie, tej samej wiedzy nie ma o ojcach 48% respondentów. Pracowici rodzice mają niewiele czasu dla dzieci – to młodzież rozumie. Ma jednak żal, że rodzice nawet o zapewnienie tego czasu się nie starają – 45% ankietowanych oceniło tutaj swoich ojców na niedostateczny lub mierny. Polscy rodzice deklarują często, że rozmawiają z dziećmi, ale z sondażu Reader’s Digest wynika, że tylko co dziesiąty słucha uważnie tego, co mówi nastolatek, więcej niż co czwarty wyładowuje na dziecku swoje stresy i niepokoje, niemal tyle samo wywiera na nastoletnie dziecko presję i wpędza je w poczucie winy.

Podobny sondaż Reader’s Digest przeprowadził w kilku innych krajach. Okazuje się, że nasi rodzice mają średnią o wiele gorszą niż w Australii, gdzie przeważająca większość ankietowanych (84%) – wystawiła rodzicom za całokształt stopnie celujące i bardzo dobre. 86% młodych Australijczyków dało najwyższe noty za „tworzenie domu, w którym czuję się dobrze i bezpiecznie” (w Polsce takie oceny dostało 57% mam i 48% ojców). Ostrzejsze w ocenach niż polskie są nastolatki ze Słowenii (5% rodziców ma za całokształt pały, a tylko 23% – celujące) czy Rumunii (6% pał dla mam i aż 9,4% pał dla ojców). Węgierskie mamy zostały ocenione podobnie jak polskie, ojcowie wypadli tam gorzej (tylko 38% celujących).

Odpowiedzi na dodatkowe pytanie – co młodzi ludzie chcą robić inaczej wobec swoich dzieci niż ich rodzice – potwierdziły to, co wynika z ocen z poszczególnych „przedmiotów”. Problemem nie jest brak swobody, ale raczej brak uwagi, brak wspólnego spędzania czasu. I to warto sobie wziąć do serca, zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wakacje.

***

Reader' Digest, miesięcznik, który powstał 84 lata temu, wydawany jest dziś w 21 językach i dociera do 80 milionów czytelników na świecie. Pokazuje to, co w ludziach najlepsze. Są w nim reportaże, humor, rady na temat zdrowia i inne interesujące historie z życia. Polska edycja ukazuje się od 1995 roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #atki   #badania   #benzynowa   #dzenie   #edycji   #European   #gnacji   #herbapol   #inne   #Jako   #jest